­ Corona update: geldende maatregelen per 18 november - KNHS

Corona update: geldende maatregelen per 18 november

Geplaatst op 10 december 2020

*GEACTUALISEERD OP 10 DECEMBER* Op basis van de actuele situatie en de geldende overheidsmaatregelen van dit moment zijn onderstaande maatregelen in de paardensport van kracht.

(Klik hier voor een actueel overzicht van de geldende maatregelen in de sport op de site van de rijksoverheid.)

 

Maatregelen paardensport in het kort:

 1. We kunnen paardrijden: (groeps-)lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 2. Voor een binnenaccommodatie, zoals een binnenrijbaan, geldt een maximum van 30 personen (met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand) in een zelfstandige binnenruimte.
 3. Er worden geen wedstrijden verreden, vanaf 17 december geldt een uitzondering voor topsportcompetities.
 4. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Onderlinge wedstrijden zijn voor deze groep toegestaan. Kinderen met klachten blijven thuis.
 5. Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 6. Paardensportactiviteiten (bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden, zoals oefenspringen en oefendressuur) zijn onder strikte voorwaarden toegestaan mits er toestemming is van de lokale veiligheidsregio of gemeente. Vanaf 14 december worden hier paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten aan toegevoegd.
 7. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt.
 8. Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.
 9. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes.
 10. Reisbewegingen moeten zo veel mogelijk gereduceerd worden.

 

Vraag en antwoord:

1. ZIJN (GROEPS-)LESSEN EN TRAININGEN TOEGESTAAN EN MET HOEVEEL PERSONEN MAG JE TEGELIJKERTIJD PAARDRIJDEN?

 • Groepslessen, individuele lessen, individueel rijden en zijn voor iedereen vanaf 18 jaar zowel binnen als buiten toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Voor een binnenaccommodatie, zoals een binnenrijbaan, geldt hierbij een maximum van 30 personen in een zelfstandige binnenruimte.
 • Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden.
 • Na afloop van het paardrijden, de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging.


NB: Het door de overheid gestelde maximum aantal van 30 personen in een zelfstandige binnenruimte is voor alle sporten hetzelfde. Een zelfstandige binnenruimte gaat over de gehele, zelfstandige ruimte in een gebouw. Dit gaat dus verder dan alleen de binnenrijbaan. In de praktijk is het niet mogelijk om 30 combinaties (met 1,5 meter onderlinge afstand) te laten rijden in een standaard binnenrijbaan.

 

2. ZIJN WEDSTRIJDEN TOEGESTAAN?

Nee, wedstrijden zijn niet toegestaan. Vanaf 17 december geldt een uitzondering voor topsportcompetities.

3. ZIJN BUITENRITTEN TOEGESTAAN?

 • Ja buitenritten zijn toegestaan. Er geldt een maximale groepsgrootte van vier (exclusief instructeur) en er moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Er mogen meerdere groepjes van vier tegelijkertijd buitenritten maken onder de voorwaarde dat er meer dan 1,5 meter afstand is tussen de verschillende groepen en dat zij zich niet mengen.
 • Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen.
 • Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.

 

4. MAG JE WEL AAN DE KANT STAAN VOOR DE VEILIGHEID ALS IEMAND ALLEEN AAN HET RIJDEN IS?

Als het maximale aantal personen van 30 in een binnenruimte niet wordt overschreden en er 1,5 meter afstand wordt gehouden mag, indien dit noodzakelijk is voor veiligheid, verloop van de sportbeoefening of het waarborgen van de onderlinge afstand, een begeleider toegelaten worden.

 

5. MOET IK ALS INSTRUCTEUR EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft. Begeef je je in een publieke binnenruimte, dan is een mondkapje verplicht.

 

6A. MAG ER OEFENDRESSUUR EN OEFENSPRINGEN GEORGANISEERD WORDEN?

Afhankelijk van de richtlijnen die lokaal gelden mag er oefendressuur en oefenspringen worden georganiseerd om ruiters lokaal en individueel te laten trainen door bijvoorbeeld een parcours te laten springen of een dressuurproef te laten verrijden. Let daarbij altijd op de 1,5 meter onderlinge afstand en het maximale aantal van 30 toegestane personen per zelfstandige ruimte. Hierbij moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de betreffende gemeente of veiligheidsregio. Het advies is om reisbewegingen te beperken.

 

6B. Mogen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden?

Ja per 14 december is het onder strikte voorwaarden mogelijk om paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten te organiseren, mits er uitdrukkelijke toestemming is van de betreffende gemeente of veiligheidsregio.  Er zijn duidelijke voorwaarden en bepalingen  van toepassing, waardoor KNHS- officials toezicht kunnen houden op paardenwelzijn en veiligheid, twee belangrijke speerpunten van de KNHS. 

Klik hier voor alle informatie over paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten.

Klik hier voor de bepalingen rondom paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten.

  

7. MOGEN ER ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD WORDEN?

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar onder de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen. Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.
 • Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
 • De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Na afloop van de onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 • Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.
 • Het is wel toegestaan officiële KNHS- en FNRS-juryleden uit te nodigen voor deze onderlinge wedstrijden, mits alle hygiëne maatregelen in acht genomen worden.
 • Voor volwassenen vanaf 18 jaar mogen er geen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden.

 

8. MOGEN ER CLINICS GEORGANISEERD WORDEN?

Een clinic georganiseerd voor publiek is niet toegestaan. Clinics in de vorm van individuele lessen of trainingen zijn wel toegestaan indien de maatregelen zoals omschreven bij vraag 1 in acht worden genomen. Wij adviseren hierover vooraf contact op te nemen met de betreffende gemeente of veiligheidsregio. Uiteraard kan hier ook gekeken worden naar digitale varianten.

 

9. BLIJFT HET MOGELIJK OM ONLINE DRESSUURPROEVEN TE LATEN BEOORDELEN?

Ja dit blijft voorlopig wel het geval. Omdat per veiligheidsregio kan verschillen of er meetmomenten gereden kunnen worden willen we een alternatief blijven bieden in deze periode. Het blijft daarom vooralsnog mogelijk om dressuurproeven t/m de klasse M2 te laten beoordelen voor winstpunten. Ook proeven uit de klassen Z1 t/m ZZlicht kunnen worden beoordeeld via paardrijden.nl. Aan deze klassen worden geen winstpunten toegekend.

In januari gaan we dit opnieuw beoordelen. Zodra het overheidsverbod op wedstrijden wordt opgeheven zal paardrijden.nl alleen nog opengesteld zijn voor de klassen t/m L2.

 

10. MOETEN KINDEREN OOK 1,5 METER AFSTAND HOUDEN?

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Na afloop van de paardensportactiviteit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.

 

11. ZIJN ER SPECIALE REGELS VOOR AANGEPAST PAARDRIJDEN?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard. Het dringende advies is wel dat de begeleider in een binnenruimte, zoals een binnen rijbaan, een mondkapje draagt.

 

12. WANNEER MOET IK EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Voor iedereen van 13 jaar geldt een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters en instructeur het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen. 

Sportaccommodaties zijn door de overheid aangemerkt als ‘publieke binnenruimte’, waar een mondkapje voor én na de sport verplicht is. Zie hiervoor de website van Rijksoverheid en de website van NOC*NSF.

Het is mogelijk dat bepaalde paardensportaccommodaties niet als publieke binnenruimte aangemerkt worden, maar als privaat of besloten. Voor besloten gebouwen geldt geen mondkapjesplicht. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals een verenigingsaccommodatie waar alleen leden toegang tot hebben. Beheerders kunnen dan zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren of verplichten. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of een plaats voor publiek toegankelijk is of dat er sprake is van een besloten karakter. Bepalend is hoe de betreffende plaats in werkelijkheid overwegend wordt geëxploiteerd. Bij twijfel is het verstandig om als accommodatiehouder na te gaan of op uw accommodatie een mondkapjesplicht geldt. Er kunnen hierdoor verschillen per type bedrijf en gemeente ontstaan.

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in publieke binnenruimtes. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden.  Lees hier meer over de mondkapjesplicht.

 

13. GELDEN DEZELFDE REGELS VOOR ALLE DISCIPLINES?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

 • Bij voltige mag er door volwassenen vanaf 18 jaar alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.

 

14. IK HEB EEN STARTPAS, MAAR KAN DEZE NU NIET OF MINDER GEBRUIKEN, KAN IK MIJN GELD TERUG VRAGEN?

Nee, er kan geen geld terug gevraagd worden. Het is wel mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen via paardrijden.nl en vanaf 14 december om deel te nemen aan paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten indien je in het bezit bent van een startpas.

Omdat we op dit moment geen reguliere wedstrijden mogen organiseren of rijden wil de KNHS graag iets extra’s doen voor startpashouders. Daarom is het mogelijk om in de periode van 1 december tot en met 31 januari een gratis online masterclass van senioren bondscoaches Rob Ehrens of Alex van Silfhout te volgen op www.horseriding.academy. De reguliere verkoopprijs van deze masterclasses bedraagt € 150,-. Alle startpashouders die in deze periode in het bezit zijn van een geldige jaarstartpas of jaarlicentie krijgen hierover per mail een bericht van de KNHS met een unieke code die recht geeft op een eenmalige korting van 100%. Zo kun je deze periode waarin je niet kunt deelnemen aan reguliere wedstrijden of meetmomenten goed benutten door de opgedane kennis toe te passen in je training. Op deze manier wil de KNHS graag iets terug doen voor alle startpashouders nu er minder gebruik kan worden gemaakt van een startpas door het geldende overheidsverbod op wedstrijden. Lees hier meer.

 

15. IK HEB ALS WEDSTRIJDORGANISATOR MIJN WEDSTRIJD MOETEN ANNULEREN KRIJG IK MIJN WEDSTRIJDAFDRACHT TERUG?

Ja, als een wedstrijd geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, hoeft de wedstrijdorganisatie geen wedstrijdafdracht te betalen. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt. Wedstrijden t/m 30 november zijn alvast door de KNHS geannuleerd. 

 

De KNHS spant zich samen met NOC*NSF en FNRS maximaal in om compensatie van de overheid te krijgen voor het stilvallen van de amateursport in Nederland. Indien de overheid hier gehoor aan geeft en er geld beschikbaar komt we gaan kijken hoe we dit het beste ten goede van de ruiters en organisatoren kunnen laten.

 

16. WELKE REGELS GELDEN ER VOOR TOPSPORTERS?

Voor topsporters met een status gelden uitzonderingen. Zij worden hierover separaat geïnformeerd door de KNHS.

 

17. MAG IK WEL DEELNEMEN AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND?

Topsporters mogen nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport. 

 

18. GAAN DE KNHS INDOORKAMPIOENSCHAPPEN DOOR?

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de KNHS Indoorkampioenschappen (mogelijk op een later moment dan normaal) door gaan.

 

19. KOMEN ER NOG AANGEPASTE REGELS VOOR HET BEHALEN VAN LICENTIEPUNTEN?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen.

Voor officials hebben wij aan de ledenraad van de KNHS voorgesteld om de licentieperiode met een jaar te verlengen zodat de official kan voldoen aan de gestelde eisen. De ledenraad is hier op 12 november akkoord mee gegaan. Hierover wordt binnenkort meer bekend.

 

20. GAAN DE KNHS COLLEGE TOURS DOOR?

Ja de KNHS College Tours gaan online door via livestreaming. Houdt hiervoor www.knhs.nl in de gaten.

 

SPECIFIEKE VRAGEN VOOR SPORTAANBIEDERS

21. MAG MIJN HORECA/KANTINE OPEN?

Nee, de horeca is gesloten.

 

22. IS TAKE AWAY TOEGESTAAN?

Takeway is voor bedrijven met een horeca vergunning onder voorwaarden toegestaan. Kijk voor actuele regelgeving de website van Koninklijke Horeca Nederland. Gemeenten kunnen lokaal beleid hebben, controleer daarom ook de lokale actuele regels.

 

23. WELKE HULPMATERIALEN ZIJN ER BESCHIKBAAR VOOR ONZE ACCOMMODATIE?

De KNHS en FNRS hebben voor verenigingen en FNRS-ondernemers verschillende communicatiematerialen ontwikkeld. Deze zijn hier te downloaden. Heeft u liever een gedrukt exemplaar, neemt u dan contact op met de Ondernemersdeks van de FNRS.

 

24. WIJ HEBBEN THEORIELESSEN VOOR VOLWASSENEN GEORGANISEERD (BIJVOORBEELD RUITERBEWIJS), KAN DIT DOORGAAN?

Dit mag doorgaan met de huidige maatregelen. In een binnenruimte mogen niet meer dan 30 personen zijn (inclusief kinderen, inclusief personeel). Hiervoor geldt 1,5 meter afstand houden onderling voor personen van 18 jaar en ouder. Iedereen heeft een vaste plaats en mag niet wisselen. De verkeersstroom moet gescheiden blijven. Overweeg om de theorieles digitaal te organiseren bijvoorbeeld via Skype, Teams of Zoom.

 

25. MAG IK EEN BEGELEIDER TOELATEN OP HET TERREIN?

Hiervoor geldt; gebruik uw gezonde verstand. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid kan een ondernemer/instructeur, bij wijze van uitzondering, besluiten om een begeleider om assistentie te vragen. De begeleider blijft niet langer dan strikt noodzakelijk op de accommodatie.

 

26. MAG IK MIJN PENSIONKLANTEN TOELATEN OP HET TERREIN?

Pensionklanten zijn ook sporters en mogen zelfstandig rijden op de accommodatie indien alle regels in acht worden genomen. Zij dienen onderling 1,5 meter afstand te houden en niet langer dan noodzakelijk op de accommodatie te blijven. Overweeg om te werken met een planning voor de pensionklanten om te voorkomen dat het aantal aanwezigen niet de 30 personen per zelfstandige binnenruimte overschrijdt.

 

TOT SLOT


Lokale verschillen

Er kunnen nog steeds lokaal verschillende maatregelen gelden. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of veiligheidsregio.

 

Ondersteunende communicatiemiddelen voor paardensportaanbieders

De KNHS en FNRS hebben ondersteunende communicatiemiddelen ontwikkeld die sportaanbieders kunnen gebruiken op hun accommodatie.

 

Download hier de ondersteunende communicatiemiddelen van de FNRS en KNHS

 

Routekaart paardensport

De KNHS en FNRS hebben een eigen routekaart voor de paardensport gemaakt waarbij overzichtelijk de maatregelen voor de hippische sector staan. De routekaart biedt perspectief en toont aan dat verruimingen weer mogelijk zijn zodra het aantal besmettingen daalt en het risiconiveau zakt naar ‘zorgelijk’ en ‘waakzaam’. Indien de besmettingen verder oplopen, kan het kabinet als laatste stap nog een volledige lockdown instellen. Deze laatste stap heeft logischerwijs ook verdergaande gevolgen voor de hippische sector.

 

Download hier de routekaart voor de paardensport

 

Onder voorbehoud van wijzigingen

Dit bericht is opgesteld naar aanleiding van de op dit moment bekende informatie. De geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend. Het kan zijn dat er in de loop van de komende dagen aanvullingen of wijzigingen komen. Wij houden je hiervan op de hoogte.

 

 

 

Ander Nieuws

 • Prachtige finale van de BR® Springcompetitie 2023!
  Prachtige finale van de BR® Springcompetitie 2023!
 • NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
  NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
 • IJsbrand Chardon wint bij seizoenstart in Exloo
  IJsbrand Chardon wint bij seizoenstart in Exloo