­ Nederlanders positief over paarden - KNHS

Nederlanders positief over paarden

Geplaatst op 21 augustus 2019

Wat vindt Nederland? Hoe denken zij over het houden van paarden en de inzet van paarden voor recreatie, sport en topsport? In opdracht van het Trendpanel Paard is in kaart gebracht hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. Aan het onderzoek werkten ruim 2.500 mensen mee. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders overwegend positief staan tegenover activiteiten met paarden. Het onderzoek wordt officieel gepresenteerd op 13 september tijdens de Hippische Ondernemersdag op Horse Event.

Het onderzoek komt tegemoet aan de grote behoefte die binnen de hippische sector leeft om in kaart te brengen hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en de paardensport. Want ondanks de professionalisering van de sport, de bewezen positieve invloed van het paard op de mentale groei van mensen, ontwikkeling van keurmerken en andere welzijnsmaatregelen, lijken hippische ondernemers, paardeneigenaren, ruiters en andere belanghebbenden soms lijnrecht tegenover de samenleving te staan wanneer one-issue partijen de media weten te halen of individu heftige reacties geven op activiteiten met paarden via sociale media.

Het onderzoek naar de publieke opinie is uitgevoerd door Zest Marketing in opdracht van Trendpanel Paard. Uit het onderzoek dat door ruim 2500 respondenten is ingevuld, blijkt dat verreweg de meeste Nederlanders voorstander zijn van het houden van paarden. Ook het sporten met paarden stuit nauwelijks op tegenstand. Veel Nederlanders nemen een neutrale houding aan als het gaat om hobbymatig paardrijden en de (top)sport. Een grote neutrale, beïnvloedbare doelgroep, waarin voor de sector in de toekomst nog veel winst valt te behalen.

Naast een overheersend positief sentiment zijn er ook thema’s waar de sector mee aan de slag kan én moet. Zo is de Nederlander bijvoorbeeld ook gevraagd naar zijn visie op de rol van het paard in de maatschappij, de wijze waarop paarden gehouden moeten worden en de verantwoordelijkheden van paardeneigenaren. Het onderzoek geeft daarnaast ook veel informatie over de voorkennis van de Nederlandse bevolking over paarden.

Presentatie onderzoeksresultaten
Op 13 september, tijdens de Hippische Ondernemersdag op Horse Event, wordt het onderzoek officieel gepresenteerd. De uitkomsten worden gedeeld en we gaan ook samen in gesprek over de rol die iedere hippische ondernemer, paardeneigenaar, ruiter en andere belanghebbende kan pakken in het behouden van het positieve sentiment in de samenleving. Maatschappelijk dialoog omdat het moet én kan. U bent er ook bij, toch? 

Het onderzoek naar de publieke opinie is gefaciliteerd door leden van het Trendpanel Paard. Het Trendpanel Paard vertegenwoordigt de hippische sector van ondernemer tot toeleverancier, van brancheorganisatie en sportbond tot ruitersportretailer. Bij elkaar gebracht door stichting HIP (Hippische Innovatie Projecten) – en gefaciliteerd door HAS Hogeschool - komen de leden van het Trendpanel vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten delen zij trends en ontwikkelingen en fungeren als klankbord voor het hippisch onderwijs.

Naast onderzoek is er een communicatie-groep gefaciliteerd om enerzijds het onderzoek op te zetten en anderzijds een aanpak te formuleren om met de resultaten en thema’s aan de slag te gaan. De resultaten en de aanpak worden voor het eerst gedeeld tijdens Horse Event 2019 waarna de resultaten en thema’s verder uitgerold gaan worden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Zest Marketing. Zest is gespecialiseerd in het in kaart brengen van verwachtingen en percepties. Zest Marketing heeft in opdracht van Trendpanel Paard een uitgebreid en representatief onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking aan de werkelijke opinies en percepties ten opzichte van het houden van paarden en paardrijden. Voor dit onderzoek is een doorsnee van de Nederlandse bevolking benaderd met een juiste balans ten aanzien van leeftijd, de plaats waar men woont (Nielsen gebieden) en geslacht. Er is een minimale leeftijd gehanteerd van 18 jaar.

Bron: Trendpanel Paard

Categorie: Trendpanel, onderzoek, opinie, Horse Event, Ondernemersdag, welzijn

Ander Nieuws

  • Update KNHS Kampioenschap Eventing
    Update KNHS Kampioenschap Eventing
  • Mediaguide TeamNL ruiters OS Tokio
    Mediaguide TeamNL ruiters OS Tokio
  • KNHS-leden krijgen 30% korting op entreeticket Horse Event
    KNHS-leden krijgen 30% korting op entreeticket Horse Event