­ Mentale aspecten van sportbeoefening tijdens Coach/Trainer 5 opleiding - KNHS

Mentale aspecten van sportbeoefening tijdens Coach/Trainer 5 opleiding

Geplaatst op 20 februari 2020

Traditionele trainers en coaches verwijzen meestal naar de fysieke en rijtechnische aspecten van de sport. Dit is voor velen nog steeds het duidelijkst trainbare aspect binnen de sportbeoefening. De afgelopen jaren hebben echter steeds meer trainers ook het belang van de mentale vaardigheden juist weten in te schatten. Deze tendens naar een evenwicht van het trainen van fysieke, technische, tactische en mentale vaardigheden vindt hoe langer hoe meer zijn weg binnen de sport. In de opleiding voor Coach/Trainer 5 wordt aandacht besteed aan een weloverwogen, structurele aanpak in de trainingsbegeleiding van ruiters.

Sommige coaches en trainers lijken over aangeboren vaardigheden te beschikken om ruiters mentaal goed te begeleiden. Toch blijkt sportpsychologie een domein dat vraagtekens oproept, wat onwennig aanvoelt, moeilijk te vatten lijkt, kortom voor trainers weinig toegankelijk is. In de opleiding voor Coach/Trainer 5 wordt aandacht besteed aan een weloverwogen, structurele aanpak in de trainingsbegeleiding van ruiters.

Met onderstaande basisinhoud kan de coach/trainer de onderstaande doelstellingen bereiken:

 • Het kennen van een goed mentaal functionerende ruiter en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn binnen het traject van talentontwikkeling.
 • Het kennen van de rol als coach in het aanleren van mentale vaardigheden door de ruiter.
 • Het kennen van de aandachtspunten in het opbouwen van de werkrelatie met de ruiter.
 • Het plaats kunnen geven van het mentale trainingswerk in de trainingsplanning en in de meerjarenplanning rekening houdend met de mentale ontwikkelingslijnen.
 • Het kennen van de aandachtspunten bij het gericht waarnemen van de mentale vaardigheden.
 • Het kunnen opmaken van een mentaal profiel.
 • Het kennen van de aandachtspunten in de interactie en de mentale vaardigheden met de ruiter.

Tijdens de opleiding voor Coach/Trainer 5 kom je dit tegen in je lesstof:

De ideale Prestatietoestand: Welke mentale factoren zijn essentieel voor het leveren van sportprestaties? 

 • Een sterk gevoel van controle over zichzelf en de situatie hebben.
 • Een hoge mate van zelfvertrouwen hebben.
 • Een hoge mate van motivatie en betrokkenheid hebben.
 • Het ervaren van plezier.
 • De juiste aandachtsgerichtheid ervaren: bezig zijn in het heden.
 • Positieve gedachten zijn aanwezig.
 • Taken worden automatisch uitgevoerd.
 • Kunnen concentreren, niet afgeleid worden.
 • Af kunnen zonderen van gedachten die van negatieve invloed zijn op de prestatie.

Het bereiken en vasthouden van de ideale prestatietoestand is niet makkelijk. De mentale vaardigheden je daarvoor nodig hebt, worden geleerd door middel van kennis opdoen en deze kennis omzetten in praktische vaardigheden.

Mentale training is per slot van rekening training!!!

Met deze mentale training gaan de cursisten van de Coach/Trainer 5 in Colleges bij NOC*NSF in het eerste jaar aan de gang. In het tweede jaar passen ze dit praktisch toe bij hun leerlingen.

Wat doet een Coach/Trainer?
Een Coach/Trainer geeft op het hoogste niveau les. Hij /zij is zelf gekwalificeerd in de sport op het hoogste niveau (Grand Prix) en heeft al jaren ervaring met het trainen van combinaties.

Een zeer intensieve opleiding om het Diploma Coach/Trainer 5 te kunnen behalen wordt gevolgd.
In het eerste jaar:

 • 23 sportoverstijgende workshops georganiseerd door NOC*NSF
 • 5 specifieke paardensport workshops
 • Stage bij een Grand Prix trainer
 • Intervisie en praktijkopdrachten

In het tweede jaar:

 • Theorie koppelen aan de praktijk.. Veel intervisie, stalbezoeken, met én van elkaar leren.

Meer informatie
Enthousiast geworden? Ben jij een ervaren instructeur met een diploma op niveau 4 en wil jij je verder scholen? Meld je dan nu aan voor de opleiding Coach/Trainer 5. Mail je aanmelding, hippisch cv, overzicht van je leerlingen en behaalde resultaten naar academy@knhs.nl. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

Kijk hier voor meer informatie: https://www.knhs.nl/instructeurs/opleiding-trainer-orun-5/

 

Ander Nieuws

 • Promotie tot Level 4 (5*) jurylid voor Ineke Jansen
  Promotie tot Level 4 (5*) jurylid voor Ineke Jansen
 • Kom je werken bij de KNHS?
  Kom je werken bij de KNHS?
 • Kaartverkoop The Dutch Masters start vandaag
  Kaartverkoop The Dutch Masters start vandaag