­ Kort verslag dressuurforum 7 oktober 2019 - KNHS

Kort verslag dressuurforum 7 oktober 2019

Geplaatst op 16 oktober 2019 in Dressuur & Para en KNHS

Het dressuurforum kwam op 7 oktober 2019 bij elkaar. Dit overleg stond in het teken van de ontwikkeling naar de toekomst en de stappen die de komende jaren gezet moeten worden in de dressuur.

Er werd gesproken over het sporttechnisch beleid binnen de dressuursport en de maatschappelijke ontwikkelingen. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan onder de leden en sportaanbieders. Hoe sluit dit alles op elkaar aan en wat zijn mogelijkheden in de dressuursport om het dressuur rijden aantrekkelijk te houden.


Het dressuurforum heeft de inzet van de toezichthouder op het voorterrein dressuur van het afgelopen jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het niet overal even makkelijk ging om voldoende juryleden te vinden die konden worden ingezet als toezichthouder op het voorterrein. In het kader van paardenwelzijn en de maatschappelijke ontwikkeling is het belangrijk om de inzet van toezichthouders significant uit te breiden. Voor 2020 zal een nieuw voorstel opgesteld worden welke de volgende vergadering behandeld wordt.


Om de dressuursport nog aantrekkelijker te maken zijn er werkgroepen vanuit het dressuurforum aan de slag met  de thema’s beoordeling in de dressuur, reglementen, professionals vs. amateurs, een leeftijdsgericht aanbod en het sporttechnische format van de Hippiade dressuur 2020. De komende vergadering zal er een terugkoppeling van de werkgroepen plaatsvinden. Ook worden er voor de vergadering in november voorstellen voor reglementswijzigingen voorbereid. Het dressuurforum werkt aan een nieuwe procedure voor het goedkeuren van hoofdstellen en bitten voor KNHS wedstrijden.

 
Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 18 november a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod, voorstellen voor reglementswijzigingen en een terugkoppeling van de werkgroepen de belangrijke onderwerpen zijn.

 
Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

Categorie: dressuurforum, dressuur, forum, verslag dressuurforum

Ander Nieuws

  • Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
    Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
  • Longines FEI WBFSH Dressage World Breeding Championship for Young Horses: uitstekende opstap richting topsport
    Longines FEI WBFSH Dressage World Breeding Championship for Young Horses: uitstekende opstap richting topsport
  • Formats Wereldkampioenschap Herning
    Formats Wereldkampioenschap Herning