­ Column Theo Fledderus: Samenwerking - KNHS

Column Theo Fledderus: Samenwerking

Geplaatst op 10 september 2019

In 2015 kwamen de KNHS en FNRS met elkaar een intensieve samenwerking overeen, die op 1 januari 2016 officieel van start ging. Een logische stap gezien de gemeenschappelijke belangen en de vele vlakken waarop we elkaar kunnen versterken. Veelal maak je immers op de manege kennis met de paardensport en de kennis vanuit de paardensport helpt om beter te leren paardrijden. Ik vind het nauwer samenbrengen van maneges en sport een gouden formule. Nu zijn we bijna vier jaar verder. De huidige overeenkomst loopt af en we kunnen de balans opmaken.

Hoewel een logische, was de samenwerking tegelijk ook een uitdagende stap. De FNRS ging haar focus nadrukkelijk op de ondernemersondersteuning van de manegehouders richten, terwijl het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen en sport en ook de relatie met de klant van de manegehouder bij de KNHS kwamen te liggen. Dat vergt dus nauw samenwerken. Ik denk dat we in het zoekproces om dat samen goed in te vullen de afgelopen tijd veel vooruitgang  hebben geboekt.

We kunnen terugkijken op mooie ontwikkelingen vanuit de KNHS richting de manegeruiter en –houder.  Denk aan het moderniseren van de manege-instructeursopleiding, het verder ontwikkelen van de doorlopende leerlijn voor manegeruiters, het Bixie&Friends jeugdconcept, het opzetten en uitbreiden van het Young Leaders Program, het positioneren van alle FNRS-maneges op het nieuwe platform Buitenrijden.nl, het verder uitbouwen van de Harry’s Horse Zitcompetitie en de KNHS-FNRS Springcompetitie en het verlagen van de drempel  richting wedstrijdsport voor ruiters verbonden aan een FNRS-bedrijf. Ondertussen is de FNRS voluit aan de slag gegaan met het invullen van haar branchetaken. En dat doen ze gewoon heel goed. Neem alleen al deze week, waarin aanstaande vrijdag de succesvolle Hippische Ondernemer Dag tijdens Horse Event weer op de agenda staat. Inmiddels trekken we ook duidelijk samen op in het kader van paardenwelzijn. Essentieel om met zijn allen te kunnen blijven paardrijden én voor het imago van de paardensport.

We zien dat bij manegeruiters het KNHS-lidmaatschap wordt gewaardeerd. In een recent ledenonderzoek gaven zij hiervoor een 7,4. Bij de ondernemers is het draagvlak voor de samenwerking weliswaar vergroot, maar het waarderingscijfer schommelt nog steeds rond een magere 6. Daar moeten en willen we iets aan doen. Hoe dan? Door de samenwerking met de FNRS te versterken. Met versterking denk ik op de eerste plaats aan de rechtstreekse betrokkenheid van de KNHS richting de manegehouder. Dit zal leiden tot beter wederzijds begrip en een meer gerichte dienstverlening. De door ons ingestelde klankbordgroep van ondernemers bevestigt dit beeld. We willen dat de manegehouder echt ervaart dat de KNHS hem of haar begrijpt en helpt met producten om meer klanten binnen te krijgen, de klanten beter te kunnen bedienen en langer vast te kunnen houden.

De branchegerichte taken en het op dat vlak helpen en contact onderhouden met de ondernemer zijn en blijven op hun plaats bij de FNRS. Maar we kunnen nog meer samen optrekken richting de ondernemers. Het gaat ons beide immers om het belang van ruiter en manegehouder. Daarin vinden we elkaar en de intentie om samen verder te gaan, is duidelijk aanwezig. De laatste jaren hebben getoond dat we elkaar aanvullen en versterken. Oftewel, samen op weg naar nog meer plezier in paardrijden!

Theo Fledderus (1956, Diever) is algemeen directeur van de KNHS. Voorheen was Fledderus onder meer algemeen directeur van NOC*NSF en interim-directeur bij de judo- en schaatsbond.

Categorie: column, vanhandveranderen

Ander Nieuws

  • Column Theo Fledderus: ‘Leven in de brouwerij’
    Column Theo Fledderus: ‘Leven in de brouwerij’
  • Column Theo Fledderus: Keihard aan de slag
    Column Theo Fledderus: Keihard aan de slag
  • Column Theo Fledderus: ‘Denken vanuit de ruiter'
    Column Theo Fledderus: ‘Denken vanuit de ruiter'