­ 77e Ledenraadsvergadering: Jaarverslag en jaarrekening 2019 en het Algemeen reglement goedgekeurd - KNHS

77e Ledenraadsvergadering: Jaarverslag en jaarrekening 2019 en het Algemeen reglement goedgekeurd

Geplaatst op 12 juni 2020

Donderdagavond 11 juni was de 77e Ledenraadsvergadering van de KNHS. Door de coronarestricties kon slechts dertig man in de Foyer deelnemen aan de vergadering. Er was nog een tweede ruimte voor extra toehoorders. Degenen die niet naar Ermelo konden komen, konden via Teams thuis online de vergadering bijwonen. De belangrijkste punten die besproken werden waren; de ontwikkelingen binnen coronatijd en de producten die de KNHS heeft ontwikkeld om paardrijden te blijven stimuleren, het jaarverslag en de jaarrekening 2019, het Algemeen reglement en er is gesproken over hoe de ledenraad nog beter betrokken kan zijn en kan adviseren. Als afsluiter nam Maarten van der Heijden, Technisch directeur het woord voor de laatste keer tijdens een Ledenraadsvergadering.

KNHS in coronatijd
Algemeen directeur Theo Fledderus gaf de Ledenraad een update wat de KNHS heeft gedaan tijdens coronatijd. De KNHS heeft het online platformen ontwikkeld zoals paardrijden.nl waar ruiters thuis opgenomen proeven kunnen insturen ter beoordeling en trainingsvragen kunnen stellen aan de bondscoaches. De Ledenraad stelde kritische vragen over het toezicht op losrijden, of het inzichtelijk is waar de winstpunten zijn behaald, online of op het wedstrijdterrein en of er nagedacht is over de concurrentie voor wedstrijdorganisaties in de toekomst. Terechte vragen die allemaal meegenomen worden in de evaluatie en in de beslissingsfase of dan wel hoe paardrijden.nl verdergaat na coronatijd.

Er werd ook stil gestaan bij de beoordelings- en meetmomenten en het gewijzigde besluit over het online betalen via Mijn KNHS. Mede op advies van de Ledenraad is dit besluit aangepast. Theo Fledderus gaf nogmaals aan dat de KNHS een harde strijd voert om het verbod op wedstrijden te verbreken. Hierover is ook meer te lezen in zijn laatste column.

In de coronatijd heeft de KNHS de Ledenraad door middel van een schriftelijke update wekelijks op de hoogte gehouden van de beslissingen, de ontwikkelingen tijdens coronatijd en de communicatie daarover. Dat werd gewaardeerd. De Ledenraad gaf aan in deze uitzonderlijke tijd graag nog meer te willen helpen bij het nemen van grote besluiten die mogelijkerwijs vanwege de coronacrisis genomen moeten worden. Ook werd er stil gestaan bij de communicatie naar alle doelgroepen die de KNHS rijk is. De communicatie naar hen is de afgelopen periode geïntensiveerd.

Jaarverslag en jaarrekening 2019
Financieel directeur Theo van der Meulen heeft de Ledenraad meegenomen door het jaarverslag en de jaarrekening van 2019.  Het resultaat was met 137.000 euro hoger dan de doelstelling van de KNHS om op 0+ uit te komen. Na de mutaties in de bestemmingsreserve zal 177.000 euro toegevoegd worden aan de algemene reserve. De solvabiliteit is in 2019 met 51% nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande jaar en de liquiditeitspositie is in 2019 aanzienlijk versterkt. Ook gaf Theo van der Meulen een outlook naar 2020. Het was geen verrassing dat de cijfers van 2020 er minder goed uitzien dan 2019. De KNHS verwacht een operationeel verlies in 2020 van circa 1 miljoen euro en gaat voor 2021 flink bezuinigen. Tijdens de coronacrisis zijn er minder lidmaatschappen afgesloten en bijna geen startpassen aangevraagd, wat een logisch gevolg is van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om het coronavirus in te dammen. De Financiële  Commissie van de Ledenraad adviseerde de Ledenraad om in te stemmen met de jaarrekening 2019. Dat advies is overgenomen. Het jaarverslag en –rekening 2019 zijn binnenkort te downloaden op de website.

Algemeen reglement
Het tot stand komen van het gemoderniseerde Algemeen reglement werd uitgebreid besproken tijdens de vergadering. Er was veel lof voor de begeleidingscommissie en de samenwerking tussen alle gremia. Het Algemeen reglement is aangepast op de nieuwe statuten en voldoet aan alle regelgeving vanuit de FEI. De ledenraad keurde het Algemeen reglement en het bijbehorende amendement goed. Binnenkort is het Algemeen reglement te downloaden, de nieuwe statuten zijn al gepubliceerd.

 

 

 

 

Ander Nieuws

  • Zin in een feestje? Jubileumdag voor KNHS-leden op NK Dressuur
    Zin in een feestje? Jubileumdag voor KNHS-leden op NK Dressuur
  • Sanne Voets, Demi Haerkens en Maud de Reu winnen KNHS Para Dressuur Trophy Schijndel
    Sanne Voets, Demi Haerkens en Maud de Reu winnen KNHS Para Dressuur Trophy Schijndel
  • Dressuur legende Parzival overleden
    Dressuur legende Parzival overleden