­ Verslag Enduranceforum 28 oktober - KNHS

Verslag Enduranceforum 28 oktober

Geplaatst op 06 december 2019 in Endurance en KNHS

Op 28 oktober kwam het enduranceforum bijeen. Hieronder een beknopte weergave van de vergadering

Prijzen
Bij endurancewedstrijden worden er geen plaatsingsrozetten vergeven. Het forum vindt dit jammer en heeft hier met elkaar over gesproken. Door ruiters wordt het uitreiken van een rozet wel gewaardeerd. In de komende periode wordt gekeken of het uitreiken van rozetten weer gestimuleerd kan worden. Ruiters vinden het leuk om een herinnering aan een gewonnen wedstrijd te ontvangen. 

Voorstellen voor reglementswijzigingen
Vanuit het enduranceforum zijn een aantal voorstellen voor reglementswijzigingen gedaan. In de vorige vergadering kwamen de rustdagenregeling en de finish van de klasse I al aan de orde. De voorstellen die toen voorlagen moesten nog verder uitgedacht worden. Het forum wil immers alleen wijzigen wanneer de voorgestelde wijziging daadwerkelijk een verbetering geeft. In de vergadering zijn de aangepaste voorstellen besproken. Het voorstel voor aanpassing van de rustdagenregeling heeft brede gedragenheid binnen het forum en het forum stelt voor om daar wijzigingen in door te voeren.

Het forum wil graag de regeling van de rustdagen specificeren en stelt daarom voor dat een paard aan hooguit 1 klasse II of hoger mag deelnemen in drie achtereenvolgende dagen. In de klasse I mag een paard onbeperkt deelnemen, mits het paard al voor een hogere klasse gekwalificeerd is. Het forum vindt het niet wenselijk dat bijvoorbeeld een klasse IV paard in hetzelfde weekend een klasse II en klasse III wedstrijd mag starten.

Daarnaast stelt het forum voor om paarden die vanwege locomotie afgekeurd worden verplichte rustdagen op te leggen. Het voorstel is om een afgekeurd paard 8 verplichte rustdagen toe te kennen. Gedurende 8 dagen na de datum van de afkeuring mag het betreffende paard dan niet op endurancewedstrijden worden uitgebracht. Het forum wil graag paardenwelzijn borgen.

De goedgekeurde reglementswijzigingen endurance worden begin 2020 gepubliceerd op www.knhs.nl

Wedstrijdreglement endurance
Volgend jaar wil het enduranceforum graag het gehele reglement weer goed gaan bekijken. Er zijn een aantal onderwerpen die al meerdere keren besproken zijn, maar waar nog geen ideale oplossing voor is gevonden. Zo is de finish van de klasse I en de promotieregeling bijvoorbeeld een aandachtspunt. Zijn er dingen die voor jou in het reglement niet duidelijk zijn? Of heb jij een goed idee voor verbetering van de finish in de klasse I? Geef het dan door aan het enduranceforum via forumendurance@knhs.nl

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.

In 2020 zijn de vergaderingen van het enduranceforum op maandag 27 januari, maandag 25 mei, dinsdag 1 september en dinsdag 3 november.

Categorie: verslag enduranceforum, endurance, enduranceforum

Ander Nieuws

  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022