­ Uitreiking Bronzen KNHS-onderscheiding voor Martin Diepenmaat - KNHS

Uitreiking Bronzen KNHS-onderscheiding voor Martin Diepenmaat

Geplaatst op 25 maart 2020

Martin Diepenmaat is sinds maart 2008 lid van het bestuur van de vereniging L.R. & P.C. Isidorusruiters. Hij is echter al sinds 1991 betrokken bij de vereniging vanwege het lidmaatschap van zijn echtgenote. Hij heeft in de tijd voordat hij tot het bestuur is toegetreden van 1997 tot in ieder geval 2008 in de activiteitencommissie gezeten.

In maart 2008 is hij toegetreden tot het bestuur als wedstrijdsecretaris paarden, deze functie heeft hij tot maart 2011 bekleed.
In maart 2011 is hij binnen het bestuur benoemd tot voorzitter, deze functie bekleed hij tot maart 2020. Met name in zijn functie als voorzitter heeft hij een zeer positieve bijdrage geleverd aan het bestaansrecht van de vereniging.
Speciaal wordt hierbij benoemd de impasse v.w.b. de hoogte van de te betalen huur en het niet helder kunnen krijgen hoe deze huurprijs is opgebouwd door de stichting waar de vereniging het terrein van huurt. Mede doordat hij hierin een grote bemiddelende rol heeft gespeeld, zijn beide partijen weer tot elkaar gekomen waardoor de verhoudingen weer genormaliseerd zijn. Inmiddels houdt de vereniging op hun terrein, in goed overleg met de Stichting, jaarlijks diverse concoursen op zandbodem. Om de omstandigheden voor deze concoursen nog optimaler te maken heeft Martin veel tijd gestoken in het maken van een begroting en het werven van fondsen om de aanpassing van de losrijbak (naar eb- en vloedbodem) te realiseren.
Daarnaast heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het opzetten van het AVG-dossier voor de vereniging en het jaarlijks actueel houden van dit dossier.
 
Kenmerkend aan het invullen van zijn functie als voorzitter is dat hij, vanzelfsprekend, hart heeft voor de vereniging en dat hij onafhankelijk is met respect voor ieders mening. Dit alles doet hij met de nodige humor, waardoor we hem kunnen typeren als een "mensen mens"

Ander Nieuws

  • Promotie tot Level 4 (5*) jurylid voor Ineke Jansen
    Promotie tot Level 4 (5*) jurylid voor Ineke Jansen
  • Kom je werken bij de KNHS?
    Kom je werken bij de KNHS?
  • Kaartverkoop The Dutch Masters start vandaag
    Kaartverkoop The Dutch Masters start vandaag