­ Verslag menforum 17 september 2018 - KNHS

Verslag menforum 17 september 2018

Geplaatst op 28 september 2018 in Mennen & para en KNHS

Het menforum kwam op 17 september 2018 voor de tweede keer bijeen dit jaar. De belangrijkste onderwerpen welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling, reglementswijzigingen, evaluatie kampioenschappen, evaluatie seizoen en rekenkamer SWM.

Welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Tijdens meerdaagse samengestelde wedstrijden mennen komt het aspect stalling hierbij ook om de hoek kijken. Het menforum heeft een protocol opgesteld met de voorwaarden voor stalling op of aan de wagen. In de Gids voor Goede praktijken (klik hier) staan een aantal richtlijnen vermeldt waar stalling aan moet voldoen, deze zijn ook van toepassing voor stalling(sboxen) tijdens wedstrijden.

Reglementswijzigingen
Het menforum heeft een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Dispensatie voor gemotoriseerd verkennen
Het menforum heeft besloten dat er vanaf 1 april 2019 niet meer gemotoriseerd verkend mag worden. De dispensaties die hiervoor verstrekt zijn worden omgezet in het elektrisch verkennen. Reden hiervoor is dat er veelal in natuurgebieden gereden wordt en dat de verouderde brommertjes hier voor stank- en geluidsoverlast zorgen.

Evaluatie kampioenschappen
Het forum kijkt terug op mooie en goed georganiseerde kampioenschappen. Jammer is wel dat niet alle kampioenschappen het gewenste aantal deelnemers had.

 Evaluatie seizoen en gemaakte beleidskeuze
Binnen het forum is het afgelopen seizoen geëvalueerd en de voorafgaand aan het seizoen gemaakte beleidskeuzes. Extra aandacht is er voor de huidige klasse-indeling SWM en de SWM enkelspanrubrieken klasse Z waar gekozen is om de KNHS dressuurproef als voorgeschreven proef te hanteren. Het forum gaat nu o.a. binnen de regionale klankbordgroepen bespreken of de huidige klasse-indeling voldoet en of er nog eenmaal de mogelijkheid moet worden geboden voor terugplaatsing tevens zal gesproken worden over de dressuurproef voor de enkelspanrubriek klasse Z. Tijdens de volgende vergadering zal dit nader besproken worden.

Rekenkamer SWM
De rekenkamer heeft laten weten dat de wedstrijdorganisaties gebruik kunnen blijven maken van de rekenkamer voor de uitslagverwerking tijdens de wedstrijden. Organisaties kunnen zoals te doen gebruikelijk zich hiervoor aanmelden bij rekenkamer.anneke@gmail.com

 Volgende vergadering
De volgende vergadering van het menforum vindt plaats op 26 november a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. evaluatie seizoen en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

 Over het menforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende mendistrict of neem contact op met het forumlid van je district. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het menforum op onze website.

Categorie: menforum

Ander Nieuws

  • Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
    Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
  • Programma Hippiade 2022 is bekend!
    Programma Hippiade 2022 is bekend!