­ Verslag Ledenraadsvergadering 19 maart 2018 - KNHS

Verslag Ledenraadsvergadering 19 maart 2018

Geplaatst op 20 maart 2018

Maandagavond 19 maart kwam de Ledenraad en het bestuur van de KNHS bijeen voor de eerste algemene ledenraadsvergadering van 2018. Op de agenda stonden belangrijke punten zoals de vaststelling van de stemverdeling van de Ledenraad in 2018, de goedkeuring van het nieuwe meerjarenbeleidskader van de KNHS, wijzigingen in het algemeen wedstrijdreglement, de invulling van de vertrouwens- en financiële commissie, (her)benoemingen van het tuchtcollege en de raad van appèl en de herbenoeming en verkiezing van bestuursleden.

De vergadering werd voor de laatste keer in negen jaar geopend door aftredend bestuursvoorzitter Theo Ploegmakers. Na de mededelingen werd overgegaan tot de vaststelling van de stemverdeling van de Ledenraad voor 2018.

Stemverdeling 2018
Omdat de stemverdeling niet voldoende duidelijk wordt omschreven in de statuten en het algemeen reglement van de KNHS, is besloten om de statuten en het reglement op dit punt te verduidelijken. Vaststelling van deze verduidelijking vindt plaats in de najaarsvergadering van de ledenraad.
Voor 2018 is de stemverdeling door de Ledenraad als volgt vastgesteld: bij de toewijzing van de eerste stemmen ontvangt elke afgevaardigde één stem. De afgevaardigden met minder dan 5.000 leden worden vanaf deze stap niet meer meegenomen in de toewijzing. De rest van de stemmen (zetels) wordt verdeeld evenredig naar het aantal leden dat wordt vertegenwoordigt. De zetelverdeling (totaal 40 zetels) wordt dan als volgt: Groningen 1 zetel, Friesland 1 zetel, Drenthe 1 zetel, Overijssel 2 zetels, Gelderland 5 zetels, Utrecht 3 zetels, Noord-Holland 4 zetels, Zuid-Holland 6 zetels, Zeeland 1 zetel, Noord-Brabant 4 zetels, Limburg 1 zetel, Mendistricten 4 zetels, Aangespannen Sport 1 zetel, Endurancevereniging 1 zetel, Reiningvereniging 1 zetel, Voltigevereniging 1 zetel en de bondsatletencommissie 3 zetels voor alle acht FEI-disciplines.

Kijk hier voor het totale overzicht van de zetelverdeling van de KNHS Ledenraad in 2018.

Meerjarenbeleidskader goedgekeurd
Het nieuwe meerjarenbeleidskader van de KNHS werd in de najaarsvergadering eind 2017 al aan de Ledenraad gepresenteerd en tijdens de voorjaarsvergadering werd deze definitief goedgekeurd. De belangrijkste speerpunten in de nieuwe meerjarenvisie zijn: ‘Van hand veranderen’, de wedstrijdsport leuker, flexibeler en laagdrempeliger maken, topsportsuccessen tijdens de FEI World Equestrian Games in Tryon - USA, de Olympische en Paralympische Spelen 2020 in Tokyo, ‘buitenrijden, buitengewoon genieten’ met de lancering van een nieuw online buitenrijplatform, het  bevorderen van paardenwelzijn en de positieve rol van het paard in de maatschappij, naar een meer servicegericht sportbond en een financieel gezonde exploitatie.

Voortgang jaarplan 2018
Interim algemeen directeur Theo Fledderus gaf een presentatie over de voortgang van het Jaarplan 2018. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verbinden en versterken van de KNHS, zowel intern als extern, waarbij een open en transparante communicatie wordt ingezet.

Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de opleidingen van de KNHS. Hierbij wordt aan de ene kant de organisatie versterkt en aan de andere kant de instructeursopleiding gewijzigd, na advies van de klankbordgroep onder leiding van Marion Schreuder. Het samenwerkingscontract met de FNRS loopt einde dit jaar af en op dit moment worden er volop gesprekken gevoerd over de verlenging. Voor het KNHS-centrum wordt een integraal plan van aanpak uitgewerkt en op korte termijn wordt het nieuwe online buitenrijplatform van de KNHS gelanceerd met de livegang van de KNHS Buitenrijden App powered by HV Polo.

Tot slot gaf Fledderus per speerpunt van het Jaarplan 2018 een korte toelichting op de status en de behaalde of te behalen resultaten.

Kijk hier voor het Jaarplan 2018. Op deze pagina wordt binnenkort ook het Meerjarenbeleidskader gepubliceerd.

Wijzigingen algemeen wedstrijdreglement
Er wordt een klein aantal wijzigingen doorgevoerd in het algemeen wedstrijdreglement. Kijk voor de actuele reglementen en een toelichting op de wijzigingen op: www.knhs.nl/reglementen.

Invulling vertrouwens- en financiële commissie
Aan de vertrouwenscommissie van de Ledenraad worden de volgende personen toegevoegd: de heer Olaf Rempe (Regio Noord-Holland) en mevrouw Nienke de Wolff (nationale vereniging voltige). De volledige commissie bestaat daarnaast uit mevrouw Irene de Wolf (Regio Utrecht) en de heer Wim Veldboom (Mendistrict).

Aan de financiële commissie van de Ledenraad worden de volgende personen toegevoegd: de heer Jacques van der Harst (Regio Noord-Brabant) en de heer Jos de Boer (Regio Friesland). De volledige commissie bestaat daarnaast uit de heer Jaap van der Meulen (nationale vereniging aangespannen sport) en onafhankelijk voorzitter mevrouw Rosheuvel.

(Her)benoemingen van het tuchtcollege en de raad van appèl
Voor het tuchtcollege van de KNHS wordt de heer mr. Leo Crompvoets door de Ledenraad benoemd in de rol van voorzitter. Mevrouw mr. Reggie Scherpenhuijsen - Rom, de heer Jan Kamphuis en de heer mr. Kees Kuijs worden voor de komende drie jaar benoemd tot nieuwe leden van het tuchtcollege.

Voor de raad van appèl wordt de heer Henk Harmsen herbenoemd als voorzitter en mevrouw mr. Yvonne Roeffen herbenoemd als lid. De heer Pieter Wiersinga wordt benoemd als nieuw lid.

Herbenoeming en verkiezing KNHS-bestuursleden
Bestuurslid topsport Emile Hendrix is aan het einde van zijn tweede zittingsperiode gekomen en stelt zich voor de komende drie jaar opnieuw beschikbaar. De Ledenraad herbenoemt de heer Hendrix unaniem als KNHS-bestuurslid met de portefeuille topsport.

Zowel bestuursvoorzitter Theo Ploegmakers als vicevoorzitter Max Bentum zijn aan het einde van hun derde zittingstermijn en daarmee statutair niet meer herkiesbaar. De door de Ledenraad en het bestuur aangestelde intermediairs Jaap Werners en Ieko Sevinga hebben samen met de vertrouwenscommissie van de Ledenraad en een delegatie van het bestuur gesproken met diverse kandidaten. Samen dragen zij unaniem de heer Cees Roozemond voor als nieuwe voorzitter en mevrouw Aukje Kroondijk voor als nieuw lid van het KNHS-bestuur. De Ledenraad ging unaniem akkoord en heeft beide kandidaten in hun nieuwe rol benoemd. De Ledenraad sprak waardering uit voor de onbezoldigde inzet van Theo Ploegmakers en Max Bentum voor de paardensport de afgelopen negen jaar.

Lees hier meer over Cees Roozemond.

Lees hier meer over Aukje Kroondijk.

Intermediairs
Met de komst van Cees Roozemond en Aukje Kroondijk zit de rol van intermediairs Jaap Werners en Ieko Sevinga er op. Directeur Theo Fledderus meldde dat de relatie tussen de Ledenraad en het bestuur genormaliseerd is en er een gezamenlijk actieplan komt naar de toekomst. Beide intermediairs werden door scheidend voorzitter Theo Ploegmakers bedankt voor hun rol en inzet de afgelopen periode.

De volgende formele Ledenraadsvergaderingen staat gepland op donderdag 14 juni 2018. Ontmoet de KNHS Ledenraad op: www.knhs.nl/ledenraad.  Kijk hier voor meer informatie over de samenstelling van het KNHS-bestuur.

Foto: Arnd.nl

Categorie: Ledenraad, Bestuur

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
    KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter