­ Verbeterpunten endurancesport besproken tijdens FEI Sportsforum - KNHS

Verbeterpunten endurancesport besproken tijdens FEI Sportsforum

Geplaatst op 17 april 2019 in Endurance

Op 15 en 16 april 2019 vond in Lausanne, thuisbasis van de internationale paardensportbond, het jaarlijkse FEI Sportsforum plaats. Tijdens de openingsdag stonden onderwerpen zoals gender gelijkheid, klimaatplanning Tokyo 2020, beoordeling van de reglementen en de toekomst van de reiningsport op de agenda. De tweede dag stond volledig in het teken van de endurancesport. De tijdelijke endurancecommissie deed een zestiental voorstellen om deze tak van paardensport op korte termijn te verbeteren, kort samengevat:

 1. Aangescherpte kwalificatie-eisen voor kampioenschappen;
 2. Aangescherpte eisen voor de routes, zoals een minimum aantal loops en maximale afstanden tussen de verschillende waterpunten;
 3. Een beperking van het aantal crew members in de daarvoor bedoelde gebieden. Zodat meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de deelnemende ruiter en het paard niet aan het toezicht onttrokken kan worden;
 4. Trainers moeten minimaal 18 jaar oud zijn en het vervangen van een trainer na de definitieve sluitingsdatum mag niet meer;
 5. Verlaging van het minimum gewicht voor ruiters op seniorenniveau vanaf de klasse 2*;
 6. Reductie van het maximale aantal starts per wedstrijddag;
 7. Verduidelijking van de criteria voor test events van kampioenschappen;
 8. Strengere regels met betrekking tot het aantal hartslagen van het paard per minuut;
 9. Implementatie en wijzigingen van regels ter verbetering van het paardenwelzijn moeten altijd en direct door het FEI-bestuur, ook buiten de vaste besluitprocedures om, gedaan kunnen worden;
 10. Extra verplichte rustperiodes tussen verschillende wedstrijden, als een paard wordt afgekeurd tijdens een wedstrijd;
 11. Betere aansluiting in regelgeving met betrekking tot andere paardensportdisciplines als het gaat om optoming en paardenmishandeling;
 12. De periode voor het melden van overtredingen wordt verlengd;
 13. Er komen verhoogde sancties bij mishandeling van paarden;
 14. Strengere regels en consequenties als paarden zonder toestemming uit de wedstrijd worden gehaald;
 15. Bij zichtbaarheid van bloed wordt het paard door een panel van drie dierenartsen onderzocht en het panel brengt verslag uit aan de voorzitter van de jury;
 16. De omschrijving bij meldingen van ernstige en catastrofale verwondingen wordt extra verduidelijkt.

De tijdelijke endurancecommissie werkt nog aan meer voorstellen met betrekking tot officials en veterinairen.

Bekijk hier alle uitvoerige en Engelstalige verslagen van het FEI Sportsforum 2019.

Foto: FEI

Categorie: sportsforum, FEI

Ander Nieuws

 • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
 • Nederlandse deelnemers WK Endurance zijn bekend
  Nederlandse deelnemers WK Endurance zijn bekend
 • Belangrijkste paardensportevenementen in 2023
  Belangrijkste paardensportevenementen in 2023