­ Verslag vergadering enduranceforum 24 september 2018 - KNHS

Verslag vergadering enduranceforum 24 september 2018

Geplaatst op 16 oktober 2018 in Endurance en KNHS

Op 24 september kwam het enduranceforum bijeen. De belangrijkste agendapunten van deze vergadering waren de hippiade endurance, best condition prijs en voorbereiding voor de beleidsdag endurance.

Hippiade Endurance
Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over de hippiade endurance. Het forum heeft vanuit het veld diverse reacties per mail ontvangen. Het forum vindt het mooi om te zien dat er door ruiters wordt meegedacht over de opzet van de hippiade endurance en wil iedereen bedanken voor het meedenken.

Het forum denkt na over de huidige opzet van de hippiade. Dit jaar zijn kleine aanpassingen gedaan in het kampioenschapsreglement die niet hebben gebracht wat het forum er van verwacht had. Binnen het forum wordt nagedacht over een nieuwe opzet voor het kampioenschap. De komende periode wordt gebruikt om de voorstellen verder uit te werken. In de volgende vergadering komt het kampioenschapsreglement opnieuw op de agenda.  

Best Condition
Fitheid en welzijn van het paard zijn belangrijke waarden in de endurancesport. Met de Best condition prijs wordt dat benadrukt. De sporter die er voor zorgt dat zijn paard de beste conditie heeft krijgt met de Best Condition prijs extra waardering. In het nieuwe wedstrijdprogramma van de endurancevereniging is een model opgenomen voor berekening, op een objectieve manier, van de Best Condition prijs in de klasse III en IV. Organisaties kunnen het model gebruiken maar mogen ook zelf een manier verzinnen om te komen tot een winnaar van deze prijs. De uitkomst van het model helpt de dierenarts om een keuze te maken maar het algehele beeld van een paard geeft de doorslag. Voor de klasse I en II is er nog geen model. Omdat het enduranceforum paardenwelzijn belangrijk vindt wordt binnen het forum nagedacht over hoe we ook in de lagere klassen aandacht kunnen krijgen voor deze prijs. Het forum heeft al een voorstel, maar dit moet nog verder onderzocht worden. 

Beleidsdag endurance
In 2017 is voor het eerst een beleidsdag endurance georganiseerd. Het endurancforum, het bestuur van de KNHS endurancevereniging en een afvaardiging van de technische commissie endurance waren daarbij aanwezig. Deze dag krijgt in november van dit jaar een vervolg. Met elkaar wordt nagedacht over de ontwikkelingen die wij zien in de sport en proberen we verbindingen te leggen. De beleidsdag wordt jaarlijks gehouden, een unieke bijeenkomst omdat alle partijen die betrokken zijn bij de endurancesport in Nederland met elkaar om tafel zitten en nadenken over de sport.

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


De volgende vergadering van het enduranceforum is op 18 november.

Foto: Arnd Bronkhorst

 

Categorie: enduranceforum

Ander Nieuws

  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
  • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022