­ Verslag bijeenkomst KNHS Menforum op 12 november 2019 - KNHS

Verslag bijeenkomst KNHS Menforum op 12 november 2019

Geplaatst op 18 november 2019 in Mennen & para en KNHS

Het menforum kwam op 12 november 2019 voor de vierde keer dit jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering waren de evaluatie van klasse-indeling SWM, de toekomstvisie niveauopbouw in de samengestelde mensport en de reglementswijzigingen, de belangrijkste onderwerpen.

Evaluatie klasse-indeling SWM

De forumleden hebben binnen hun regionale klankbordgroep de klasse-indeling geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn binnen het forum besproken. Het forum concludeert de bestaande klasse-indeling voldoet.

Wel wordt afgesproken dat de promotieplicht van de klasse M naar de klasse Z komt te vervallen. De klasse M wordt daarmee een zogenaamde verblijfsklasse.

 

Toekomstvisie op niveauopbouw in de samengestelde mensport

Uit evaluatie van de klankbordgroepen komt naar voren dat de wens vanuit het veld is, dat ook de klasse L deelnemers 6 hindernissen willen rijden. Het forum gaat 2020 gebruiken om een formule te ontwikkelen waarbij er invulling gegeven kan worden aan deze wens en toch de gewenste niveauopbouw in de sport de aandacht heeft. Het idee is om de niveauopbouw meer te zoeken in het afvlaggen van de hindernissen in plaats van het aantal. Hierbij zal gekeken worden hoe andere landen hiermee omgaan. Het doel is dit in 2021 te implementeren.

 

Reglementswijzigingen

Er zijn enkele voorstellen besproken voor tekstuele verduidelijking. Ook is besproken dat een KNHS-officialfunctie niet langer gecombineerd mag worden met het zelf deelnemen tijdens dezelfde wedstrijd.

 

Verder blijkt dat er in het veld zorgen zijn dat bij de KNHS-samengestelde wedstrijden mennen het A-traject gaat verdwijnen. Hier is geen sprake van.

 

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het KNHS Menforum vindt plaats in Q1 2019. Tijdens deze vergadering zullen o.a. niveau opbouw in de samengestelde mensport en bijscholingen de belangrijke onderwerpen zijn.

 

Over het menforum
Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de mensport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van het desbetreffende mendistrict of neem contact op met het forumlid van jouw district. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het menforum.

Categorie: menforum, verslag menforum, forum

Ander Nieuws

  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
    Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”