­ Coronapandemie en paardenwelzijn als rode draad door KNHS Ledenraad - KNHS

Coronapandemie en paardenwelzijn als rode draad door KNHS Ledenraad

Geplaatst op 13 november 2020

Op 12 november kwam de KNHS Ledenraad online bijeen. Belangrijke punten tijdens deze 79e bijeenkomst van de KNHS Ledenraad waren uiteraard de gevolgen van de coronapandemie, het Jaarplan 2021, de begroting 2021, regelgeving, de samenstelling van het bestuur en diverse commissies en de KNHS Indoorkampioenschappen 2021. Het werd een vlot verlopende vergadering waarbij de coronapandemie en paardenwelzijn als een rode draad door de diverse agendaonderwerpen liepen.

Direct na de opening van de vergadering door voorzitter Cees Roozemond werden de nieuwe leden van de KNHS Ledenraad welkom geheten. Kijk hier voor een nadere introductie van deze nieuwe gezichten in de Ledenraad. Roozemond stond ook kort stil bij het vertrek van een aantal Ledenraadsleden en bij het naderende vertrek van KNHS Bestuurslid Emilie Hendrix. Op een later tijdstip zal officieel afscheid genomen worden van al deze personen die zich zo tomeloos inzetten voor de paardensport.

Corona
De situatie rondom de coronacrisis kwam op vele punten terug tijdens de bijeenkomst. Roozemond gaf aan dat het voor nu wachten is op de kabinetsbesluiten die 19 november verwacht worden.
Daarnaast gaf hij aan dat in de eerder op de dag gehouden vergadering van de Sectorraad Paarden (SRP) is afgesproken een protocol op te stellen waarmee het mogelijk moet zijn de wedstrijdsport spoedig te hervatten. “Als we naar de Efteling kunnen en met zijn allen naar de Ikea mogen, dan moet het ook mogelijk zijn om een protocol te maken waarmee we de wedstrijdsport weer kunnen opstarten.”

Voortgang en Jaarplan 2021
Algemeen directeur Theo Fledderus nam de vergadering mee in de voortgang en de planning voor de komende periode. Hij kon zijn bijdrage beginnen met de verheugende melding dat vanuit de sport vandaag de verwachting werd uitgesproken dat half december de wedstrijdsport weer opgestart kan worden. Uiteraard ook aandacht voor de verminderde inkomsten als gevolg van de coronacrisis en de noodzakelijk maatregelen die genomen zijn om dit op te vangen.
Het Jaarplan 2021 staat in teken van: ‘samen werken aan een doelgroepgericht paardensportaanbod’. Daarbij wordt gewerkt aan vernieuwingen in de wedstrijdsport, een duidelijkere stem voor de jeugd, een intensivering van de samenwerking met de FNRS en is er focus op de recreatiesport en buitenrijden. Er wordt met het oog op deze laatste twee aspecten samengewerkt met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Aandacht voor paardenwelzijn loopt als een rode draad door alle activiteiten. Niet alleen in de sport, maar op alle fronten. Theo Fledderus: “We moeten de maatschappij laten zien hoe mooi paardrijden is.”

Begroting
Financieel directeur Theo van der Meulen presenteerde de begroting voor 2021 inclusief een samen met de Financiële Commissie uitgewerkt aangepast afdrachtenmodel. Uiteraard ging hij ook in op de huidige financiële situatie. Als gevolg van de coronacrisis zijn de financiën een uiterst gecompliceerde puzzel. In maart was men nog bang voor een verlies van rond 1 miljoen, in augustus was dit omgebogen naar een kleine voorzichtige plus. Nu, als gevolg van de tweede coronagolf, lijkt een verlies van rond de 400.000 euro in 2020 realistisch. Van der Meulen gaf aan dat het aantal actieve startpassen op dit moment volgens verwachting duidelijk lager is dan een jaar eerder. Veel startpassen lopen wel normaal door, maar er komen geen nieuwe combinaties bij. Ondanks de onzekere situatie is Van der Meulen er met zijn team in geslaagd, dankzij een aantal flinke bezuinigingen, een sluitende begroting te presenteren. De begroting van 2021 is daarbij 1,5 miljoen lager dan die van 2020.
Bij de bezuinigingen is geprobeerd de directe gevolgen voor de leden zo klein mogelijk te houden. De tarieven worden niet verhoogd. Ook wordt er geen indexatie toegepast. De grootste bezuinigingen zitten in personeelslasten en het NHC. Verder zal het ledenblad Paard&Sport voortaan digitaal verschijnen. Bij voldoende belangstelling zal tegen betaling ook een printversie beschikbaar komen.
Na de gebruikelijke toelichting door de financiële commissie werd de begroting inclusief afdrachtenmodel unaniem goedgekeurd door de Ledenraad.

Regelgeving
Namens het KNHS Bestuur gaf Aukje Kroondijk een korte toelichting op diverse onderwerpen op het gebied van regelgeving. Het Algemeen wedstrijdreglement inclusief de welzijnscode, de modelstatuten voor Nationale verenigingen en het voorstel voor verlenging van het licentiereglement voor Officials (3 i.p.v. 2 jaar geldig in verband met de corona-actualiteit) werden unaniem goedgekeurd. Al deze documenten komen zo spoedig mogelijk op KNHS.nl.

Bestuur en commissies
Door het aflopen van diverse termijnen nemen in meerdere KNHS commissies mensen afscheid. Voor veel posities in onder meer het Tuchtcollege konden al vervangers gevonden worden, de voordracht van deze personen werd unaniem positief ontvangen.
Ook KNHS Bestuurslid Emile Hendrix was voor de laatste keer in deze hoedanigheid aanwezig bij de vergadering. Het proces om een waardig opvolger te vinden voor Hendrix is in een vergevorderd stadium. Tot die tijd is Emile Hendrix bereid gevonden om zijn rol in het KNHS Bestuur te blijven vervullen. Voorzitter Cees Roozemond sprak daarvoor zijn dank uit. Hendrix benadrukte in zijn afscheidswoord de verantwoording die we gezamenlijk hebben voor de sport. “Ik heb een grote wens, dat is dat we over 100 jaar nog steeds deze mooi sport kunnen bedrijven. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. We moeten onze sport zo goed mogelijk naar buiten brengen, met het welzijn van het paard voorop.”

KNHS Indoorkampioenschappen 2021
Op de agenda van deze Ledenraad stond ook het KNHS Indoorkampioenschap 2021. Vanuit alle Regio’s kwam de nadrukkelijke wens naar voren deze kampioenschappen indien mogelijk door te laten gaan. Diverse Regio’s hebben zelf al geschoven met de data van Kring- en Regiokampioenschappen om de kans op doorgaan zo groot mogelijk te maken. Op verzoek zal directeur Theo Fledderus nagaan of de kalender het toelaat om, indien nodig, het KNHS Indoorkampioenschap door te schuiven naar een latere data dan nu gepland.

 

Ander Nieuws

  • Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
    Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
  • KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
    KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
  • Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend
    Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend