­ Verslag voltigeforum 15 februari 2018 - KNHS

Verslag voltigeforum 15 februari 2018

Geplaatst op 26 maart 2018 in Voltige

Op donderdag 15 februari kwam het voltigeforum bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. Het forum blikt in de vergadering vooruit naar de komende jaren en stemt onderling de vergaderplanning voor 2018 af. Er worden vanuit het forum twee werkgroepen ingericht. Een werkgroep die nadenkt over het beleid van de komende jaren en een werkgroep die zich richt op het toekomstige Wedstrijdreglement voltige. Maaike van Rijn van ponymanege Equito was als gast aanwezig bij de vergadering om haar ervaring met de VO-proeven te delen met de forumleden.

Wijzigingen Handboek voltige 
De FEI heeft wijzigingen doorgevoerd in de FEI guidelines for vaulting judges die eind maart in gaan. Nationaal volgen wij de FEI voor de beoordeling in een aantal klassen. Vanwege het korte tijdsbestek en de impact van de wijzigingen heeft het voltigeforum besloten om de wijzigingen nu  niet over te nemen. De wijzigingen worden in een volgende ronde van reglementswijzigingen meegenomen.

Reglementswijzigingen 2019+
Het forum wil graag toewerken naar een herziening van het huidige wedstrijdreglement. In 2016 is het volledige reglement herzien. In de daaropvolgende jaren zijn kleine aanpassingen doorgevoerd. Er wordt een werkgroep ingericht die zich in de komende jaren bezig gaat houden met het optimaliseren van het wedstrijdreglement. In de werkgroep is het voltigeforum, het bestuur van de KNHS Voltigevereniging en de Technische commissie voltige vertegenwoordigt.  De werkgroep zal dit voorjaar van start gaan. Dit jaar wordt gebruikt om met de leden in gesprek te gaan en ideeën op te doen. In 2019 worden voorstellen uitgewerkt en wordt besloten welke wijzigingen worden doorgevoerd met ingangsdatum 1 maart 2020.

Leer paardrijden met plezier
De basisopleiding brons bestaat uit paardrijlessen op een FNRS-ruitersportcentrum of KNHS-vereniging, aangevuld met informatie uit het boek 'Leer paardrijden met plezier'. In dit boek staat alles wat ruiters moeten weten over paarden, zoals over verzorging van paarden, omgang met paarden en de basisbeginselen van paardrijden. Bij het boek zit ook een proevenboekje. Deze proeven zijn de basis van de ruiteropleiding en voltige is hier ook in opgenomen. Maaike van Rijn, van ponymanege Equito in Amstelveen, was als gast aanwezig bij de vergadering van het voltigeforum. Maaike heeft samen met FNRS-forumlid Anou Geleijnse haar ervaringen met de VO-proeven gedeeld met de forumleden. Maaike en Anou organiseren de VO-proeven op het manegebedrijf en zijn hier enthousiast over. Het forum vindt het fijn om de ervaringen uit het veld te horen en wil hier in de komende jaren meer bekendheid aan geven.

Beleidsplan 2019+
Het huidige beleidsplan voltige loopt in 2018 af. In 2017 hebben er binnen het voltigeforum verschillende brainstormsessies plaats gevonden over verschillende onderwerpen. Deze input wordt gebruikt voor het beleidsplan 2019+. Er wordt een werkgroep ingericht die zich bezig gaat houden met het schrijven van een beleidsplan 2019+.

Hippiade voltige
In 2017 heeft het voltigeforum nagedacht over het op een andere manier afvaardigen van deelnemers naar de hippiade voltige. Dit jaar wordt er gewerkt met een verdeelsleutel. De verdeelsleutel geeft het aantal startplaatsen per klasse weer. De voltigeurs met de gemiddelde hoogste score in hun klasse, die voldoen aan de bepalingen van het kampioenschapsreglement, krijgen een startplaats voor de hippiade voltige. Gedurende het jaar wordt een ranking bijgehouden zodat voltigeurs kunnen zien waar ze staan in het tussenklassement. Het kampioenschapsreglement voor de hippiade voltige en de verdeelsleutel vind je op www.hippiade.nl

Over het voltigeforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het voltigeforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de voltigesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumvoltige@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/voltigeforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


In 2018 zijn de vergaderingen van het voltigeforum op; 18 mei, 6 september en 7 december.

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 6 t/m 12 september 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 6 t/m 12 september 2021
  • Mooie prestaties voor Nederlandse voltigeurs tijdens WK finale
    Mooie prestaties voor Nederlandse voltigeurs tijdens WK finale
  • WK Voltige 2021: Nederland behaalt zesde plaats in Nations Cup
    WK Voltige 2021: Nederland behaalt zesde plaats in Nations Cup