­ Vergadering Voltigeforum 8 oktober 2019 - KNHS

Vergadering Voltigeforum 8 oktober 2019

Geplaatst op 14 november 2019 in Voltige en KNHS

Op 8 oktober kwam het voltigeforum bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. De belangrijkste onderwerpen worden hieronder kort toegelicht.

Samenstelling voltigeforum

In de afgelopen periode zijn er wijzigingen in de samenstelling van het forum naar voren gekomen. Nieuw binnen het voltigeforum is Anita de Keijzer. Anita is afgevaardigde namens de FNRS-ondernemers. Anita is afgelopen zomer enthousiast begonnen in haar nieuwe rol en zal in de komende periode actief FNRS-ondernemers gaan benaderen. Voor het forum is Anita een bekende vanwege haar betrokkenheid bij de sport. Het forum wenst Anita veel succes toe.

 

Nieuw aan tafel is ook Amy Verhagen. Amy is sinds begin dit jaar voorzitter van de technische commissie voltige. Amy is bij de vergadering aanwezig om namens de technische commissie terugkoppeling te geven en input te leveren op de voorstellen die voor liggen. Het is fijn dat de technische commissie betrokken is bij het forum.

 

Binnen het voltigeforum ontstaan twee vacatures, zowel Dustin Wilschut als Ronald Loffeld gaan het voltigeforum verlaten. Namens het voltigeforum worden beide forumleden bedankt voor hun inzet voor de voltigesport. De KNHS voltigevereniging heeft vacatures uitgezet voor deze plaatsen binnen het forum. Wil jij een bijdrage leveren aan de voltigesport in Nederland? Neem dan contact op met de KNHS voltigevereniging om je interesse kenbaar te maken.

 

Hippiade voltige

Tijdens de vergadering is de hippiade voltige 2019 geëvalueerd. Het voltigeforum kijkt terug op geslaagde kampioenschappen in een goede sfeer. Het forum zou graag onderzoeken of het in 2020 mogelijk is om voor de prijsuitreikingen voltige ook gebruik te maken van Medal Plaza.
Het kampioenschapsreglement voor 2020 is besproken. Inhoudelijk vinden er geen grote wijzigingen plaats, het forum is tevreden met de huidige opzet. Het goedgekeurde kampioenschapsreglement voor de hippiade voltige 2020 wordt gepubliceerd op www.hippiade.nl.    

 

Voorgestelde reglementswijzigingen 2020

De werkgroep wedstrijdreglement voltige is het afgelopen jaar hard aan de slag gegaan met een nieuwe indeling voor de wedstrijdsport. Er is meer tijd nodig om voldoende draagvlak te creëren en de wijzigingen goed te implementeren. Daarom wordt hier in 2020 ook nog de tijd voor genomen met als doel om in 2021 in te voeren. Het voltigeforum heeft een aantal kleine reglementswijzigingen voorgesteld met ingangsdatum 1 maart 2020 hieronder worden de voorgestelde wijzigingen kort toegelicht.

 

Technische test

Er wordt voorgesteld om de volgorde van de drie onderdelen in de klasse ZZ solo in volgorde aan te passen naar: verplichte oefeningen, kür en als laatste de technische test. Dit zodat de volgorde in alle klassen gelijk is.

 

De overstap van de klasse Z naar de klasse ZZ blijkt voor solisten soms lastig te zijn door de technische test die in de klasse ZZ getoond moet worden. Het forum wil voltigeurs graag beter voorbereiden op deze overstap en voegt daarom een oefenrubriek toe aan de mogelijkheden. De technische test in de solo klassen Z en junioren. Op deze manier kunnen solisten ervaring opdoen en zich beter voorbereiden op de overstap naar de klasse ZZ. Deze rubriek is optioneel, niet verplicht en telt niet mee voor puntenregistratie.

 

De FEI heeft een voorstel voor wijziging gedaan om de tijd van de technische test naar 1 minuut 10 te verruimen. Wanneer de FEI dit aanpast dan zal de KNHS hier voor de nationale wedstrijden in volgen. De wijzigingen van de FEI gaan in per 1 januari. Wanneer deze wijziging definitief wordt doorgevoerd volgt daarover apart bericht.

 

Startmogelijkheden verruimen

Het forum wil graag de startmogelijkheden verruimen. Een voltigeur die 8 winstpunten heeft behaald in een klasse moet promoveren naar de volgende klasse, het forum wil deze grens graag verruimen naar 15 winstpunten. Op deze manier hebben voltigeurs langer de tijd om ervaring op te doen in een klasse.


Een voltigeur die goed presteert en hoge punten behaald willen we belonen door het behalen van meerdere winstpunten mogelijk te maken. Er wordt voorgesteld om bij het behalen van twee volle punten meer dan de winstpuntengrens om drie winstpunten toe te kennen.

In de klasse L wordt voorgesteld om de winstpunt van 5.5 naar 6.0 te doen en in de klasse junioren van een 6.5 naar een 6.0.

 

Op dit moment mag een voltigeur die in de klasse L of hoger is gestart niet meer uitkomen in de klasse B. Het forum stelt voor om dit aan te passen naar de klasse M of hoger. Vanuit het veld is meerdere keren de wens aangegeven bij het forum om voltigeurs die bijvoorbeeld als solo een keer L hebben gestart ook nog te laten starten in de klasse B omdat ze bijvoorbeeld ook in een team willen starten. Het forum stelt voor om op deze wens in te gaan en dit mogelijk te maken.

 

Beoordeling
In de klasse M wordt een wijziging voorgesteld in de verplichte oefeningen. De afflank naar binnen wordt aangepast naar flank 1e deel en afsprong naar binnen.

Daarnaast wordt voorgesteld om het rouleren van juryleden te reglementeren. Het combineren van de functie van hoofdjury met de beoordeling van de techniek blijkt in de praktijk niet goed te werken. Daarom wordt voorgesteld om hoofdjury in dit geval te combineren met de beoordeling van artistiek. In het reglement zal een roulatieschema opgenomen worden.

 

De beoordeling van het paardcijfer is nu voor alle klassen volgens dezelfde criteria. Het voltigeforum zou graag zien dat in de klasse BB.B en L het paard vooral gehoorzaam is. In de hogere klasse is een kwaliteitsvoller paard belangrijker en wordt dit ook zwaarder meegenomen in de beoordeling. Het is belangrijk dat juryleden feedback meegeven aan de voltigeurs over hun paard. Dit zodat voltigeurs weten wanneer ze verder willen in de sport en met hetzelfde paard uitkomen in de klasse M of hoger dat bepaalde onderdelen zwaarder wegen en wat dan belangrijk is voor het paard.

 

De goedgekeurde reglementswijzigingen worden begin 2020 gepubliceerd op www.knhs.nl

Over het voltigeforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het voltigeforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de voltigesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumvoltige@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/voltigeforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


De vergaderingen van het voltigeforum zijn in 2020 op;  11 februari, 19 mei, 3 september en 17 november.

Categorie: vergadering, forum, voltige, voltigeren, voltigeforum

Ander Nieuws

  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
    Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”