­ Verslag vergadering enduranceforum 11 juni 2019 - KNHS

Verslag vergadering enduranceforum 11 juni 2019

Geplaatst op 12 juli 2019 in Endurance en KNHS

Dinsdag 11 juni kwam het enduranceforum bijeen. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Lees hier een samenvatting van de vergadering.

Samenstelling enduranceforum
Twee openstaande vacatures zijn ingevuld. Op de algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging zijn twee nieuwe forumleden gekozen: Roald Bouman en Melanie de Jong. Het enduranceforum kijkt uit naar een prettige samenwerking met de nieuwe forumleden.
Er is nog geen kandidaat gevonden voor de functie van FNRS-forumlid endurance. Mocht je interesse hebben of een goede kandidaat weten, neem dan contact op met het enduranceforum! 

Good Condition
Fitheid en welzijn van het paard zijn belangrijke waarden in de endurancesport. Met de Best condition prijs wordt dat benadrukt. De sporter die ervoor zorgt dat zijn paard de beste conditie heeft krijgt met de Best Condition prijs extra waardering. In het nieuwe wedstrijdprogramma van de endurancevereniging is een model opgenomen voor berekening, op een objectieve manier, van de Best Condition prijs in de klasse III en IV. Omdat het enduranceforum paardenwelzijn belangrijk vindt wordt binnen het forum nagedacht over hoe we ook in de lagere klassen aandacht kunnen krijgen voor een goede conditie van het paard. In eerdere vergaderingen is al gesproken over een opzet en deze is getest. Voor de impulsklasse en de klasse I wordt in het wedstrijdprogramma een model opgenomen voor berekening van een ‘Good Condition’. Combinaties die voldoen aan de criteria worden dan net zoals jeugdruiters zichtbaar gemaakt op de uitslagenlijsten.

Hippiade endurance
Het forum onderzoekt de mogelijkheden voor volgend jaar of de hippiade endurance verreden kan worden op een reeds bestaande wedstrijd. Om diverse redenen is dat dit jaar niet haalbaar.

Jaarwerkplan 2019
Het enduranceforum maakt op basis van het beleidsplan een jaarwerkplan voor elk jaar een jaarwerkplan. Omdat er twee vacatures waren binnen het forum is er gewacht met het maken van het jaarwerkplan 2019. Tijdens de vergadering zijn er twee punten naar voren gekomen waar de forumleden zich in de komende periode graag voor willen inzetten.

De forumleden willen graag regionale informatiebijeenkomsten organiseren voor beginnende enduranceruiters. Door deze informatiebijeenkomsten hopen ze ruiters te enthousiasmeren voor deze mooie sport. Beginnende sporters krijgen dan bijvoorbeeld informatie over het trainen van een paard en het rijden van wedstrijden. Daarnaast wil het forum graag een landelijke informatiebijeenkomst organiseren. Deze plannen worden in de komende periode verder uitgedacht.

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk hier voor de samenstelling en eerdere verslagen.


De volgende vergadering van het enduranceforum is op 16 september.  

Categorie: enduranceforum, verslag enduranceforum, endurance

Ander Nieuws

  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022