­ In the spotlight: Ger Huijer van het KNHS Recreatiesportforum - KNHS

In the spotlight: Ger Huijer van het KNHS Recreatiesportforum

Geplaatst op 19 maart 2019

Het recreatiesportforum behartigt de belangen van de recreatieve paardensporter. Wat doet dit forum precies? Paard&Organisatie steekt zijn licht op bij voorzitter Ger Huijer. ‘Recreatie en wedstrijdsport zijn geen tegenstelling van elkaar, maar vullen elkaar juist geweldig aan.’

Ger Huijer is sinds 2016 actief als voorzitter van het Recreatiesportforum. Hij vertelt waar zijn gedrevenheid vandaan komt: ‘Zelf ben ik op en top recreatieruiter, maar wel een laatbloeier. Ik zat pas na mijn dertigste voor het eerst op een paard. Na mijn eerste les bij manege Molenkamp in Nootdorp duurde het niet lang voordat ik met het paardenvirus was besmet. Ik ging groomen bij een menner die op hoog niveau vierspanwedstrijden reed en kwam zo in aanraking met de mensport. Vervolgens heb ik mijn koetsiersbewijs gehaald en een enkel- en tweespancursus gevolgd. Ook kwam KWPN’er Carlos op mijn pad waarmee ik graag dressuur reed en af en toe sprong. Met het gezin verhuisden we toen van het westen naar het oosten van het land en kreeg ik de mogelijkheid om veel buiten te rijden. Ik kon een tweespan Welsh pony’s overnemen en dat werd dus mennen op de Ginkelse hei en Planken Wambuis. Dat is voor mij echt het summum van de paardensport. En dat geldt niet alleen voor mij. Het aantal ruiters wat in Nederland regelmatig geniet van een buitenrit is enorm en die groep wil ik als voorzitter van het Recreatiesportforum graag bedienen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst nog genoeg ruimte is om buiten te rijden in ons dichtbevolkte land is het belangrijk dat we opkomen voor onze belangen binnen en buiten de KNHS. Ik wil ervoor zorgen dat recreatie -in de ruimste zin van het woord- de aandacht krijgt die het nodig heeft en verdient. Recreatie en wedstrijdsport zijn echt geen tegenstelling van elkaar, maar vullen elkaar juist geweldig aan. Alleen door als sportbond de verbinding met recreatie op te zoeken kunnen we meer massa creëren en dat is nodig als je van belang wilt zijn.’ 

Krachten bundelen
Ger vervolgt: ‘Wat het Recreatiesportforum zo uniek maakt is dat wij ons in het geheel niet bezig houden met wedstrijden of met sportregelgeving, zoals andere disciplinefora dat wel doen. De vraag die in ons forum centraal staat is: Hoe versterken wij de band tussen de recreatieve ruiter – gebonden en ongebonden- met de KNHS en hoe kunnen wij hun belang zo goed mogelijk vertegenwoordigen? We hebben een aantal manieren om dat te doen en één daarvan is met de hulp van de regioconsulenten. Al meer dan twintig jaar zetten deze hardwerkende vrijwilligers zich in het veld in voor de recreatieve ruiter en menner. Zij doen buitengewoon nuttig werk, maar eerlijk gezegd bleef dat een beetje uit het zicht van de KNHS. Door de regioconsulenten te koppelen aan de portefeuillehouder recreatiesport in de regio kunnen we de krachten bundelen en nog gerichter samenwerken. Een onderwerp wat nu bijvoorbeeld hoog bij ons op de agenda staat is hoe we het buitengebied toegankelijk houden voor ruiters en menners. Dat is zeker geen gelopen race want er zijn verschillende belemmeringen die in de weg staan. Zo is ProRail begonnen met het sluiten van onbewaakte spoorwegovergangen en dat zal zeker problemen opleveren. Daarover praten we dan op verschillende niveaus – lokaal, provinciaal, gemeentelijk- met partners van het buitengebied zoals natuurorganisaties en de ANWB. We bekijken hoe we elkaar kunnen versterken zodat we met het paard kunnen blijven genieten van onze prachtige natuur, maar wel op een veilige en verantwoorde manier.’

Goed voorbeeld doet goed volgen
‘Als KNHS willen we er zijn voor álle paardensporters, maar de doelgroep recreatieruiters is het minst makkelijk grijpbaar. De beste manier om ze te bereiken is dichtbij in de regio, daarom kent ieder regiobestuur een regiovertegenwoordiger recreatiesport. Samen vormen alle portefeuillehouders recreatiesport het Recreatiesportforum. Anders dan bij de overige disciplinefora wordt er dus vanuit alle KNHS-regiobesturen en men-districten een bestuurslid gevraagd om zitting te nemen in het Recreatiesportforum. Dat zorgt voor een gemengd gezelschap. Van wedstrijdruiters en FNRS-juryleden tot manege-instructeurs en hippische ondernemers. Dat levert tijdens onze bijeenkomsten vaak interessante discussies op, aangezien er altijd meerdere kanten van het verhaal worden belicht. Toch hebben we allemaal één gemeenschappelijk doel en dat is aandacht vragen voor de recreatiesport binnen de KNHS. Het ontbreekt onze foraleden niet aan enthousiasme en inzet en dat zorgt voor een goede werkzame sfeer binnen het forum. Ik kan alleen niet ontkennen dat het soms lastig is om een nieuwe portefeuillehouder recreatiesport te vinden als er in de regio een plaats vacant komt. Dat komt vooral omdat regiobesturen veelal wedstrijdgericht zijn. Je merkt dat mensen het soms moeilijk vinden om buiten de wedstrijdsport te denken. Het forum is daarom de ideale plek om ideeën op het gebied van recreatie met elkaar te delen en te brainstormen over nieuwe activiteiten. Ik zeg altijd ‘goed voorbeeld doet goed volgen.’ Wat ik zelf nog graag zou willen is met behulp van enkele deskundige leden, en die zijn er meer dan voldoende, themagerichte onderwerpen op te pakken. Zoals bijvoorbeeld samen met een juridische gebruikersgroep modelconvenanten op te stellen waarin het gebruik van ruiterpaden en aansprakelijkheid wordt geregeld. Maar ook het handboek ruiter- en menpaden stamt alweer uit 2008. Een update door een creatieve groep van paardensportliefhebbers en terreineigenaren zou een mooi initiatief zijn.’

Adopteer je Route
‘Het steunen van goede initiatieven en bemiddelen tussen verschillende partijen is een belangrijke taak van het Recreatiesportforum. Adopteer je Route is daar een goed voorbeeld van. Het komt voort uit het al bestaande concept van de KNHS, Adopteer je Bos. Het inhoudelijke idee dat ruiters en menners zich samen met terreineigenaren en - beheerders inzetten om de natuur toegankelijk, mooi en veilig te houden is hetzelfde gebleven maar de naamgeving hebben we aangepast. Het begrip ‘Bos’ bleef te algemeen. Niet alle routes lopen door het bos en daardoor voelden de mensen zich niet aangesproken. Door het concreet te vertalen naar ‘Route’ zie je dat er veel meer herkenning ontstaat en het beter wordt opgepakt in de regio. Maneges, verenigingen en ruiters kiezen een ruiterroute waarvan ze de ruiterpaden onderhouden en begaanbaar houden. Dat kost ze geen geld, alleen tijd en inzet. En omdat het hun eigen route betreft, willen ze er graag energie in steken. De bijdrage van het forum aan Adopteer je Route lijkt dan misschien beperkt, maar we merken wel een groot effect in betrokkenheid van ruiters en daar gaat het om.’  

Paardensport in de toekomst
‘De uitdaging waar de KNHS nu voor staat, is om te laten zien dat we er niet alleen zijn voor wedstrijdruiters, maar dat we ook de (nog) ongebonden paardensporters veel te bieden hebben. Het nieuwe platform Buitenrijden.nl, dat begin dit jaar wordt gelanceerd, zal daar een belangrijke bijdrage in hebben. Hiermee hopen we ook die ruiters, menners en andere paardenliefhebbers, die (nog) geen binding hebben met de KNHS, te kunnen bereiken. Hoe meer leden we vertegenwoordigen, hoe meer we als eenheid in de paardensport naar de buitenwereld toe kunnen treden en onze stem laten horen. Door de samenwerking met de FNRS hebben we al enorm veel ruiters aan ons kunnen verbinden en naar mijn overtuiging zit daar nog meer potentieel. Om die reden heb ik namens de KNHS zitting in de ledenraad van de FNRS. Het versterken van samenwerking tussen FNRS-bedrijven en KNHS-verenigingen kan alleen maar ten goede komen van de paardensport. Let wel, samenwerking tussen KNHS-verenigingen en hippische ondernemers is niet altijd eenvoudig. Maar mijn advies is, ga met elkaar in gesprek en ontdek de mogelijkheden. Wat we intern aan samenwerking kunnen versterken geldt ook buiten de KNHS, door verbinding te zoeken met andere organisaties en partijen. Dat kost veel tijd en daarvoor kunnen we alle hulp en deskundigheid gebruiken. Mensen die een steentje willen bijdragen kunnen contact opnemen met Wilma Plaisier van de KNHS. Of hun hulp aanbieden aan een regioconsulent. Wij zullen ons als Recreatiesportforum, regioconsulenten en actieve leden in ieder geval de komende jaren met veel enthousiasme blijven inzetten.’

Meer weten?
Iedere KNHS-discipline heeft zijn eigen forum, dat de sport ontwikkelt van binnenuit. Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur-en-missie/disciplinefora/. Je vindt de regioconsulenten op www.knhs.nl/buitenrijden/samen-sterk-voor-buitenrijden/regioconsulenten/.

 

Ander Nieuws

  • Corona-update: Lichte verruiming maatregelen, buitensporten in groepen van vier toegestaan voor volwassenen vanaf 27 jaar
    Corona-update: Lichte verruiming maatregelen, buitensporten in groepen van vier toegestaan voor volwassenen vanaf 27 jaar
  • Coronavirus en paardensport
    Coronavirus en paardensport
  • Online PaardenPodium Samenwerken met vertrouwen *Video*
    Online PaardenPodium Samenwerken met vertrouwen *Video*