­ Komende dagen extreem warm weer: Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden in werking - KNHS

Komende dagen extreem warm weer: Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden in werking

Geplaatst op 24 juli 2019

ERMELO (SRP) – De weersverwachting voorspelt de komende dagen een temperatuur van 27 graden Celsius en meer in de Bilt en in de rest van Nederland (inclusief de kust en de Waddeneilanden). Dit betekent dat het Nationaal plan voor veetransport en het protocol extreme weersomstandigheden voor paarden deze dagen weer in werking is. Voor paardenhouders betekent dit ook dat er extra maatregelen zijn om het welzijn van paarden te waarborgen.

Om paardenhouders een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, het ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ opgesteld (zie hier voor het protocol).

Hieronder een aantal overwegingen bij (extreem) warm weer:

 

 • Paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan (beschuttingsmogelijkheid hebben);
 • Paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water, ventilatoren e.d.);
 • Er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt;
 • Door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet dan wel in aangepaste vorm door te laten gaan;
 • De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft gesteld dat er bij een weersvoorspelling van 27℃ of hoger sprake is van ongunstige omstandigheden voor transport van dieren. Wanneer de trailer of veewagen in beweging is en voldoende ventilatieopeningen heeft is transport van paarden bij 27℃ nog wel mogelijk maar als er bijvoorbeeld kans is op file moet er niet met paarden worden gereisd, tenzij er sprake is van een volledig geconditioneerd vervoermiddel.
 • In het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen is vastgelegd dat de norm is dat dieren niet mogen worden vervoerd bij temperaturen boven de 35℃. Deze norm geldt bij aanvang en onderweg en is dus niet afhankelijk van de temperatuur bij het KNMI in de Bilt. Het is van belang om hier extra aandacht voor te hebben bij het plannen van transport.
 • Het besluiten of extreme weersomstandigheden wel of geen probleem vormen voor paarden berust of het nu gaat om verblijf in de weide, het wel of niet transporteren of het wel of niet doorgang laten vinden van paardenevenementen boven alles op gezond verstand van de betrokkenen. Eigenaren, ruiters en menners hebben een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen. Van belang daarbij is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is (+5 ℃ tot +25 ℃) dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie.

 

De NVWA heeft aangekondigd op warme dagen extra op dierenwelzijn te controleren. Vervoersteams van de NVWA voeren extra vervoerscontroles uit.

Bron: Sectorraad Paarden

Categorie: hitteprotocol, hittegolf, Welzijn

Ander Nieuws

 • De vier basisbehoeften van een sportpaard
  De vier basisbehoeften van een sportpaard
 • #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
  #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
 • #Welzijnsweetje OCD
  #Welzijnsweetje OCD