­ KNHS ondersteunt EPWA als wetenschappelijk onderbouwde tool bij pijnmonitoring - KNHS

KNHS ondersteunt EPWA als wetenschappelijk onderbouwde tool bij pijnmonitoring

Geplaatst op 10 maart 2020

De KNHS vindt het belangrijk dat je jouw paard goed kent, signalen en gedrag op een juiste wijze kunt monitoren en interpreteren, en zo een onderbouwde keuze kan maken wat je gaat doen. Een andere trend nemen we waar bij dierenactivisten, die op basis van momentopnamen grote uitspraken doen en vergaande conclusies trekken. Het meest recente voorbeeld betreft een actie van Dier&Recht tegen pijn in de paardensport. Aan de hand van tijdens Jumping Amsterdam gemaakte foto’s wordt door deze organisatie met grote stelligheid beweerd dat de afgebeelde paarden pijn lijden tijdens het sporten.

Dr. Thijs van Loon, dierenarts en erkend specialist veterinaire anesthesiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, is wetenschappelijk expert op het gebied van pijn bij paarden. Hij geeft aan dat de actie van Dier&Recht zaken uit hun context haalt: ‘Ik heb de foto’s gezien die verspreid worden en de verwijzing naar een wetenschappelijke publicatie, die dit alles zou moeten onderbouwen. Nu ken ik het betreffende onderzoek uit Denemarken heel goed. Het onderzoek van onze Deens collega’s gaat helemaal niet over paarden onder het zadel, met een hoofdstel aan en een bit in de mond, zoals je ziet op de foto’s. Zij hebben gekeken naar paarden in rust met experimenteel opgewekte pijn. Bij praktisch alle onderzoeken naar pijn wordt gekeken naar paarden die, zonder afleiding, in een rustige omgeving in de box staan en daar gedurende een bepaalde periode geobserveerd worden. Die context is cruciaal voor de betrouwbaarheid van het herkennen van pijn. Dier&Recht verwijst naar gezichtsuitdrukkingen die paarden laten zien tijdens het werken onder het zadel, maar dan praten we over paarden die een inspanning leveren en door allerlei signalen worden afgeleid. Ze maken verschillende foto’s van bijvoorbeeld paarden in een parcours, laten zeer extreme beelden zien en koppelen er wetenschappelijk onderzoek aan dat gebaseerd is op paarden in een andere context. We zien allen dat de getoonde beelden geen fijne beelden zijn, maar het zijn alsnog momentopnames. Je kunt niet zomaar op basis van een enkele foto zeggen "dit paard heeft pijn". Dat is misleidend, en zorgt ervoor dat op basis van emoties conclusies worden getrokken en niet op basis van onderbouwde, betrouwbare feiten.

Ontwikkeling EPWA 

Van Loon staat zelf aan de basis van een objectief systeem dat het voor een breed publiek mogelijk maakt pijn bij paarden tijdig te herkennen. Samen met onder anderen gedragsdeskundige Machteld van Dierendonck ontwikkelde hij de EPWA app, die enige tijd terug werd gelanceerd. Van Loon: ‘EPWA is voor iedereen toegankelijk en maakt het voor paardeneigenaren mogelijk om bij een paard aan de hand van een representatieve observatieperiode, dus in een rustsituatie van enkele minuten, te kunnen monitoren of het paard wel of geen pijn heeft. Nieuw is onze EPWA trainingssite, waarmee we mensen willen helpen om pijn bij paarden op een juiste manier te herkennen. Het hele idee is positief ingestoken en sluit aan bij de intentie van paardenmensen om zo goed mogelijk voor hun paarden te willen zorgen.’ 

De KNHS hecht er belang aan dat vanuit de paardensector onderbouwde initiatieven op het gebied van paardenwelzijn worden genomen. De totstandkoming van EPWA is daar een mooi voorbeeld van. Voor een goede doorontwikkeling van de EPWA app is het zaak dat deze door zoveel mogelijk mensen wordt gebruikt. Ook het zichzelf kunnen trainen in het herkennen van ongemak bij een eigen paard levert een waardevolle bijdrage aan de verdere verbetering van paardenwelzijn.

Meer informatie over de EPWA app en trainingssite is te vinden op epwa.nl.

Met de EPWA app kan op basis van gezichtskenmerken bepaald worden of er sprake is van pijn bij een paard (foto: Universiteit Utrecht)

Ander Nieuws

  • Kaartverkoop 74ste CHIO Rotterdam van start
    Kaartverkoop 74ste CHIO Rotterdam van start
  • Oefenspringen in de kerstvakantie
    Oefenspringen in de kerstvakantie
  • Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022