­ Verslag springforum 11 november 2019 - KNHS

Verslag springforum 11 november 2019

Geplaatst op 02 december 2019 in Springen en KNHS

Op 11 november kwam het Springforum voor de vierde keer in 2019 bijeen. De agenda was gevuld met o.a. onderwerpen als leeftijdsgericht sportaanbod, pilot categorie 6, pilot 1.45m en reglementswijzigingen. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Leeftijdsgericht sportaanbod

Na het succes van de pilots voor leeftijdsgericht sporten in de dressuur hebben ook de TC springen en het springforum positief gereageerd op het voorstel voor het leeftijdsgericht sporten in het springen.

Voor de uitwerking van het plan heeft het springforum een werkgroep aangesteld. Deze werkgroep is dinsdag 5 november jl. bij elkaar gekomen. Tijdens dit overleg heeft de werkgroep een plan van aanpak uitgewerkt om in 2020 te kunnen starten met een pilot traject leeftijdsgericht sportaanbod in het springen.

Hier zal via de KNHS-media nog nadere communicatie en uitleg over volgen.

Bij het goed verlopen van de pilot zal de implementatie van het leeftijdsgericht sportaanbod in 2021 plaatsvinden.

 

Pilot Categorie 6

Binnen het springforum is de pilot categorie 6 geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan heeft het springforum een positief advies uitgebracht richting het KNHS-bestuur over het vervolgen van de pilot met een aantal nieuwe afspraken.

 

Pilot 1.45m

Tijdens de bijeenkomst van het springforum is de pilot 1.45m tussentijds geëvalueerd.

Tot nu toe zijn er twee pilot wedstrijden verreden (Mariënheem en Hellendoorn). De reacties hierop zijn zeer positief. De klasse 1.45m wordt gezien als een goede ontwikkeling en mooie tussenstap naar het 1.50 m en/ of internationaal. Vooral voor de combinaties die er net tegen aan zitten en op deze manier ervaring op kunnen doen.

Een klassering in het 1.45m betekent wel dat de betreffende combinatie in het lopende seizoen is

uitgesloten voor deelname aan de KNHS kampioenschappen. Deze regel zouden de deelnemers aan de pilot graag gewijzigd zien. Zij menen dat een KNHS kampioenschap 1.40m een oplossing zou kunnen zijn.

Het springforum is van mening dat het ZZ KNHS kampioenschap open moet blijven voor 1.40m combinaties en ziet meer in het toevoegen van een Lichte tour kampioenschap 1.45m.

Na afloop van de pilot zal deze verder worden geëvalueerd.

 

Reglementswijzigingen

In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om de nationale jonge paarden rubrieken uit te schrijven en te registreren op hoogte. Ook wil het springforum geen verliespunten meer toe te kennen aan combinaties die worden uitgesloten vanwege het starten voor het belsignaal. Daarnaast zijn er enkele voorstellen gedaan ter verduidelijking van het disciplinereglement.

 

De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het voorjaar van 2020 zijn.

Volgende vergadering

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 27 januari 2020. Tijdens deze vergadering zullen o.a. een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van het springen de belangrijke onderwerpen zijn.

 

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: springen, springforum, verslag springforum

Ander Nieuws

  • Overtuigende winnaars in KNHS Topsport Jeugdcompetitie
    Overtuigende winnaars in KNHS Topsport Jeugdcompetitie
  • NHC oefendressuur, oefenspringen en buitenrit
    NHC oefendressuur, oefenspringen en buitenrit
  • Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online
    Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online