­ Vijf vragen aan: financieel directeur Theo van der Meulen - KNHS

Vijf vragen aan: financieel directeur Theo van der Meulen

Geplaatst op 07 november 2019

Iedere maand stellen we vijf vragen aan iemand uit de werkorganisatie van de KNHS. Deze maand komt Theo van der Meulen aan het woord, hij is sinds september 2012 financieel directeur van de KNHS.

 1. Wil de KNHS het NHC verduurzamen en waar denken jullie dan aan?

Vanuit de KNHS bestaat zeker de behoefte om het centrum verder te verduurzamen. Naast het feit dat dit uiteindelijk (leden)geld bespaart is het ook belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en hier dus een bijdrage aan te leveren en de juiste keuzes te maken.

Tijdens de bouw van het centrum zijn hier al veel belangrijke stappen voor gezet. Denk aan slimme koppelingen t.b.v. verlichting en verwarming. De grote stappen zoals het opwekken van energie en het scheiden van afval ook tijdens evenementen zijn nu aan de orde.

 1. Welke stappen hebben jullie daarbij genomen?

Tijdens de ontwerpfase en in de bouw is op de eerste plaats goed nagedacht welke duurzame mogelijkheden reeds in het bouwtraject toegevoegd konden worden of welke later eenvoudig in te koppelen zijn. Denk hierbij aan de juiste keuzes voor bijvoorbeeld LED verlichting, bekabeling voor de juiste schakelingen van bestaande verlichting, toepassen countdowntimers bij bijvoorbeeld airco en verwarming.

Het verzwaren van de constructie tbv het plaatsen van zonnepanelen is een hele lastige gebleken vanwege de grote overspanningen en de extra kosten die dit met zich meebracht.

Nog steeds wordt op het NHC verder gewerkt aan het optimaliseren van deze punten.

Parallel hieraan stimuleert de overheid ondernemingen om te onderzoeken welke duurzame maatregelen mogelijk zijn.  Via de gemeente is daarom contact gezocht met een door de gemeente gesubsidieerde energiespecialist die een advies uitbrengt. Het bleek dat men hiermee toch in een bepaalde richting  gestuurd wordt met bijbehorende onomkeerbare keuze zoals bijvoorbeeld een SDE+ subsidieaanvraag. Om die reden is lopende dit traject contact gezocht met door de KNHS aangestelde adviseurs op het gebied van bouw, energie en vergunningen. In deze samenstelling zijn we in staat gebleken de juiste keuzes te maken aan de hand van een grondige analyse.

 1. Welke vraagstukken ben je daarbij tegen gekomen.
 • Hoe onafhankelijk is een onafhankelijke energieadviseur.
 • Welke partijen kunnen mij van de juiste onafhankelijke informatie voorzien.
 • Kan ik de gevraagde informatie leveren zoals bijvoorbeeld zwaarte van de draagconstructie, hoeveel energie gebruik je op welk moment, het tijdstip van instappen op een subsidie is van eminent belang.
 • Zijn gemaakte keuzes later bij te stellen zoals bijvoorbeeld een subsidie aanvraag.
 • Wat zijn je doelen bij het maken van de juiste keuzes? En wat zijn je doelstellingen op het gebied van rendement.
 • Welke daken zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en welke niet en hoe verhouden die zich tot het rendement.
 • Wil je de installatie in eigendom of behoort misschien het verhuren van je dak ook tot de mogelijkheden en hoe verhouden deze keuzes zicht tot het rendement.
 • Hoe verhoudt een lopend energiecontract zich tot de aanpassingen in je verbruik na het plaatsen van de installatie.
 • Het feit dat wanneer je je dak verhuurd aan een derde je de opgewekte stroom niet zomaar kun meerekenen in de duurzaamheid eisen die lokale overheden stellen, dit voordeel komt namelijk bij de huurder van het dak terecht.

 

 1. Welke ervaringen/uitkomsten blijven je het meeste bij?

Dat je van te voren niet weet in welke ingewikkelde wereld je kunt belanden als je niet oplet. Je praat als leek tegen partijen die exact weten hoe het zit.  Het is echt van belang dat je van te voren weet welke keuzes je gaat maken omdat je in het verloop van het project anders gedwongen keuzes moet maken die het rendement negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan bouwtechnische aanpassingen die nodig zijn als je zonnepanelen wilt plaatsen, die enorm in de papieren kunnen lopen of een aangevraagde subsidie die bij aanvraag overdraagbaar is maar in de loop van het traject niet blijkt te zijn maar wel aan een bepaald gebonden tijdpad zit. Het is dus goed ook de overheid hierbij op de voet te volgen.

Het is jammer dat de KNHS door specifieke tegenvallers vooralsnog besluit om niet zelfstandig zonnepanelen op haar daken te plaatsen. Het nobele doel om het NHC in grote mate te verduurzamen kan nu slechts gehaald worden wanneer de overheid uitzonderingen op haar beleid maakt voor dergelijke gevallen in de hippische sector of de SDE+ subsidie overdraagbaar maakt.

 

 1. Hoe nu verder?
 • Samen met de provincie Gelderland is een verkenning opgestart wat evt. vervolgmogelijkheden zijn of welke omissies in de bestaande regeling kunnen worden aangepast met hulp van het ministerie.
 • Doorontwikkeling op het NHC van concepten op het gebied van afvalscheiding en dit zo mogelijk al vanaf de bron door te voeren en er daarmee simpelweg voor te zorgen dat er minder verpakkingen gebruikt worden die later weer gescheiden moeten worden afgevoerd.
 • Inrichten van een eigen milieustraatje om scheiden van afval verder mogelijk te maken. Ook het voorkomen van afval aan de bron zal daarbij ook een prominente plek krijgen.
 • Geleidelijke doorvoering duurzame verlichting.

Ander Nieuws

 • TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
  TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
 • Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
  Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
 • Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
  Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program