­ Blog Theo Fledderus: ‘We willen de structuur graag vereenvoudigen. We zijn één KNHS.’ - KNHS

Blog Theo Fledderus: ‘We willen de structuur graag vereenvoudigen. We zijn één KNHS.’

Geplaatst op 15 mei 2019

De KNHS is in 2002 ontstaan uit een fusie van een groot aantal bonden en verenigingen. Het blijft een hele krachtoer dat uit die vele kleinere organisaties één mooie, grote organisatie is ontstaan. Toch kun je na al die jaren nog merken dat de KNHS een fusieorganisatie is. Dat komt terug in de bestuursstructuur en in de statuten. Daarin bevinden zich nog rudimenten uit de fusieperiode, waarvan je je kunt afvragen of ze nog van deze tijd zijn.

Andere bestuursstructuur?
Een van die zaken betreft de samenstelling van de KNHS Ledenraad, zeg maar ons parlement. De ledenraad hoort de hele achterban van de paardensport te vertegenwoordigen. Maar hebben alle verschillende doelgroepen wel een stem? De ledenraad bestaat grotendeels uit de voorzitters van de elf regio’s en verder zijn de mendistricten, de nationale verenigingen en de atleten vertegenwoordigd. Maar de recreatiesporters zijn bijvoorbeeld niet direct vertegenwoordigd, terwijl dit een hartstikke belangrijke doelgroep is. Of neem de manegehouders, die ervoor zorgen dat mensen beginnen met paardrijden. Zij hebben eveneens geen stem en hetzelfde geldt voor de grote disciplines, zoals springen en dressuur. Zij worden wel vertegenwoordigd via de regiovoorzitters, maar ook dat is een beetje vreemd.

Vanwege de fusie zie je ook dat er allemaal organisatorische laagjes aan elkaar zijn geplakt. Een regio valt onder de KNHS en binnen een regio zit weer een onderverdeling, de kring. Dan heb je het over allemaal zelfstandige rechtspersonen, zelfstandige organisaties, met een eigen ledenvergadering, waarvoor allemaal aparte jaarrekeningen moeten worden opgesteld. De KNHS is dan eigenlijk een federatie van een federatie van een federatie. Dat willen we graag vereenvoudigen, zoals de Rabobank dat ook onlangs heeft gedaan. We zijn immers één KNHS.

Het is uit te leggen dat dit ooit allemaal een keuze is geweest, deels voortkomend uit een compromis, maar we zijn momenteel wel aan het brainstormen om dit meer aan te laten sluiten op de huidige tijd. Dat doen we zowel met ledenraad als bestuur. Het nadenken over de governance, de wijze waarop we de organisatie besturen, vloeit voort uit het project ‘Van hand veranderen’. Hoe is de boel bestuurlijk ingericht? Wie bepaalt wat, wie heeft welke rol en wie wordt vertegenwoordigd?

Gelukkig valt het meestal mee, maar je merkt in de praktijk wel dat de huidige structuur niet goed werkt en dan heb je direct een lastige situatie. Neem de aangespannen sport. Als zij zeggen, “We houden een ledenvergadering en we gaan linksaf”, terwijl de KNHS had aangegeven “We gaan rechtsaf”, dan heb je een clash en is dat moeilijk op te lossen. En hetzelfde is als een kring in Gelderland zou zeggen, “Mooi dat de regio besluit in de zomer ook indoorwedstrijden te gaan houden, maar dat gaan wij niet doen. Wij houden dat tegen, omdat er hier één mooie manege is die dan alles naar zich toetrekt.” Maar juist dan ga je deelbelang stellen boven algemeen belang. Dat willen we veranderen en het NOC*NSF legt dat ons eigenlijk ook op. Zij willen afspraken kunnen maken met een bond die zijn afspraken kan nakomen.

Daarom zijn we onze governance structuur tegen het licht aan het houden. We hebben de brainstormsessies en dit verhaal is de afgelopen periode verteld op de ALV’s in de regio. In juni gaan we het nog een keer informeel bespreken in de ledenraad, aan de hand van conceptstatuutteksten. Vervolgens willen we in de ledenraad van november, op basis van het voortraject, statuten wijzigen en aanpassen. Dit alles met als doel dat je als organisatie wendbaarder en slagvaardiger wordt en één lijn kunt trekken.

Theo Fledderus (1956, Diever) is algemeen directeur van de KNHS. Voorheen was Fledderus onder meer algemeen directeur van NOC*NSF en interim-directeur bij de judo- en schaatsbond.

Categorie: Blog

Ander Nieuws

  • Column Theo Fledderus: "Samen sterk voor ruiterroutes"
    Column Theo Fledderus: "Samen sterk voor ruiterroutes"
  • Column Theo Fledderus: "Bundeling van krachten"
    Column Theo Fledderus: "Bundeling van krachten"
  • Column Theo Fledderus: 'Unieke betrokkenheid'
    Column Theo Fledderus: 'Unieke betrokkenheid'