­ Column Theo Fledderus: ‘Samen door de crisis!’ - KNHS

Column Theo Fledderus: ‘Samen door de crisis!’

Geplaatst op 12 mei 2020

Op de eerdere column ‘Een beroep op je solidariteit’ van KNHS-voorzitter Cees Roozemond en mij zijn veel reacties binnengekomen. De meesten zijn positief en ondersteunend: leden vinden dat de KNHS goed bezig is en dat we elkaar door de crisis moeten helpen. Maar er zijn ook vragen en kritische reacties, zoals: doet de KNHS wel genoeg om de wedstrijdsport weer mogelijk te maken? Waarom geeft de KNHS geen korting op startpassen? In deze column ga ik graag wat dieper in op deze en andere zaken.

Vorige week heeft het kabinet aan de hand van een routekaart perspectief geboden voor verschillende sectoren in Nederland. Ook voor de paardensport bieden de ingezette versoepelingen perspectief, waarbij er duidelijk is gekeken of er zo min mogelijk risico bestaat voor verspreiding van het virus. Vandaar eerst ruimte voor buitensporten. Voor de jongste kinderen kan er daarbij meer, want bij hen is het besmettingsgevaar lager dan voor oudere jeugd en volwassenen. Contactsporten kunnen nog niet aan de slag en sportwedstrijden zijn volgens de routekaart van het kabinet pas vanaf 1 september weer aan de orde. Natuurlijk zijn we blij met de versoepelingen, die het rijden en trainen van onze paarden weer mogelijk maken, maar het besluit om de wedstrijdsport pas vanaf 1 september weer op te pakken is voor ons duidelijk een teleurstelling. Dit raakt direct onze leden, met misschien wel de (semi-)professionele ruiters en menners voorop. Hun hartenkreten, zoals die van springruiter Wesley Mulder, komen zeker aan. Niet voor niks wordt er nu vanuit de KNHS hard nagedacht over het weer mogelijk maken van de binnensport en de wedstrijden. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Lobby voor de paardensport
Samen met de andere sportbonden zijn we als KNHS via NOC*NSF voortdurend in gesprek met de overheid over hoe en in welke stappen de sport weer meer ruimte kan krijgen. We werken daarbij nauw samen met de FNRS. En via de Sectorraad Paarden hebben we een ingang bij het ministerie van LNV. Met de FNRS ontwikkelen we voorstellen en protocollen hoe je daadwerkelijk met voldoende tussenruimte kunt sporten. Dit alles heeft ons tot nu toe ver gebracht. We konden als een van de weinige sporten toch in een vroeg stadium onze sport uitoefenen en individueel paardrijden. Onze paarden hebben immers verzorging en beweging nodig. Door voortdurend goed te laten zien hoe wij als paardensport binnen de RIVM richtlijnen aan de slag kunnen en willen, hebben we al veel bereikt. Gelukkig kunnen we nu al beduidend meer. Dat willen we graag voortzetten, maar de snelheid waarmee wordt op de eerste plaats bepaald door het al dan niet onder controle kunnen houden van de verspreiding van het virus.

Mogelijkheden op korte termijn
Op veel plekken is ook al het lesgeven en trainen in half open hallen toegestaan. In goed overleg met de gemeente is er ruimte voor redelijke en goed doordachte voorstellen. Wij vinden ook dat er wedstrijdvormen mogelijk moeten zijn: lokaal, zonder publiek, met voldoende ruimte, een goede routing en tijdsplanning. We hebben momenteel goede hoop dat daar over niet al te lange tijd daadwerkelijk ruimte voor komt. We zijn aan het onderzoeken of het vanaf 1 juni weer mogelijk kan zijn om op bepaalde locaties kleinschalig parcoursen en proeven te rijden, wel voor winstpunten, en dus met KNHS-juryleden en KNHS-parcoursbouwers, maar zonder prijzen en rankings. Daarmee geen officiële wedstrijden, maar wel alles binnen de geldende richtlijnen van de overheid. 

Zo zorgen we dat de wedstrijdruiter ook binnen afzienbare tijd weer de ring in kan. Ondertussen blijven we onze online initiatieven voor onze startpashouders uitbouwen en hebben we deze week nog de trainingsmodule op paardrijden.nl gelanceerd. Deze online initiatieven lopen overigens heel goed en worden zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd snappen wij dat ze geen vervanging zijn van de wedstrijdsport. 

Dan is er natuurlijk nog de vraag over de korting. Niet onterecht en begrijpelijk. En toch denken we dat op dit moment korting aanbieden op de startpassen een onverstandig besluit kan zijn voor de langere termijn. We weten al zeker dat we als KNHS hele forse tekorten moeten gaan opvangen en daardoor stevige keuzes moeten gaan maken. Daar komt bij dat we niet weten hoe lang en hoe diep deze crisis uiteindelijk zal toeslaan. Bij het maken van die stevige keuzes is het ons doel de paardensport zo goed mogelijk in al zijn facetten overeind te houden en daarbij ook nog de ledencontributies, met name de prijs van de startpas, niet te verhogen. Nu eenmalig een korting geven, betekent dat we vele tonnen extra moeten opvangen (ter illustratie: de startpassen drie maanden verlengen kost bijna 1,5 miljoen euro). Dan zouden we het kind met het badwater weggooien. En dat wil niemand. 

KNHS Corona Noodloket
Ik wil benadrukken dat de problemen van individuele leden ons aan het hart gaan. We kijken graag wat we voor hen kunnen betekenen, ook op financieel gebied. Om die reden heeft de KNHS het corona noodloket in het leven geroepen. Via dit noodloket bieden wij financiële mogelijkheden aan die in de normale situatie niet zouden bestaan. Zowel verenigingen, maneges en KNHS-leden kunnen daar een beroep op doen. Daarnaast zijn we bezig met het optuigen van een noodfonds voor onze achterban. Van iedere deelname aan de online proeven via paardrijden.nl wordt €2,50 gereserveerd voor dit fonds. Hoe we daar verder invulling aan gaan geven wordt momenteel uitgewerkt. 

Met alle genoemde acties, besluiten en maatregelen willen we er als KNHS keihard voor gaan om de sport overeind te houden. Dat kunnen we niet alleen, maar moeten we met zijn allen doen. Laten we daarom samen door deze crisis heenkomen!

 

Ander Nieuws

  • KNHS-leden over de rol van paarden in coronatijd (deel 5)
    KNHS-leden over de rol van paarden in coronatijd (deel 5)
  • Dressuurtop TeamNL traint in Ermelo *Met Video*
    Dressuurtop TeamNL traint in Ermelo *Met Video*
  • Trainingsadvies op paardrijden.nl
    Trainingsadvies op paardrijden.nl