­ Column Theo Fledderus: 'Wat vinden Nederlanders van paardrijden?' - KNHS

Column Theo Fledderus: 'Wat vinden Nederlanders van paardrijden?'

Geplaatst op 12 juli 2019

Het welzijn van het paard vinden we belangrijk. Zeker bij de KNHS, waar paardenwelzijn een van de speerpunten in het beleid is. Tegelijkertijd leven er binnen onze sector momenteel vragen en zorgen omtrent dit onderwerp. Er komen in de samenleving immers steeds meer vragen over het omgaan met dieren. Het zal toch niet zo worden dat we onze paardensport straks niet meer kunnen beoefenen?

In het Trendpanel Paard, een informeel ingestoken denktank die een relevante weerspiegeling van de hippische sector vormt, zijn we met dit vraagstuk aan de slag. Het Trendpanel Paard signaleert trends en ontwikkelingen binnen onze sector en vormt tevens een klankbord voor HAS Hogeschool bij de totstandkoming van de jaarlijkse Hippische Monitor. Organisaties als KNHS, FNRS en KWPN zijn daarin vertegenwoordigd, alsook bedrijven.

Publieke opinie
Binnen het Trendpanel vinden  we dat een onderwerp als paardenwelzijn in goede samenhang met alle partijen moet worden opgepakt. Er zijn veel goede en mooie ontwikkelingen op dit gebied, maar ziet het grote publiek dit ook? En hoe zit het met de beeldvorming over paardrijden en paardenwelzijn? Wat weten mensen eigenlijk en hoe groot is de groep die zich zorgen maakt? Om daar achter te komen hebben we besloten een groot publieksonderzoek te laten uitvoeren om zo een en ander boven water te krijgen.

Iets vergelijkbaars is eerder door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gedaan. De vergelijking tussen jagen en paardrijden gaat natuurlijk niet één op één op, maar ook hier spelen emoties rondom dieren een rol. Deze vereniging lag onder vuur, onder meer in de social media. ‘Wat zijn jullie toch aan het doen? Alleen maar voor de lol dieren doodschieten? Dat is zielig!’, kregen ze voor de voeten geworpen. Terwijl de vereniging andere verhalen te vertellen had. Verhalen over het belang van gereguleerd wildbeheer, het betrokken zijn bij een gebied, alles weten van dat gebied en de dieren daarbinnen en liefde voor de natuur.

Maar eerst is er een groot onderzoek gedaan onder de bevolking over het beeld dat leefde over de jacht en jagers. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat een kleine groep zelf fanatiek jager is en het leuk en belangrijk vindt. Hiertegenover stond een net zo kleine groep die uitgesproken tegen de jacht is en dit slecht en wreed vindt. Ertussenin zat een hele grote, grijze groep die er eigenlijk nooit zo bij stil had gestaan en geen uitgesproken mening had over jagen, maar die wel makkelijk te beïnvloeden was. Als zij verhalen te horen krijgen over hoe wreed de jacht is, zijn ze genegen daarin mee te gaan. Maar als ze ook het andere geluid horen, kijken ze er weer anders en genuanceerder tegenaan.        

De verhoudingen zullen anders liggen bij de paardensport, maar ik persoonlijk verwacht iets vergelijkbaars. We hebben een groep fanatieke liefhebbers en daar tegenover een hele kleine groep die zegt dat je niet eens op een paard moet gaan zitten. Vervolgens verwacht ik ook die grote tussengroep van mensen die er niet direct bij stilstaat. Bij een negatief geluid en slechte voorbeelden in pers of social media zullen ze zich dingen gaan afvragen. ‘Ja, wat raar eigenlijk dat mensen op een paard zitten. Dan gaan ze er ook nog mee springen, en dat ook nog in de hitte. Wat willen ruiters eigenlijk? Zijn ze inderdaad alleen maar bezig met prijzen halen?’

Dat zou zonde zijn, want de paardensport heeft juist zoveel bijzondere, unieke kanten. Hoe mooi de omgang met paarden is, is iets dat ruiters immers dagelijks aan den lijve ervaren. Paarden kunnen ons veel geven en ook wij hebben paarden veel te bieden door met ze bezig te zijn. Het is mooi als mensen zien dat wat we doen juist helemaal niet erg is voor het paard.

Nu willen we eerst graag weten hoe groot de verschillende groepen zijn. Wat zijn hun grootste problemen en wat zouden ze graag willen? Het onderzoek loopt nu volop en de resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens het Hippisch Ondernemerscongres op 13 september tijdens Horse Event. Ik ben benieuwd!

  

Theo Fledderus (1956, Diever) is algemeen directeur van de KNHS. Voorheen was Fledderus onder meer algemeen directeur van NOC*NSF en interim-directeur bij de judo- en schaatsbond.

 

Categorie: column

Ander Nieuws

  • Column Theo Fledderus: Iedere dag leuker!
    Column Theo Fledderus: Iedere dag leuker!
  • Column Theo Fledderus: onder druk
    Column Theo Fledderus: onder druk
  • Column op Sport Knowhow XL Thomas Bosman: Samen investeren in de toekomst
    Column op Sport Knowhow XL Thomas Bosman: Samen investeren in de toekomst