­ Column Theo Fledderus: Young Leaders gaan de sport besturen - KNHS

Column Theo Fledderus: Young Leaders gaan de sport besturen

Geplaatst op 19 februari 2019

Vorige week zag ik de demonstratie rondom het milieu van de (even niet) naar schoolgaande jongeren. Een hele mooie demonstratie, in mijn ogen. Jongeren zijn zich bewust van hun omgeving en toekomst en schudden ouderen wakker. Ik denk dat wij dit ook kunnen gebruiken in de paardensport. Als je kijkt naar onze besturen en vrijwilligers zijn dat veelal ouderen.

Jongeren aan zet
Vorige week zag ik de demonstratie rondom het milieu van de (even niet) naar schoolgaande jongeren. Een hele mooie demonstratie, in mijn ogen. Jongeren zijn zich bewust van hun omgeving en toekomst en schudden ouderen wakker. Ik denk dat wij dit ook kunnen gebruiken in de paardensport. Als je kijkt naar onze besturen en vrijwilligers zijn dat veelal ouderen. We zijn blij met hen en hebben ook relatief veel vrouwen in vergelijking met andere sporten en ook dat is mooi. Alleen, we missen de jongeren. En daar willen we graag wat aan doen. We hebben al het nodige in gang gezet, maar kunnen hier nog een versnelling aan geven. We mogen meer openstaan voor ideeën van jongeren. We nemen hun ideeën liever mee om de sport te veranderen en te verbeteren, in plaats van dat ze weglopen. Wat vinden ze interessant of leuk? Zijn er nieuwe of andere sportvormen? Wat zit hen dwars? Wat vinden ze lastig? En waar kun je zelf iets aan doen, zodat ze een rol krijgen in het nemen van beslissingen?

Jongerenbestuurder
Daarom heeft het KNHS-bestuur recent besloten dat we graag een jongerenbestuurder erbij willen. Niet bedoeld als een vlag op een modderschuit, maar om de inbreng van jongeren serieus te nemen. Want zo’n persoon kan zomaar met allerlei leuke ideeën en inzichten komen en kijkt vast anders tegen dingen aan. Het lijkt mij heel verrijkend!

Maar dat is niet het enige. We willen ook graag een jongerenpanel creëren. Eerder hebben we al eens eenmalig een jongerenpanel gehad als onderdeel van de klantenpanels voor het project ‘Van hand veranderen’, en dat is zo goed bevallen dat we dit willen continueren. Een eerste stap zetten we tijdens Indoor Brabant/The Dutch Masters. Daar nodigen we jongeren uit, waaruit we een klankbordgroep willen laten ontstaat. Ook die klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd met plannen en voorstellen komen. En uit hun midden kan dan een jongerenbestuurder komen. Wie kan het en wie wil het?

Young Leaders
Ons Young Leaders Program is de basis voor deze aanpak. We zijn twee jaar geleden met dit programma begonnen. Het loopt nu in veertig maneges en we willen het ook graag uitrollen bij verenigingen. Kinderen krijgen op de betreffende manegebedrijven taken en verantwoordelijkheden. Van een beetje ondersteunen in het begin tot steeds meer de boel organiseren en regelen. We hebben enquêtes gehouden om hun ervaringen in beeld te krijgen en iedereen is enthousiast over de resultaten. Zowel de manegehouders, de ouders als de kinderen zelf zijn enorm positief. Ouders zien zelfs hun kinderen op school meer verantwoordelijkheid nemen, beter leren en hun werk beter plannen. Het vormt een bevestiging van de resultaten uit Zweden, waar een vergelijkbaar plan al langer loopt. Vanzelfsprekend hoort het bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen, dat hoe ouder je wordt, je steeds beter wordt in dat soort dingen, maar door dit programma worden vaardigheden versneld en versterkt. Mooi is dat de verantwoordelijkheid voor en het omgaan met paarden daarin een belangrijke rol spelen.

We komen nu bij de volgende stap. De oudste lichting Young Leaders is er aan toe om evenementen te organiseren en op de leeftijd van zestien, zeventien en achttien jaar kunnen jongeren mee gaan doen in het bestuur van een plaatselijke vereniging, de regio of dus zelfs de overkoepelende bond. Daarnaast kennen we in de regio Zuid-Holland al het Jong KNHS en navolging hiervan stimuleren we op zowel regionaal als landelijk niveau. Het zou mooi zijn als we met alle initiatieven verjonging kunnen aanbrengen in de bredere structuren van de paardensport. Wat mij betreft zijn jongeren aan zet!

 

Theo Fledderus (1956, Diever) is algemeen directeur van de KNHS. Voorheen was Fledderus onder meer algemeen directeur van NOC*NSF en interim-directeur bij de judo- en schaatsbond.

Categorie: column

Ander Nieuws

  • Column Theo Fledderus: Krijgt de paardensport te weinig media aandacht?
    Column Theo Fledderus: Krijgt de paardensport te weinig media aandacht?
  • Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Rendement van de medailles
    Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Rendement van de medailles
  • Column Theo Fledderus: Olympische Spelen
    Column Theo Fledderus: Olympische Spelen