­ Corona maatregelen in de regio aangescherpt *update 28-9* - KNHS

Corona maatregelen in de regio aangescherpt *update 28-9*

Geplaatst op 21 september 2020

Sinds zondagavond 27 september zijn er naast de zes veiligheidsregio’s in Nederland waar extra maatregelen van kracht waren, nog eens acht regio's toegevoegd. Het overgrote deel van de maatregelen blijven hetzelfde maar op regionaal niveau zijn er enkele aangescherpte maatregelen. Ook NOC*NSF heeft met de overheid antwoorden geformuleerd op een aantal openstaande vragen voor de sport.

Sinds zondagavond 27 september zijn er naast de zes veiligheidsregio’s in Nederland waar extra maatregelen van kracht waren, nog eens acht regio's toegevoegd. Klik hier voor een overzicht van de veiligheidsregio's waarvoor extra maatregelen gelden. Klik hier voor de aangescherpte maatregelen. NOC*NSF heeft met de overheid antwoorden geformuleerd op een aantal openstaande vragen voor de sport, te vinden via deze link

Hieronder de belangrijkste zaken op een rijtje.

Het actuele advies aan sportclubs in bovenstaande veiligheidsregio’s is op dit moment
Zorg ervoor dat er altijd een corona coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden.)
‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden. Onze verwachting is dat je dat op dit moment voor meerdere dagen tegelijk kunt melden.

Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding moet aangegeven worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen. Het melden kan bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.

Algemene uitgangspunten voor de bestrijding van corona zijn niet aangepast. Dus:

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiënemaatregelen toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte.

Algemene regels met betrekking tot samenkomsten
Algemeen geldt dat er bij voorkeur geen samenkomsten in groepen zijn, tenzij je:

 • Maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden.
 • Hygiënemaatregelen treft waarmee de verspreiding wordt tegengegaan.
 • Maatregelen treft waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 m gaat.
 • Ervoor zorgt dat wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maakt.
 • In binnensportaccommodaties bij minder dan 100 mensen placeert.
 • In binnensportaccommodaties bij meer dan 100 personen placeert
 • Gezondheid checkt en reservering verplicht stelt.
 • In buitensportaccomodaties bij meer dan 250 mensen placeert, de gezondheid checkt en reservering verplicht stelt.

Per veiligheidsregio kunnen het aantal personen die je kunt ontvangen verschillen. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de uitzonderingen op het verplicht reserveren, placeren en gezondheidsverificatie?  
Bij samenkomsten waarbij er sprake is van continue doorstroming, zoals bijvoorbeeld een KNHS- of FNRS-wedstrijd hoeft er niet verplicht gereserveerd en geplaceerd te worden en hoeft er geen gezondheidsverificatie plaats te vinden. Zowel op vaste locaties met verplichte looprichting, als ook op specifieke locaties zoals een voedseluitgifte bij evenementen is placeren, reserveren en een gezondheidsverificatie niet nodig. Ook hier geldt dat er per veiligheidsregio verschillen kunnen zijn.

Meer informatie over specifieke maatregelen in mijn veiligheidsregio
Doordat er nu per regio maatregelen worden afgekondigd, kunnen per regio verschillen ontstaan. De rijksoverheid heeft een overzicht gemaakt van alle veiligheidsregio’s met informatie over de ingevoerde maatregelen. Je kunt deze hier vinden.

Moet ik een nieuw protocol maken?
Of sportaanbieders een nieuw protocol moet maken verschilt per gemeente. Vraag dit dus na bij de gemeente of veiligheidsregio. FNRS en KNHS hebben een sjabloon protocol voor paardensportaccommodaties gemaakt die is te downloaden via Mijn KNHS

FAQ
De FAQ’s op de website van NOC*NSF worden continue aangevuld met vragen en antwoorden omtrent de laatste maatregelen. Klik hier voor de FAQ van NOC*NSF.

Zodra er meer bekend is over de implementatie van de aangepaste maatregelen met betrekking tot de sport, informeren wij hierover via onze website. Op dit moment is NOC*NSF hierover nog in overleg met de overheid.

 

 

 

 

Categorie: coronacrisis

Ander Nieuws

 • Corona update: Houd sport toegankelijk
  Corona update: Houd sport toegankelijk
 • Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
  Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
 • Coronamonitor: Hippische activiteiten weer van start, vertrouwen groeit
  Coronamonitor: Hippische activiteiten weer van start, vertrouwen groeit