­ Vijf vragen aan: financieel directeur Theo van der Meulen - KNHS

Vijf vragen aan: financieel directeur Theo van der Meulen

Geplaatst op 20 februari 2018

Iedere maand stellen we vijf vragen aan iemand uit de werkorganisatie van de KNHS. Deze maand komt Theo van der Meulen aan het woord, hij is sinds september 2012 financieel directeur van de KNHS.

1. Hoe staat de KNHS er op dit moment financieel voor? In het jaarplan 2018 van de KNHS staat bijvoorbeeld dat er dit jaar 750K aan kosten moet worden bespaard.
"Laat ik beginnen te zeggen dat we er op dit moment goed voor staan. De begroting voor 2018 heeft een positief resultaat van 37.000,-. Om dit positieve resultaat te behalen hebben we een aantal stappen moeten zetten, waaronder het doorvoeren van een aantal bezuinigingen ter grootte van ongeveer 750.000-. Dat we deze bezuiniging hebben moeten doorvoeren komt onder andere doordat we in 2016 een nieuwe contributiestructuur hebben doorgevoerd waarbij we in totaal ongeveer 1 miljoen euro aan de leden hebben teruggegeven. Denk hierbij aan het vervallen van het verplichte abonnement op het blad Paard&Sport (ca € 34,-). Maar ook het ontdubbelen van een groot gedeelte van KNHS-lidmaatschappen die waren ontstaan uit de fusie van 16 sportbonden tot één paardensportbond KNHS in 2002. Daarnaast hebben we de startpassen meer flexibel gemaakt waardoor je startpas nu een jaar lang geldig is in plaats van enkel een kalenderjaar (1 jan. – 31 dec.) en de mogelijkheid tot het afnemen van dag-, week-, maand- en jaarstartpassen.

Ik ben er trots op dat het ons gelukt is deze bezuiniging door te voeren, zonder dat het direct een groot gevolg heeft voor onze leden en verenigingen. We hebben alleen een minimale indexatie op onze lidmaatschappen en startpassen doorgevoerd: het lidmaatschap is van €20,60 verhoogd naar €21,75 en de jaarstartpas van €111,25 naar €114,75. De begroting 2018 biedt een mooie basis voor de financiële toekomst van de KNHS."

2. Wat zijn de sponsorinkomsten op dit moment en lukt het om het gat dat Rabobank heeft achtergelaten op te vullen?
"Rabobank is 16 jaar lang onze hoofdsponsor geweest. Het was dus wel even schrikken toen Rabobank eind 2015 aangaf dat ze eind 2016 zouden stoppen. Gelukkig hadden we op 1 januari 2017 alweer een nieuwe hoofdsponsor: TeamNL. Achter TeamNL zitten De Nederlandse Loterij, Rabobank, Heineken, KPN en NOC*NSF. Daarmee is het sponsorbudget nog niet zo hoog als ten tijde van Rabobank maar we zijn een heel eind op weg. De afgelopen jaren hadden we ongeveer één miljoen aan sponsorinkomsten per jaar. Voor 2018 hebben we €740.000,- begroot en met de komst van bijvoorbeeld nieuwe partners als Boehringer Ingelheim lijkt dit bedrag in 2018 nog op te lopen. We zijn nog wel heel hard op zoek naar een sponsor voor het mooie KNHS Talentenplan. Hopelijk gaat het ons lukken om dat dit jaar te realiseren."

3. Hoe zijn de inkomsten van de KNHS opgebouwd en waar wordt dit geld aan uitgegeven?
"De inkomsten en uitgaven van de KNHS zijn niet 1 op 1 aan elkaar verbonden. We stellen ons als vereniging namelijk ten doel om een jaarlijkse exploitatie te realiseren die in evenwicht is. Binnen de KNHS zijn veel verschillende disciplines vertegenwoordigd. Daarbinnen is weer onderscheid te maken tussen recreatieve ruiters, wedstrijdsporters, semi-professionals, professionals en topsporters. Daarnaast hebben we ook nog een heel systeem voor het organiseren van wedstrijden met KNHS-regio’s, -verenigingen en -wedstrijdorganisatoren. Daarom kiezen we ervoor om als het ware alle inkomsten bij elkaar op te tellen en vervolgens dit geld zo eerlijk mogelijk te verdelen over alle geledingen en takken van sport die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Ook kiezen we er soms voor om een aantal jaar te sparen voor een grotere uitgave.

De inkomsten van de KNHS komen uit contributies, wedstrijdbaten, sponsoring, subsidies, inkomsten uit het Nationaal Hippisch Centrum, opleidingen en diverse kleinere bronnen. De uitgaven zijn verdeeld over dienstverlening richting leden, ondersteuning sportaanbieders, regiobesturen, disciplinefora, regioconsulenten en technische commissies, sportontwikkeling (reglementering, nieuwe sportvormen, etc), promotie van de paardensport, lobby richting overheden, dierenbeschermingsorganisaties en landeigenaren (openhouden ruiterroutes), bondscoaches en deelname aan landenwedstrijden en kampioenschappen, kadertrainingen, organisatie diverse evenementen en kampioenschappen, onderhoud van het KNHS-centrum, afdrachten naar KNHS-regio’s, FEI en de FNRS, opleiden en bijscholen van juryleden, federatievertegenwoordigers en overige officials, bedrijfsvoering, handhaving en ICT. Om een kleine indruk te geven, in 2017 beantwoordde de KNHS Servicedesk 120.000 paardensportvragen, zijn er ongeveer 3.000 juryleden opgeleid en bijgeschoold en hebben we de resultaten van meer dan 700.000 wedstrijdstarts verwerkt. Veel van onze uitgaven zijn dus gebaseerd op dienstverlening en ontzettend breed van aard én dat is vaak mensenwerk, dus personele inzet. Omdat we een vereniging zijn en dus geen winstoogmerk hebben proberen we continu de balans te vinden om zowel de in- als uitgaven zo evenredig en evenwichtig mogelijk te verdelen. Dat lukt vaak wel en soms ook niet, maar het is wel ons doel en heeft onze continue aandacht. De KNHS is immers van ons allemaal." 

4. Hoeveel leden heeft de KNHS en klopt het dat ruiters dubbele lidmaatschappen betalen?
"De KNHS had eind 2017 circa 177.000 betaalde lidmaatschappen. Omdat onze leden heel divers de paardensport beoefenen, bijvoorbeeld met je eigen paard of op een manege én omdat we een fusie organisatie zijn, zijn er meerdere soorten lidmaatschappen en is er (nog) een verschil tussen leden en lidmaatschappen. In het verleden was dit verschil groter maar met de doorgevoerde contributiewijziging in 2016 zoals in het antwoord bij vraag 1 gemeld, hebben we het aantal dubbele lidmaatschappen de laatste jaren steeds verder teruggedrongen. In sommige gevallen lukt dit nog niet omdat een behoorlijk deel van het lidmaatschapsgeld door de KNHS weer afgedragen wordt aan andere partijen zoals de KNHS-regio’s, -mendistricten, -nationale verenigingen en de FNRS. Het zou helpen als alle verenigingen en maneges hun leden aanmelden bij de KNHS en alle leden jaarlijks het lidmaatschapsgeld van €21,75 betalen. Hoe meer mensen bijdragen hoe minder de bijdrage per persoon wordt. Zo werkt het nu eenmaal binnen een vereniging zonder winstoogmerk. Bovendien krijg je er als lid ook veel voor terug. Je bent verzekerd bij ongevallen gerelateerd aan paardrijden, je hebt een aanvullende WA- en rechtsbijstandsverzekering gericht op het paardrijden, je ontvangt 2 keer per jaar het blad Paard&Sport en je kunt je gratis abonneren op de diverse digitale KNHS-nieuwsbrieven. Bovendien kun je gebruik maken van veel ledenvoordeel zoals korting op evenementen en ruitersportartikelen wat kan op lopen tot honderden euro’s per jaar. Van de inkomsten uit lidmaatschapsgelden kunnen we als KNHS daarnaast collectief zorgen voor de promotie van de paardensport in Nederland, de lobby richting overheden en dierenbeschermingsorganisaties en inzetten op het (gratis) openhouden van het buitengebied voor paardensporters. Samen hebben we veel gemeenschappelijke belangen en staan we zoveel sterker."

5. Hoe werkt het met de financiële controle binnen de democratie van de KNHS? De KNHS is van alle leden en een vereniging heeft geen winstoogmerk. Hoe wordt bewaakt dat de inkomsten en uitgaven op een juiste manier vastgesteld worden?
"Dit werkt via een vaste cyclus. Het bestuur dient een begroting en een jaarplan in bij de Ledenraad. De Ledenraad heeft een eigen financiële commissie, met een onafhankelijke voorzitter, die tot in detail mee kunnen kijken hoe de cijfers in elkaar zitten en een advies geven aan de Ledenraad over het wel of niet akkoord gaan met de begroting. Na akkoord van de Ledenraad geeft het bestuur de werkorganisatie de opdracht het jaarplan binnen de goedgekeurde begroting te realiseren. Als het jaar is afgelopen volgt er een gedegen accountantscontrole, met als eindproduct een door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Deze jaarrekening wordt samen met een jaarverslag weer besproken met de financiële commissie, waarbij alle details getoond worden en de commissie geeft weer advies aan de Ledenraad. De laatste stap in de cyclus is dan decharge van het bestuur op het gevoerde beleid en de jaarrekening door de Ledenraad.  Deze cyclus is standaard voor sportbonden en ook weer verbonden aan een vergelijkbare cyclus tussen de KNHS en NOC*NSF. Hierbij worden doelstellingen verbonden aan de gekregen subsidies geëvalueerd en weer opnieuw vastgesteld. De jaarplannen, jaarverslagen en begrotingen worden gepubliceerd op onze website."

Kijk hier voor de jaarverslagen.

Kijk hier voor het jaarplan en de begroting van 2018. 

Volgende maand stellen we vijf vragen aan accountmanager Marleen Ras.

Categorie: Vijf vragen aan, directie, Ledenraad, organisatie

Ander Nieuws

  • Geslaagd Wedstrijd Organisatie Café in Limburg
    Geslaagd Wedstrijd Organisatie Café in Limburg
  • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
    KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd