­ Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad - KNHS

Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad

Geplaatst op 22 maart 2019

Donderdagavond 21 maart 2019 vond de 72e vergadering van de KNHS-ledenraad plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Op de agenda stonden de vaststelling van de zetelverdeling van de ledenraad voor 2019, de herbenoeming van KNHS-bestuurslid Hidde Frankena en de presentatie van algemeen directeur Theo Fledderus over de voortgang van het transitieproject ‘Van hand veranderen.’

In de presentatie over ‘Van hand veranderen’ laat Theo Fledderus aan de ledenraad zien waar de werkorganisatie op dit moment staat om richting 2020 de vorig jaar vastgestelde doelstellingen uit het transitietraject te behalen. In de wedstrijdsport zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen gestart. Zo vindt er begin april een eerste pilot plaats van jeugdrubrieken in de dressuur, waarbij jongeren alleen tegen leeftijdsgenoten strijden. Het nieuwe KNHS concoursprogramma voor wedstrijdorganisatoren bevindt zich in de testfase en eind 2019 wordt gestart met het opstarten van een programma voor meer positieve en educatieve feedback in de jurering van de dressuursport. De topsportprogramma’s zijn dit jaar gericht op het behalen van medailles op het EK dressuur, springen en paradressuur dat van 19 t/m 25 augustus plaats vindt in Rotterdam en op de overige 23 FEI kampioenschappen waar Nederland aan deelneemt.

De ingezette vernieuwing van de KNHS-instructeursopleiding lijkt nu al een succes met 110 cursisten voor de opleiding aspirant instructeur en 130 cursisten voor het verkorte traject. Daarnaast is er gestart met het organiseren van hippische leergangen op het Nationaal Hippisch Centrum.

Met het nieuwe initiatief ‘geef de jeugd een stem’ is de KNHS gestart met het werven en opleiden van jongeren van 16 t/m 25 jaar met als doel grotere inspraak voor jongeren in de ontwikkeling van de paardensport op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. 

Buitenrijden                   
Voor de liefhebbers van buitenrijden heeft de KNHS een nieuwe website gelanceerd in bètaversie: www.buitenrijden.nl. Hier kunnen ruiters alle officiële ruiterpaden van Staatsbosbeheer vinden en diverse regionale routes. Ook vind je hier FNRS-maneges waar je buitenritten kunt boeken en diverse paardrijvakanties in binnen en buitenland. Met het initiatief ‘Adopteer je route’ roept de KNHS in samenwerking met Staatsbosbeheer en lokale verenigingen en maneges ruiters op om samen zorg te dragen voor het onderhoud van ruiterpaden.

Theo Fledderus sluit de presentatie af met de boodschap dat de KNHS 2018 financieel afsluit met een positief resultaat. Dit wordt in de volgende ledenraadsvergadering in juni uitgebreid toegelicht en besproken.

Zetelverdeling
Na de presentatie van de algemeen directeur geeft financieel directeur Theo van der Meulen een toelichting op de vast te stellen zetelverdeling van de ledenraad voor 2019. Deze vaststelling vindt elk jaar plaats in de eerste ledenraadsvergadering van het jaar en komt tot stand op basis van de vastgestelde procedure in de statuten en het algemeen reglement van de KNHS. De zetelverdeling wordt als volgt vastgesteld: Regio Groningen 1 zetel, Regio Friesland 1 zetel, Regio Drenthe 1 zetel, Regio Overijssel 2 zetels, Regio Gelderland 5 zetels, Regio Utrecht 3 zetels, Regio Noord-Holland 4 zetels, Regio Zuid-Holland 6 zetels, Regio Zeeland 1 zetel, Regio Noord-Brabant 4 zetels, Regio Limburg 2 zetels, mendistricten 3 zetels, aangespannen sport 1 zetel, nationale vereniging endurance 1 zetel, nationale vereniging reining 1 zetel, nationale vereniging voltige 1 zetel en de bondsatletencommissie 1 zetel.

Herbenoeming penningmeester
Hidde Frankena werd unaniem herbenoemd als penningmeester van het KNHS-bestuur. Hiermee gaat Frankena zijn derde termijn in als bestuurslid. Voorzitter Cees Roozemond prees de inzet, professionaliteit en collegialiteit van Frankena die vervolgens gekscherend antwoordde dat het positieve resultaat van 2018 ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de unanieme instemming met zijn herbenoeming. Tevens sprak hij zijn dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen en kijkt hij er naar uit om zijn laatste termijn als penningmeester voor de KNHS te mogen vervullen.

Categorie: Ledenraad, Bestuur

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
    KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter