­ Verslag springforum 24 juni 2019 - KNHS

Verslag springforum 24 juni 2019

Geplaatst op 16 juli 2019 in Springen en KNHS

Op 24 juni kwam het Springforum voor de tweede keer in 2019 bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als de Jeugddagen springen, reglementswijzigingen, Leeftijdsgericht Sportaanbod, evaluatie bijscholingen en de stijlbeoordeling. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Jeugddagen
Het afgelopen kwartaal zijn er verschillende jeugddagen georganiseerd voor Children (12 t/m 14 jaar) en Junioren (12 t/m 18 jaar) in onder andere Geesteren, Delft en Oudkarspel. De hoogtes voor de klassen lopen van 1.00 meter tot 1.20 meter voor Children. Junioren kunnen ook deelnemen in een 1.30 meter rubriek. Het doel van deze jeugddagen is om het leeftijdsgericht sporten te stimuleren.
Het forum is erg enthousiast over deze wedstrijdvorm en verwacht dat deelname aan deze wedstrijden zal toenemen. De komende tijd zullen er meer dergelijke wedstrijden georganiseerd worden. Lees hier meer over deze wedstrijden en het organiseren van deze wedstrijden. 

Leeftijdsgericht Sportaanbod
De pilots voor leeftijdsgericht sporten in de dressuur zijn een succes. Een eerste indeling van de leeftijdsgroepen en aantallen binnen de leeftijdsgroepen springen is gemaakt. De werkgroepen voor springen en eventing gaan in verder overleg om ook voor deze disciplines te kijken hoe er invulling gegeven kan worden aan een leeftijdsgericht sportaanbod. Het leeftijdsgericht sportaanbod wordt ontwikkeld voor de jeugd vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar en wordt verreden over hoogtes vanaf 30 cm.

Kampioenschappen
Het forum heeft verkend of het mogelijk is om het KNHS-kampioenschap en het NK springen samen te laten verrijden. Dit lijkt niet haalbaar omdat het met het oog op de kalender belangrijk is dat het NK in april verreden wordt en dit voor het selectie traject van de KNHS-kampioenschappen te vroeg is. Er zal gekeken worden of op een andere wijze de deelname aan de Hippiade paarden verbeterd kan worden.

I&R controle
Het forum heeft gesproken over de I&R-controles die o.a. tijdens selectie en/of kampioenschappen plaatsvinden. Deze zijn in het kader van eerlijke sport heel belangrijk, maar kunnen precaire situaties opleveren. Het is belangrijk begrip te hebben voor alle betrokken, dus voor ook de I&R-controleur. 

Publieke opinie
Binnen het forum is uitvoerig gesproken over de druk van de publieke opinie over hoe we met onze paarden moeten omgaan tijdens wedstrijden. Het belangrijkste is dat iedereen (deelnemers en officials) zich hier bewust van zijn.

Reglementswijzigingen
Het springforum heeft een toevoeging op de huidige bittenlijst besproken. Indien andere forums akkoord gaan wordt de toevoeging opgenomen in de bittenlijst per 1 juli 2019.

 Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 2 september. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum, verslag springforum

Ander Nieuws

  • Voorlopige startlijsten Hippiade Mennen, Dressuur en Springen zijn bekend
    Voorlopige startlijsten Hippiade Mennen, Dressuur en Springen zijn bekend
  • Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 augustus 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 augustus 2021
  • Verslag springforum 5 juli 2021
    Verslag springforum 5 juli 2021