­ KNHS zet actief in op paardenwelzijn en integriteit sport - KNHS

KNHS zet actief in op paardenwelzijn en integriteit sport

Geplaatst op 06 juli 2020

Afgelopen jaar heeft de KNHS een aantal belangrijke wijzigingen in haar statuten en het algemeen reglement doorgevoerd. Hierbij zijn het waarborgen van paardenwelzijn, veiligheid en de integriteit van de paardensport de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen. In een tijd waarin de paardensport steeds meer onder een vergrootglas is komen te liggen zijn dit belangrijke stappen voor een toekomstbestendige paardensport in Nederland. We gaan hierover in gesprek met Theo Fledderus, algemeen directeur van de KNHS.


Theo, kun je uitleggen waarom de KNHS, juist nu, gekozen heeft voor het wijzigen van de statuten en het algemeen reglement?

“De statuten van de KNHS en het bijbehorende algemeen reglement dateerden nog uit 2002. De tijden zijn inmiddels sterk veranderd, waardoor deze belangrijke documenten hoognodig gemoderniseerd moesten worden. Ze vormen namelijk de basis van waar wij als KNHS voor staan en binnen welke kaders de paardensport in Nederland beoefend wordt. We hebben de afgelopen jaren gezien dat er door de wereld om ons heen steeds kritischer wordt gekeken naar hoe wij met onze paarden omgaan. Denk maar aan de negatieve publiciteit in grote landelijke kranten tijdens Jumping Amsterdam dit jaar. Als we daar geen duidelijke afspraken met elkaar over maken en er niet bewust voor kiezen om het welzijn van de paarden als het hoogste goed te behouden, dan kan het wel eens zo zijn dat we in de toekomst geen paardensport meer mogen beoefenen.”

Wat waren de belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de statuten en het algemeen reglement?

“Het belangrijkste uitgangspunt was om duidelijke afspraken te maken over hoe wij binnen de KNHS en de paardensport in Nederland om willen gaan met 1: het welzijn van de paarden, 2: de veiligheid van de ruiters en 3: de integriteit van de sport.”

Kun je dat iets verder toelichten? Waarom is er gekozen voor deze uitgangspunten en waarom zijn ze zo belangrijk?

“Ja, dat doe ik graag. De meeste ruiters hebben enorm veel liefde voor hun paarden. De meeste paarden in Nederland hebben het heel erg goed. We weten ook allemaal dat als je niet goed voor je paard zorgt en niet op een eerlijke manier rijdt, je paard nooit de prestaties zal leveren die jij wilt. Een paard is immers veel sterker en groter dan een ruiter. Toch komen er ook excessen voor. Daar waar de belangen groot zijn of de kennis klein, kan dit tot ongewenste situaties leiden. Dit willen wij als KNHS zo veel mogelijk voorkomen. In de eerste plaats door het delen van kennis en het geven van voorlichting, maar ook door het opstellen van duidelijke spelregels. Als er dan toch situaties voorkomen waarin het paardenwelzijn binnen de sport ernstig in het geding komt, willen wij de mogelijkheid hebben op te treden. Dat is  binnen de nieuwe statuten en in het algemeen reglement goed geregeld.  

Ook de veiligheid van ruiters is een belangrijk uitgangspunt. Het beoefenen van de paardensport is niet zonder risico. Bij onkunde, mismanagement of verkeerde belangen kunnen er ernstige ongelukken plaatsvinden. Helaas zijn daar ook voorbeelden van uit het verleden. Als wij geen duidelijke regels met elkaar opstellen over aan welke veiligheidseisen bijvoorbeeld een wedstrijdorganisatie moet voldoen, dan brengt dit ongewenste risico’s met zich mee, niet alleen voor de ruiters en paarden, maar ook voor de wedstrijdorganisatie zelf.

Het laatste uitgangspunt is de integriteit van de sport. Als je deelneemt aan wedstrijden dan wil je ervan uit kunnen gaan dat je onafhankelijk en deskundig beoordeeld wordt. Dat er ‘eerlijk gespeeld wordt’, zeg maar. Dat er geen matchfixing plaatsvindt en dat het gebruik van doping niet is toegestaan. Daar zijn aan de ene kant duidelijke spelregels voor nodig en aan de andere kant moet er ook gecontroleerd worden of deze spelregels worden nageleefd. Dat is in het belang van iedereen die onderdeel uitmaakt van of deelneemt aan de wedstrijdsport. We kennen allemaal de verhalen van matchfixing uit het voetbal of doping uit het wielrennen. Dat is desastreus voor het imago van de sport, maar ook voor het plezier dat vele ruiters beleven aan de paardensport.”

Wat gebeurt er als ruiters of wedstrijdorganisaties zich niet houden aan deze uitgangspunten en bijbehorende spelregels die we met elkaar hebben opgesteld?

“Daar kan ik kort en duidelijk over zijn: dan gaan we handhaven. Dat klinkt misschien hard, maar de realiteit is dat dit in uitzonderlijke gevallen nodig is. Het is niet toegestaan deel te nemen aan, of het organiseren van wedstrijden waar deze drie uitgangspunten in het geding komen. Als KNHS hebben wij het belang om het voortbestaan van de totale paardensport te behartigen. Als je lid bent van de KNHS dan draag je bij aan dit belang. Als dit belang door een enkeling in het geding komt, dan kunnen wij niet anders dan hier tegen optreden. Dat kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding en in een uiterste geval, bijvoorbeeld betekenen dat je geen lid meer mag zijn van de KNHS. Dit alles omdat wij zorg dragen voor een gezonde, eerlijke en veilige sport voor paard en ruiter. Gelukkig weten we ook dat veruit de meeste ruiters, organisaties en overige belanghebbenden zich heel goed houden aan de regels, het belang hiervan inzien, waarderen en aanmoedigen.”

Er zijn ook mensen die vinden dat er onvoldoende keuzevrijheid is bij de KNHS. Kun je hier iets over zeggen?

“Kijk, voordat de KNHS bestond, had je in de paardensport ongeveer 16 kleine regionale bonden. Toen was er veel keus. Maar toen was er ook veel versnippering, onduidelijkheid en dualiteit. Bovendien had de paardensport in Nederland toen geen eenduidige en invloedrijke stem. Dat werd met de verdere professionalisering en groei van de paardensport een steeds groter probleem. Er is in 2002 gekozen om deze 16 bonden samen te voegen. De belangrijkste redenen hiervoor waren het collectief belang, anders gezegd: samen sta je sterker dan alleen en het waarborgen van het welzijn van het paard. In deze tijd is dat misschien nog wel belangrijker geworden dan al die jaren terug.

Natuurlijk brengt dat ook een grote verantwoordelijkheid en plichten met zich mee. Daar zijn we ons, samen met bestuur en ledenraad, heel erg van bewust. Daar moeten we integer mee omgaan. Daarom hebben we een heldere ledendemocratie, zijn we transparant in de keuzes die we samen maken, de regels die we opstellen en de afspraken die we maken. Dit doen we niet voor de KNHS, dit doen we voor de paardensport.

Iedereen die zich kan vinden in de drie uitgangspunten: paardenwelzijn, veiligheid en integriteit van de sport, is welkom en iedereen kan meedenken met het beleid en de regels die we maken. Daarom zijn we een vereniging en niet een bedrijf, dat is juist het mooie aan een sportbond. Natuurlijk kunnen we het nooit voor ieder individu goed doen, hoe graag we dat ook zouden willen, daarvoor is de paardensport te divers. Uiteindelijk bepaalt het collectief belang de koers die we samen inzetten en daar maakt iedereen die lid is van de KNHS onderdeel van uit.”

 

Klik hier voor de nieuwe statuten, het nieuwe algemeen reglement en de veelgestelde vragen.

 

Ander Nieuws

  • Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
    Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
  • Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
    Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
  • Inschrijving Bixie&Friends dag opent 3 april
    Inschrijving Bixie&Friends dag opent 3 april