­ Jaarplan, begroting en licentiereglementen goedgekeurd door KNHS Ledenraad - KNHS

Jaarplan, begroting en licentiereglementen goedgekeurd door KNHS Ledenraad

Geplaatst op 08 november 2019

Ermelo (KNHS) - Het jaarplan 2020 Beter Paardrijden, Samen werken aan een doelgroepgericht paardensportaanbod is tijdens de Ledenraadsvergadering van de KNHS op 7 november 2019 goedgekeurd. Daarnaast is de begroting voor het jaar 2020 en de licentiereglementen Officials en Instructeurs 2020-2021 goedgekeurd.

Jaarplan 2020 Beter Paardrijden
Aan de basis van het jaarplan staat het ledentevredenheidsonderzoek dat in juli 2019 is gehouden. 16.000 leden vulden de uitgebreide vragenlijst in en gaven de KNHS een 7. Een mooi cijfer met ruimte voor verbetering. Het jaarplan speelt in op de verbetering door bijvoorbeeld officials en sportaanbieders tot ambassadeurs te maken. Daarnaast wil de KNHS dat de wedstrijdsporters meer plezier beleven door te zorgen voor een aanbod dat past bij leeftijd, een deskundige en opbouwende jurering en meer ondersteuning voor de wedstrijdorganisaties.

Er zijn meer noviteiten en acties benoemd in het plan die dit jaar al zijn ingezet. Zo maakt de paardensportbond met een Bixie&Friends starterspakket het beginnen met paardrijden leuker. Ruiters kunnen op het nieuwe buitenrijdplatform buitenrijden.nl mooie ruiterroutes vinden door het hele land en de KNHS Academy leert ruiters naast beter te rijden meer over het welzijn van het paard. Kortom: de KNHS gaat voor beter paardrijden, in ambitie, beleving en resultaat.

Visie en missie opnieuw geformuleerd
Behalve de focuspunten en plannen voor het nieuwe jaar zijn ook de hernieuwde visie en missie te lezen in het jaarplan. De KNHS heeft als sportbond voor en van alle paardensporters de missie dat de liefde en passie voor het paard voelbaar is in alles wat zij doet. Door dit te combineren met de kennis en fijnmazige sportinfrastructuur helpt de KNHS mensen een goede verbinding met hun paard tot stand te brengen en te behouden zodat iedereen op een verantwoorde manier de paardensport kan beoefenen passend bij ieders ambitie. Hierbij zorgt de bond altijd voor veilige, eerlijke en vooral leuke paardensport. Het welzijn van het paard staat centraal in alles wat de KNHS doet.

Het jaarplan is nu te downloaden op knhs.nl/jaarplan.

Financieel gezond
Behalve het jaarplan werd ook de begroting besproken tijdens de Ledenraadsvergadering. Financieel directeur Theo van der Meulen liet in zijn presentatie tijdens de Ledenraadsvergadering zien dat de KNHS financieel gezond is. De begroting geeft een 0+ resultaat weer en een separate toelichting van de exploitatie van het Nationaal Hippisch Centrum. De nieuwe tarievenlijst kwam ook aan bod. De KNHS voert de gebruikelijke indexatie op haar tarieven door.

De begroting is nu te downloaden op knhs.nl/jaarplan.
De tarievenlijst staat op knhs.nl/tarieven.

Licentiereglementen
De licentiereglementen voor Officials en Instructeurs 2020-2021 kwamen ook ter tafel. De reglementen zijn in opdracht van de Ledenraad herschreven. De opdracht was om een eenvoudiger en bondiger document op te stellen van maximaal enkele pagina’s. De KNHS-werkorganisatie heeft dit gedaan met advies van een klankbordgroep vanuit de Ledenraad en het dressuurforum. Tijdens de Ledenraadsvergadering zijn de documenten goedgekeurd.

Begin december volgt meer informatie over de Licentiereglementen op knhs.nl.

Categorie: Ledenraad

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
  • Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd
    Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd
  • In eendracht van fusiefederatie naar één KNHS
    In eendracht van fusiefederatie naar één KNHS