­ Nieuw! KNHS Concoursprogramma Mennen - KNHS

Nieuw! KNHS Concoursprogramma Mennen

Geplaatst op 06 april 2019 in Mennen & para en KNHS

Veel wedstrijdorganisatiesmaken gebruik van het gratis wedstrijdpakket Concours 3.5, waarmee inschrijvingen en uitslagen eenvoudig worden ingevoerd en uitslagen digitaal naar de KNHS worden gestuurd. Helaas is het programma Concours 3.5 gedateerd en door de grote variatie in opties, vrij ingewikkeld in gebruik. Daarom is de KNHS druk bezig met de ontwikkeling van een alternatief wedstrijdpakket, dat naast Concours 3.5 gebruikt kan worden. Het nieuwe KNHS Concoursprogramma komt gratis beschikbaar en wordt in eerste instantie aangeboden voor menwedstrijden en vervolgens verder ontwikkeld voor KNHS-spring- en dressuurwedstrijden.

Diverse organisaties die in het eerste kwartaal van 2019 een menwedstrijd organiseerden, zijn gevraagd om het nieuwe KNHS Concoursprogramma te gebruiken. “Er zijn nu tien organisaties die het nieuwe administratiesysteem geprobeerd hebben of nog gaan proberen,” vertelt projectleider Reina Bravenboer van de KNHS. “Alle feedback die we krijgen van deze organisaties wordt verzameld en verwerkt. Binnenkort ,en naar verwachting in kwartaal twee van 2019, is het systeem gratis beschikbaar voor alle 240 KNHS-menwedstrijden.“

Ook voor springen en dressuur
“Als de pilot met de menwedstrijden succesvol verloopt, wordt het systeem doorontwikkeld voor de ruim 4600 dressuur- en springwedstrijden,” legt Reina uit. “Het is geen exacte kopie van Concours 3.5, die overigens ook gewoon beschikbaar blijft, maar een versimpelde versie met de belangrijkste functionaliteiten, zoals het maken van een startlijst, het verwerken van de wedstrijdresultaten en het versturen van de uitslagen naar de KNHS. Wat bijvoorbeeld nog niet in deze basisversie van het KNHS Concoursprogramma zit, is het maken van startlijsten op basis van de reisafstand van de deelnemers, het toevoegen van logo’s aan start- en uitslagenlijsten en andere geavanceerde functies. Als er uit de toekomstige pilots naar voren komt dat hier veel behoefte naar is, dan worden deze opties meegenomen voor de doorontwikkeling. We gaan een klankbordgroep van wedstrijdorganisaties opstellen waarbij we deze extra opties zullen toetsen.”

Voorwaarden
“Er is in eerste instantie vooral gekozen voor eenvoud in het gebruik” vervolgt Reina. “Een beginnende wedstrijdorganisator moet er direct mee aan de slag kunnen. Er worden adviseurs opgeleid die ondersteuning kunnen bieden voor de ingebruikname van het KNHS Concoursprogramma en tijdens kantoortijden is er binnen de KNHS Servicedesk een speciaal loket ingericht voor vragen van wedstrijdorganisaties. Uiteraard is het programma volledig conform de regels van de AVG.”

Het KNHS Concoursprogramma voor dressuur- en springwedstrijden komt naar verwachting beschikbaar in het derde kwartaal van 2019. Tot die tijd wordt het systeem uitgebreid getest. Daarnaast blijft ook het gratis wedstrijdpakket Concours 3.5 gewoon beschikbaar.

Foto: Arnd.nl

Categorie: Wedstrijdorganisatie, concours, organisatie

Ander Nieuws

  • Voorlopige startlijsten Hippiade Mennen, Dressuur en Springen zijn bekend
    Voorlopige startlijsten Hippiade Mennen, Dressuur en Springen zijn bekend
  • Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 augustus 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 augustus 2021
  • Uitbreiding Online Menproeven Beoordelen
    Uitbreiding Online Menproeven Beoordelen