­ Column Theo Fledderus: Samen zijn we de KNHS - KNHS

Column Theo Fledderus: Samen zijn we de KNHS

Geplaatst op 10 december 2019

Het jaar loopt bijna ten einde. Een mooi moment om eens stil te staan bij de medewerkers van de KNHS en de ontwikkeling die zij momenteel doormaken. Binnen de KNHS-organisatie zijn we namelijk met een duidelijke verandering bezig. Eind 2018 hebben we, na gesprekken met ledenpanels en divers overleg, onze strategie voor de toekomst vastgesteld: het project ‘Van hand veranderen’.

 

Dit jaar zijn we gestart met de uitvoering daarvan. We willen beter inspelen op de behoeften van onze achterban, en dat moet leiden tot een hogere klanttevredenheid en meer omzet. Dit betekent nogal wat voor de organisatie en wel het volgende:

-De organisatie is vernieuwd. We hebben de inrichting van de organisatie aangepast, zodat de besturing verbeterd wordt en verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen. Daarnaast is er een nieuwe afdeling Recreatie opgericht. In het afgelopen jaar zien we dat ongeveer een derde van onze medewerkers of een andere functie heeft gekregen of nieuw is binnen de organisatie.

-Het takenpakket is breder. Naast de wedstrijdsport hebben we onze taken verbreed met recreatiesport en is er veel meer aandacht voor onder meer de instructeursopleidingen, manegeruiters en de FNRS, het Nationaal Hippisch Centrum en last but not least paardenwelzijn.

-We werken anders. We zijn bezig het projectmatig werken in te voeren. Hierdoor wordt meer gericht en gezamenlijk over afdelingen heen aan doelen en resultaten gewerkt.

-We sturen anders. Onze rapportagestructuur is aangepast en wordt meer en meer ingezet om de voortgang en de resultaten te meten.

-We gaan anders met onze achterban om en besteden veel aandacht aan klantgerichtheid. Er is een training klantgerichtheid, aandacht voor de communicatie, opbouw van accountmanagement en we zetten in op gerichte aandacht voor doelgroepen, zoals ledenraad,  regio’s, officials, wedstrijdorganisaties, et cetera.

 We beseffen dat de druk op onze medewerkers kan toenemen. We zijn bezig met een cultuurverandering en als we het niet goed afstemmen komen prioriteiten bovenop het ‘gewone werk’ in plaats van vervanging ervan. Het kan dan ook niet dat alles in één keer goed gaat. Ik zie heel veel dingen opgepakt worden en beter gaan, en hoop dat we dat allemaal zien, maar soms reageren we als KNHS nog steeds laat of lijken we formeel en afstandelijk. Dat komt denk ik omdat er nogal wat op onze medewerkers afkomt, maar ook omdat sommigen voorzichtig zijn geworden en geen fouten willen maken.

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk betrokken en gemotiveerd. Allemaal! En bijna allemaal zijn het ook nog eens paardenmensen. Tegelijkertijd krijgen ze best wel wat voor hun kiezen in onze paardensport, met al zijn disciplines en allerlei mensen met verschillende wensen en behoeften. Toch zie ik dat we op de goede weg zitten en hoop dat we allemaal, niet alleen in Ermelo maar in heel het land, steeds meer het gevoel krijgen dat niet wij alleen, maar wij allen samen de KNHS zijn!

Categorie: column, Van hand veranderen

Ander Nieuws

  • Column Theo Fledderus: Geen verhoging contributie
    Column Theo Fledderus: Geen verhoging contributie
  • Column Theo Fledderus: de man met de hamer
    Column Theo Fledderus: de man met de hamer
  • Online KNHS College Tour Werken aan de hand met Bastiaan de Recht
    Online KNHS College Tour Werken aan de hand met Bastiaan de Recht