­ Coronamonitor IV: minder problemen met liquiditeit - KNHS

Coronamonitor IV: minder problemen met liquiditeit

Geplaatst op 04 juni 2020

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, hebben FNRS-KNHS Partners in Paardrijden de Coronamonitor voor sportaanbieders vier keer uitgestuurd naar alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen. De FNRS-KNHS Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht. De Coronamonitor wordt herhaaldelijk verstuurd om zo het verloop te monitoren.

De uitslagen van de Coronamonitor worden gepubliceerd middels twee fact sheets, één voor de verenigingen (met eigen accommodatie) en één voor de hippische ondernemers. De verschillende versies kunnen onderaan dit bericht worden gedownload. We lichten de uitslag van de vierde monitor (week 22) kort toe.

Vertrouwen ondernemers groeit, vertrouwen verenigingen daalt
Uit het eerste onderzoek bleek dat 38,4% van de ondernemers er vertrouwen in had dat het bedrijf door de crisis zou komen en 62,3% van de verenigingen. Twee weken geleden had respectievelijk 54,8% van de ondernemers en 75,5% van de verenigingen er voldoende vertrouwen in. Inmiddels is het vertrouwen van ondernemers gegroeid naar 65,2%, maar voor de verenigingen is dit de afgelopen periode juist weer gedaald naar 61,4%. Momenteel heeft 2,2% van de ondernemers er geen vertrouwen in dat ze door de crisis komen en 5,26% van de verenigingen. Dit was eerder nog 10,4% voor de ondernemers en 2,8% voor de verenigingen.

Minder problemen met liquiditeit
Een groter percentage ondernemers geeft aan nog voldoende buffer te hebben. Aan het begin van de crisis gaf 28,7% aan voldoende buffer te hebben, tijdens de laatste meting is dit percentage gestegen naar 56,4%. Ten opzichte van de laatste monitor is dit een stijging van 7,3%. Inmiddels verwachten deze ondernemers het gemiddeld 6,3% uit te kunnen zitten.
Het omzetverlies bij verengingen is gegroeid naar 35,1% (dit was bij de derde monitor 28,8%). Toch denkt 49,1% nog voldoende buffer te hebben om door de coronacrisis te komen. De problemen met de liquiditeit zijn iets afgenomen naar 7% onder verenigingen (t.o.v. 9,8% in de vorige uitvraag).

Meer verschillen zichtbaar in ondersteuning
Een groter percentage verenigingen, 36,7% geeft in deze vierde Coronamonitor aan gebruik te maken van de TOGS-regeling. Dit was bij de vorige meting 24,1%. Toch heeft 65,2% van de verenigingen nog helemaal geen gebruik gemaakt van overheidsregelingen, dit is 10% meer dan in de vorige uitvraag onder verenigingen.
Het percentage ondernemers dat gebruik maakt van ondersteunende maatregelen van de overheid is na de laatste meting nagenoeg gelijk gebleven. 35,5% maakt gebruik van de TOGS-regeling, 26,3% van de NOW-regeling en 12,4% maakt gebruik van de coulance-regeling van de belastingdienst.

Meeste accommodaties zijn weer open
Sinds versoepeling van de overheidsmaatregelen voor de jeugd t/m 18 jaar is 37,3% van de verenigingen en 64,7% van de ondernemingen direct weer open gegaan. Een aantal verenigingen en ondernemingen zijn pas geopend na de versoepeling voor volwassenen. Dit was 30,5% van de verenigingen en 17,6% van de ondernemingen. 8,5% van de verenigingen en 7,8% van de bedrijven geeft, ten tijden van deze laatste meting, aan nog niet open te zijn, dit kan onder andere te maken met het ontbreken van een buitenaccommodatie.

Leden vragen minder vaak geld terug
Nu de activiteiten bij bedrijven en verenigingen weer meer mogelijk zijn, is ook een daling van het percentage leden dat zijn geld terugvraagt zichtbaar. Dit is bij verenigingen van 25,9% naar 17,5% gedaald. Bij ondernemers is dit percentage nagenoeg gelijk gebleven (van 29,6% naar 29,3%).

De Coronamonitor is een gezamenlijk initiatief van de KNHS en FNRS en wordt regelmatig verstuurd om zo het verloop in deze crisistijd te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen stellen bij de juiste partijen. De volgende monitor wordt in de derde week van juni verzonden. Aan deze coronamonitor kunnen geen rechten worden ontleend.

Download factsheet Coronamonitor IV : verenigingen (week 25 - 28 mei 2020)
Download factsheet Coronamonitor IV : ondernemers (week 25 - 28 mei 2020)

Download factsheet Coronamonitor III : verenigingen (week 19:5 mei 2020)
Download factsheet Coronamonitor III : ondernemers (week 19:5 mei 2020)

Download factsheet Coronamonitor II : verenigingen (week 16-14 april 2020)
Download factsheet Coronamonitor II : ondernemers (week 16-14 april 2020)

Download factsheet Coronamonitor I : verenigingen (week 14: 31 maart 2020)
Download factsheet Coronamonitor I : ondernemers (week 14:31 maart 2020)

 

Ander Nieuws

  • Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
    Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
  • KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
    KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
  • Programma NK Dressuur 2023 bekend
    Programma NK Dressuur 2023 bekend