­ Kort verslag springforum 29 juni 2020 - KNHS

Kort verslag springforum 29 juni 2020

Geplaatst op 29 juni 2020 in Springen en KNHS

Op 29 juni kwam het springforum voor de derde keer in 2020 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Samenstelling Springforum

Na 6 jaar heeft Joffra Schaap-Greve het voorzitterschap overgedragen aan Roy van den Hoogen. Roy van den Hoogen is geen onbekende in het KNHS Springforum. De afgelopen jaren nam hij zitting in het forum als afgevaardigde van de regio Utrecht.

Daarnaast neemt het springforum afscheid van Peter Hokse die voor het laatst aanwezig was. Peter Hokse wordt opgevolgd door Willem Schepers.

De KNHS en het springforum bedanken Joffra en Peter voor hun bijdrage en inzet!

 

Leeftijdsgericht sportaanbod (jeugdrubrieken)

Door de coronamaatregelen is de start van de pilot jeugdrubrieken in het springen helaas uitgesteld, maar vanaf september 2020 starten we weer op. In plaats van de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter. Wil je hier graag aan meedoen? Goed nieuws dat kan! Op deze pagina en in de kalender van Mijn KNHS worden de pilotwedstrijden getoond.

Ook wedstrijdorganisatie kunnen nog meedoen aan de pilot jeugdrubrieken springen. Als je vanaf oktober een springwedstrijd voor pony’s en/of pony’s en paarden organiseert dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.

 

Visie toekomst springsport

Het project Van Hand Veranderen heeft begin dit jaar een vervolg gekregen specifiek gericht op de wedstrijdsport. Met het springforum zijn we begonnen om te kijken naar de mogelijkheden om een verbeterprogramma voor de springsport op te stellen. In de toekomst willen we meer flexibiliteit en vereenvoudigingen aanbrengen. De voorstellen die hieruit zijn voortgekomen worden verder uitgewerkt en binnenkort nader inhoudelijk besproken met de achterban.

 

Handleiding toezicht voorterrein

Vanuit het springforum is een werkgroep geformeerd die aan de slag gaat met het updaten van de handleiding voor toezichthouders op het voorterrein. Het doel is deze gereed te hebben voor de volgende bijscholing.

 

Volgende vergadering

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 14 september 2020. Tijdens deze vergadering zullen o.a. een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de springensport de belangrijke onderwerpen zijn.

 

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Ander Nieuws

  • Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online
    Hippiade 2023: Kampioenschapsreglement springen en dressuur staat online
  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 januari 2023
    Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 januari 2023