­ Coronavirus heeft duidelijk impact op hippische sector - KNHS

Coronavirus heeft duidelijk impact op hippische sector

Geplaatst op 03 april 2020

Op vrijdag 27 maart hebben FNRS-KNHS Partners in Paardrijden de Coronamonitor voor sportaanbieders uitgestuurd naar alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen. De FNRS-KNHS Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht. Deze informatie is essentieel voor de belangenbehartiging om op landelijk niveau te werken aan een passende set aan steunmaatregelen voor onze branche. De coronamonitor wordt elke twee weken verstuurd om zo het verloop in deze crisistijd te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen stellen bij de juiste partijen.

De eerste uitslagen* zijn inmiddels binnen. Download de factsheets onderaan dit bericht. We lichten ze hieronder kort toe.

Vertrouwen om door de crisis te komen
Uit het onderzoek blijkt dat 38,4% van de ondernemers op het moment van het onderzoek vertrouwen heeft dat het bedrijf door de crisis komt. 13,6% van de ondernemers heeft er geen vertrouwen in. Bij de verenigingen daarentegen heeft 62,3% er vertrouwen in dat de vereniging door de crisis komt. Hier heeft slechts 7,88% er weinig vertrouwen in.

Hulp aangeboden
Zowel ondernemers als verenigingen gaven aan vooral veel hulp te krijgen van hun klanten en vrijwilligers. Dit wordt gevolgd door ondersteuning van de FNRS en de KNHS. Ondernemers gaven aan daarnaast ook hulp te krijgen van hun boekhouder of accountant. 51,8% van de verenigingen gaf aan geen hulp te ontvangen.

Omzetverlies
Het omzetverlies van ondernemers in vergelijking met verenigingen is aanzienlijk groter. 28,7% van de ondernemers gaven aan nog een buffer te hebben om gemiddeld 5,9 maanden te overbruggen. Bij verenigingen heeft 56,9% voldoende buffer om de coronacrisis te overleven en 47,6% heeft een buffer om zeker een jaar te overbruggen.

Het omzetverlies bij ondernemers komt door het wegvallen van groepslessen en evenementen én sluiting van de horeca. Bij verenigingen is er omzetverlies door het wegvallen van wedstrijden, sluiting van de kantine en de afgelasting van concoursen en evenementen.

Vanuit de overheid zijn er verschillende ondersteunende maatregelen** beschikbaar gesteld. 28% van de ondernemers maakt nog geen gebruik van deze mogelijkheden tot ondersteuning.

Personeel en instructie
Meer dan de helft van de ondernemers verwacht door de coronacrisis geen personeel te hoeven ontslaan. 20,8% heeft deze verwachting helaas wel. Verenigingen werken voornamelijk met externe instructeurs of eigen instructeurs op zzp-basis.

Aangepast aanbod voor leden
Ondernemers en verenigingen zijn druk bezig om hun ruiters op een andere manier verbonden te houden. 61,7% van de ondernemers is bezig met online theorielessen, informatieve video’s of maakt leuke video’s van hun paarden en pony’s. 8,2% van de verenigingen hebben een aangepast aanbod voor hun leden. Dit is voornamelijk gericht op het beschikbaar houden van de rijbaan met de juiste gedrags- en hygiënemaatregelen, zodat ruiters hun paarden de noodzakelijke beweging kunnen blijven geven.

Ondernemers geven op dit moment aan nog geen problemen te hebben met de voorlichting aan hun klanten in deze crisis.

De eerst volgende monitor wordt in de tweede week van april verzonden. Aan deze coronamonitor kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen over deze monitor? Neem dan contact op met Robert van Almkerk via r.van.almkerk@fnrs.nl of 088 02 24 300.
 

De Coronamonitor voor paardensportaanbieders is een gezamenlijk initiatief van de KNHS en FNRS.

*Dit onderzoek werd uitgevoerd op het moment dat het nog niet bekend was dat de eerder geldende maatregelen verlengd werden tot 28 april.
** Ten tijde van dit onderzoek waren nog niet alle noodmaatregelen van de overheid actief.

Download hier de Coronamonitor Verenigingen

Download hier de Coronamonitor Ondernemers 

Categorie: coronacrisis

Ander Nieuws

  • Corona update: Houd sport toegankelijk
    Corona update: Houd sport toegankelijk
  • Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
    Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
  • Corona maatregelen in de regio aangescherpt *update 28-9*
    Corona maatregelen in de regio aangescherpt *update 28-9*