­ Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd - KNHS

Nieuwe KNHS-statuten sterk gemoderniseerd

Geplaatst op 16 januari 2020

ERMELO -  Afgelopen jaar heeft een duidelijke herziening plaatsgevonden van de oude KNHS-statuten, nog gebaseerd op de fusie die in 2002 leidde tot de oprichting van de KNHS. De nieuwe statuten zijn dan ook sterk gemoderniseerd, passend bij de huidige tijd. Tijdens de meest recente KNHS-ledenraad van 9 december jl. zijn de nieuwe statuten goedgekeurd, zodat ze dit jaar kunnen worden geïmplementeerd.

Belangrijkste wijziging is een uitbreiding van de KNHS-ledenraad, zodat alle leden die deel uitmaken van de KNHS vertegenwoordigd zijn. Hierdoor krijgen leden een duidelijkere stem in de beleidsvoering van de KNHS en daarmee over de paardensport in Nederland.
Naast een vertegenwoordiging van alle KNHS-regio’s komt er ook vertegenwoordiging van elke bij de KNHS aangesloten discipline in de Ledenraad, worden recreatie, organisatoren en manegehouders (overige rechtspersonen / sportaanbieders) toegevoegd en krijgt de jeugd een stem. Het aantal leden komt hiermee op 24. Een overzicht van de nieuwe stemverdeling staat onderaan dit bericht weergegeven.

Daarnaast is in de nieuwe statuten het paard als Happy Athlete toegevoegd en zijn er regels rondom matchfixing en doping opgesteld. Het verbod om op zondag wedstrijden te organiseren is er uit gehaald. Met de vertegenwoordiging van recreatie in de Ledenraad is ook de doelstelling voor recreatie verruimd. De afvaardiging vanuit de Regio’s mag, maar hoeft niet de voorzitter van de Regio te zijn. Door deze wijzigingen sluiten de statuten duidelijk beter aan op de huidige tijdsgeest. Nu de statuten zijn goedgekeurd wordt het algemeen reglement, met daarin het reglement van de fora en de bondsatletencommissie, platformreglement en welzijnscode, herzien en passend gemaakt aan de statuten. De feitelijke invulling van de nieuwe Ledenraad zal medio 2020 zijn intrede doen.

Afscheid bestuurslid Reibestein
Tijdens de genoemde Ledenraadsvergadering werden Arjen van der Meer en Annemieke van Dooren –Korenstra benoemd tot respectievelijk lid van het tuchtcollege en lid van de raad van appèl.
Naast het toevoegen van een jeugdlid aan de Ledenraad wordt er ook een jeugdlid toegevoegd aan het KNHS-bestuur. Op dit moment lopen de sollicitatiegesprekken.

Bestuurslid Marlies Reibestein nam tijdens de vergadering afscheid. Na twee termijnen (6 jaar), vond Marlies het tijd om het stokje over te dragen. Medebestuurslid Aukje Kroondijk bedankte Marlies Reibestein voor haar inzet en de prettige samenwerking, en zei: “Marlies heeft laten zien een bevlogen bestuurslid te zijn. Zij heeft grote passie voor communicatie, jeugd en paardenwelzijn. De KNHS is enorm trots op hetgeen Marlies heeft neergezet met het Young Leaders Program. Een maatschappelijk programma dat de belangrijke rol van de het paard in de maatschappij bevestigd, versterkt en uitdraagt.” Vervolgens nam Marlies het woord en bedankte iedereen voor de fijne samenwerking. Ze riep alle aanwezigen op om ruimte te maken voor de stem van de jeugd en bij alle beslissingen die genomen worden nooit het welzijn van het paard te vergeten.

 

Nieuwe stemverdeling KNHS-ledenraad

Zetel

Aantal stemmen

Regio’s (incl. individuele leden)

 

Zuid-Holland

2

Gelderland

2

Noord-Holland

2

Noord-Brabant

2

Utrecht

2

Overijssel

2

Limburg

2

Friesland

2

Drenthe

2

Groningen

2

Zeeland

2

Disciplines

 

Dressuur

2

Springen

2

Recreatie

2

Mennen

2

Eventing

1

Voltige

1

Aangespannen Sport

1

Endurance

1

Reining

1

Platform

 

Jong-KNHS

1

Overige rechtspersonen

1

Organisatoren

1

Bondsatletencommissie

1

 

Categorie: Ledenraad

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
  • Jaarplan, begroting en licentiereglementen goedgekeurd door KNHS Ledenraad
    Jaarplan, begroting en licentiereglementen goedgekeurd door KNHS Ledenraad
  • In eendracht van fusiefederatie naar één KNHS
    In eendracht van fusiefederatie naar één KNHS