­ Het KNHS Jaarverslag 2019 staat online! - KNHS

Het KNHS Jaarverslag 2019 staat online!

Geplaatst op 08 juli 2020

“Het voelt een beetje raar om in deze bijzondere tijd terug te kijken op een jaar waarin we nog niet wisten dat er een virus als corona bestond…” zo openen voorzitter Cees Roozemond en algemeen directeur Theo Fledderus hun voorwoord van het jaarverslag 2019, met als titel: ‘De eerste passen… van hand veranderen’, om daarna te vervolgen met: “Toch nemen we u in dit jaarverslag graag mee naar afgelopen jaar. Een jaar waarin we met elkaar weer hard hebben gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de paardensport.”

Als sportbond zijn we graag transparant over de dingen die we doen en waarom we deze dingen doen. Het beleid van de KNHS is in het Meerjarenbeleidskader 18+ 'Van hand veranderen' op hoofdlijnen geformuleerd. De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad.

 Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag, inclusief de financiële paragraaf. Het jaarverslag wordt in de maand juni daaropvolgend aan de Ledenraad ter goedkeuring voorgelegd. Inmiddels is het jaarverslag 2019 goedgekeurd en bij deze gepubliceerd.

De jaarverslagen van de KNHS zijn beschikbaar in PDF-vorm en vanaf vandaag geldt dat ook voor het jaarverslag van 2019.  

Kijk hier voor alle jaarverslagen van de KNHS vanaf 2007.

Ander Nieuws

  • Prachtige finale van de BR® Springcompetitie 2023!
    Prachtige finale van de BR® Springcompetitie 2023!
  • NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
    NHC oefendressuur en oefenspringen in Ermelo op Eerste Paasdag
  • IJsbrand Chardon wint bij seizoenstart in Exloo
    IJsbrand Chardon wint bij seizoenstart in Exloo