­ Regio van de Maand: Zuid-Holland - KNHS

Regio van de Maand: Zuid-Holland

Geplaatst op 22 januari 2020

Iedere maand stellen we een van de elf KNHS regio’s in ons land centraal. Wat typeert deze hippische regio en welke leuke feiten en weetjes zijn er te vertellen? We trappen in januari direct af met de grootste regio van ons paardenland, de KNHS Regio Zuid-Holland.

De KNHS Regio Zuid-Holland is met ruim 21.000 leden de grootste paardensportregio in Nederland. Het grootste deel van de beoefenaars van de paardensport rijdt bij een manege.

Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom in deze regio de meeste ruiterbewijzen in omloop zijn. Het merendeel van de leden, namelijk 62,7%, is jonger dan 21 jaar. Slechts 7,2% van de leden is van het mannelijk geslacht.

 Zuid-Holland kent één internationaal vijfsterren paardensportevenement, het CHIO Rotterdam. Met een historie, die teruggaat tot 1948, is het CHIO, het oudste internationale topsportevenement van Rotterdam en het oudste van ons land. Afgelopen jaar vonden 3 EK’s plaats in Zuid-Holland (Rotterdam), na de Wereldruiterspelen in 1994 het grootste paardensportevenement ooit in Nederland georganiseerd.

In Zuid-Holland is de Rotterdamsche Manège, opgericht in 1837, de oudste vereniging en het oudste manegebedrijf. De Capelse Rij- en Jacht Vereniging (Capelse Manege) is met 799 leden de grootste vereniging.

 

 

Focus op de toekomst van de paardensport

Arie Hoekstra, voorzitter van het regiobestuur vertelt vol trots over zijn regio: “In ons land heeft de KNHS Regio Zuid-Holland de meeste actieve KNHS/FNRS leden, waarvan bijna driekwart is aangesloten bij een manege. Met ruim 54.000 starts tijdens breedtesportwedstrijden is de wedstrijdsport zeer populair in onze regio. Daarnaast zijn ook de recreatiesport (ruim 8000 ruiterbewijshouders) en andere disciplines in onze regio bijzonder populair. Tegelijk is er (gelukkig) een groeiend bewustzijn voor het welzijn voor het paard. Kortom, er komt veel bij kijken. Je kunt wel zeggen dat de paardensport met alles wat daarmee te maken heeft een behoorlijke bedrijfstak is geworden.”

“Als wij onze rol als relevante speler in de paardensector goed willen vervullen en ons meer gaan richten op voor Zuid-Holland belangrijke thema’s, vraagt dat een aanpassing in de bestuurlijke organisatie. Voor het regiobestuur dus voldoende aanleiding om onze bestuurlijke verantwoordelijkheden te evalueren en te zorgen dat wij ook in de toekomst de paardensporters in de regio Zuid-Holland zo goed mogelijk kunnen bedienen. 

We hebben binnen ons bestuur korte en lange termijndoelen bepaald voor wedstrijden, recreatiesport, jeugd en de sportaanbieders. Samen met de partners binnen het Hippisch Platform Zuid-Holland, zoals KWPN Zuid-Holland, FNRS en Equestrum, geven we daar invulling aan en werken we aan de toekomst van de hippische sector in Zuid-Holland”, aldus Hoekstra.


Regiovoorzitter Arie Hoekstra

 
Inhaalslag recreatiesport

Een aantal initiatieven dat reeds is opgestart binnen Zuid-Holland wordt natuurlijk voortgezet, laat voorzitter Hoekstra weten. “Ons Jong KNHS Zuid-Holland platform is opgericht om de belangen van de jeugd (meer dan 62% binnen onze regio) voldoende aandacht te geven. De Jong KNHS Zuid-Holland competitie en de Jong KNHS Horse Experience waren afgelopen jaren een groot succes en zullen zeker opvolging krijgen.

Maar denk ook aan de Cross Challenge om meer jongens op het paard te krijgen. De drie pilot maneges hebben goede resultaten geboekt en aanmerkelijk meer jongens in de lessen opgeleverd. Het is nu zaak dat dit ook op andere maneges gaat gebeuren.

De recreatiesport is in onze regio met een inhaalslag bezig. De provincie Zuid-Holland is bereid fors te investeren in de ruiterpaden in Zuid-Holland en ons recreatieteam is daar volop mee bezig.”

 
Jongetjes in actie tijdens de Cross Challenge

 

Actief met talentontwikkeling

Een nieuw project wordt het ontwikkelen van de ‘customer journey’ van de paardensporter in Zuid-Holland. Arie Hoekstra: “Het volledige traject van hoe en waarom gaat iemand paardrijden tot en met de deelname aan internationale wedstrijden of juist het maximaal genieten van buitenrijden in de regio willen we zo gaan verbeteren.

Dit zijn de wat grotere en bekendere projecten waar we binnen de regio aan werken. Maar er zijn ook tal van andere vernieuwingen en ontwikkelingen… Zo hebben we de teamdressuur een boost gegeven en is paardenwelzijn zwaarwegend voor de wijziging van het format van onze kampioenschappen. Tot slot gebeurt er in Zuid-Holland veel op gebied van talentontwikkeling, met een TTC voor springen en dressuur en een HTC voor dressuur. Daar zien we overigens nog kansen in een goede afstemming en samenwerking.”

Facts & Figures (*) KNHS Regio Zuid-Holland

Aantal KNHS leden: 21.293
Aantal manegeleden: 15.206
Aantal verenigingsleden: 6.704
Aantal FNRS (manege)bedrijven: 82 (in de regio ZH, 81 in de provincie)
Aantal KNHS verenigingen: 122 (235 ponyclubs en rijverenigingen)
Aantal ruiterbewijshouders: 8.018
Aantal startpassen: 4.936
Verhouding man / vrouw: 7,2% man vs 92,8% vrouw
Leeftijdsopbouw: 62,4% jonger dan 21 jaar
Aandeel (olympische) disciplines: 81% dressuur, 15% springen, 4% eventing

(*) cijfers uit 2019

Volgende week kijken we in de keuken bij een van de vele mooie KNHS verenigingen uit deze regio en hebben we oog voor bijzondere prestaties van individuele leden. Houd www.knhs.nl dus in de gaten!

 

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022
  • Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
    Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
  • KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
    KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start