­ KNHS sluit 2018 af met positief resultaat - KNHS

KNHS sluit 2018 af met positief resultaat

Geplaatst op 14 juni 2019

ERMELO (KNHS) – Gisteren vond de 73e vergadering van de KNHS-ledenraad plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Op de agenda stonden het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening 2018, de opzet van de KNHS-breedtesportkampioenschappen outdoor (Hippiade) vanaf 2020, de hulpmiddelen in de aangespannen sport, de governance van de KNHS en de voordracht van leden voor het tuchtcollege en de financiële commissie.

Voorzitter Cees Roozemond opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als eerste punt op de agenda staat de goedkeuring van het eerder toegezonden jaarverslag over 2018. Dit verslag wordt unaniem goedgekeurd. Het jaarverslag wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de KNHS. 

Positief resultaat 2018
Financieel directeur van de KNHS, Theo van der Meulen, geeft een presentatie over de jaarrekening van 2018. In 2018 is het aantal lidmaatschappen gedaald met 8%. De belangrijkste oorzaak is de samenvoeging van verschillende soorten lidmaatschappen tot één lidmaatschap per persoon. Ook zien we een daling van 7% in het aantal wedstrijdstarts en een afname van de startpasvolumes. De grootste daling is te zien in de KNHS-regio’s Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Dit is een aandachtspunt voor de KNHS en momenteel wordt onderzocht welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

De baten van de KNHS zijn in 2018 2% lager uitgekomen dan begroot. Belangrijkste oorzaak is minder inkomsten uit het Nationaal Hippisch Centrum, de startpassen en contributies. Kostenbesparingen in 2018 hebben er toe geleid dat de uitgaven in 2018 5% onder de begroting zijn gebleven. Dit heeft geleid tot een positief resultaat van € 193.000,-. De financiële commissie van de KNHS, onder leiding van mevrouw Elizabeth Rosheuvel, is positief over de jaarrekening en adviseert de Ledenraad akkoord te gaan. De Ledenraad keurt de jaarrekening unaniem goed. Een verkorte versie van de jaarrekening is te vinden in het jaarverslag 2018.

Mevrouw Rosheuvel neemt na drie jaar afscheid als voorzitter van de financiële commissie. Zij dankt de aanwezigen voor het in haar gestelde vertrouwen en enkele aanwezigen in het bijzonder. Voorzitter Cees Roozemond dankt mevrouw Rosheuvel voor haar professionaliteit,  inzet, deskundigheid, humor en altijd positief kritische houding.

Van hand veranderen
Theo van der Meulen presenteert een korte update over het transitietraject ‘Van hand veranderen’. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw concept voor de jeugd die rijdt op maneges en bij verenigingen, is het recreatieplatform buitenrijden.nl in bètaversie live en volop in ontwikkeling, lopen er pilots in het land rondom leeftijdsgericht sporten, wordt er een nieuw concoursprogramma geïmplementeerd, is de KNHS Academy in de maak en krijgt de jeugd letterlijk een stem bij beleidsbeslissingen. Het NHC is op weg naar verzelfstandiging en een grootschalig ledentevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Ook wordt er gekeken naar de governance van de KNHS zodat er eenheid van beleid komt in alle gremia en de KNHS aansluit op de spelregels van NOC*NSF.

Hippiade 2020
Onder begeleiding van een werkgroep wordt er gekeken naar een nieuwe opzet voor de nationale breedtesportkampioenschappen van de KNHS, de Hippiade. Ledenraadslid en voorzitter van Noord-Brabant, Jacques van der Harst, geeft een update. Het ultieme doel is om vanaf 2020 de Hippiade in één week plaats te laten vinden in samenwerking met het KWPN. Dat er meer kinderen deel kunnen nemen in de lagere ponyklassen en dat er selectiever wordt gekeken naar de deelnemers bij de paardenklassen. Het programma moet aantrekkelijker worden gemaakt voor in eerste instantie de deelnemers en vervolgens het publiek.  

Hulpmiddelen aangespannen sport
Bestuurslid Aukje Kroondijk geeft een presentatie over de ontstane onrust binnen de aangespannen sport naar aanleiding van het afschaffen van enkele hulpmiddelen binnen deze tak van paardensport.  De KNHS en de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland (VTN) zijn op dit moment in een patstelling beland omdat de VTN het niet eens is met de reglementswijzigingen. Kroondijk vraagt de Ledenraad het genomen bestuursbesluit over de afschaffing van de oordoppen, voor het fixeren van de oren van tuigpaarden, per 1 april 2019 en de opzetteugel per 1 april 2021 formeel te steunen. Het welzijn van de paarden staat altijd voorop, mogelijke misstanden in één discipline overschaduwen de totale paardensport. Overigens zijn oornetjes met geluiddempende stof wel toegestaan. De Ledenraad steunt formeel het genomen bestuursbesluit met de voorwaarde dat de route er naar toe zorgvuldig bewandeld wordt met oog voor het belang van de rijders en de concoursen.

Nieuwe commissieleden
Mevrouw Mr. R.I.V. Scherpenhuijsen Rom wordt door de Ledenraad benoemd tot voorzitter van de tuchtcollege van de KNHS. Zij volgt hiermee Mr. M.L.J.A. Crompvoets op als voorzitter. De heer W.J. Luiten wordt benoemd als commissielid  nadat zowel mevrouw mr. A.W. .van Dooren-Korenstra en de heer drs. A.A.P.M. van Wanrooij het einde van hun zittingstermijn bereikten.

De heer P. Boogaard wordt benoemd tot voorzitter van de financiële commissie en volgt daarmee mevrouw Rosheuvel op.

 

Ander Nieuws

  • Tips van de Top: Ondertreden van het achterbeen
    Tips van de Top: Ondertreden van het achterbeen
  • Springjeugd succesvol in Kronenberg
    Springjeugd succesvol in Kronenberg
  • Maud de Reu en Demi Uijtewaal bovenaan bij KNHS Para Dressuur Trophy Bathmen
    Maud de Reu en Demi Uijtewaal bovenaan bij KNHS Para Dressuur Trophy Bathmen