­ Veranderingen aangespannen sport binnen KNHS - KNHS

Veranderingen aangespannen sport binnen KNHS

Geplaatst op 24 augustus 2020

De KNHS en de drie verenigingen van de aangespannen sport (VTN/VERT, VHN en VFT) hebben na intensieve gesprekken besloten niet verder te gaan met elkaar. De KNHS stelt dat aangesloten verenigingen toestemming nodig hebben indien zij willen afwijken van geldende statuten. De drie verenigingen willen zich daar niet aan committeren. Hieronder leest u waarom de KNHS vasthoudt aan de statuten, welke gevolgen de afsplitsing heeft voor de leden van de verenigingen en voor de wedstrijdorganisaties.

 

Paardenwelzijn, integriteit van de sport en veiligheid
De KNHS en alle aangesloten verenigingen hebben (model) statuten en reglementen waarin staat beschreven onder welke voorwaarden we de paardensport in Nederland mogen beoefenen. De voornaamste uitgangspunten hierbij zijn paardenwelzijn, integriteit van de sport (fairplay en eerlijke competitie) en veiligheid. Deze uitgangspunten kunnen alleen voor de totale paardensport gewaarborgd worden als alle aangesloten verenigingen en leden van de KNHS bereid zijn zich hieraan te houden. Verenigingen kunnen niet zonder overleg met de KNHS deze statuten of regels wijzigen. Aan dit punt willen de besturen van de drie verenigingen van de aangespannen zich niet conformeren.

Leden hebben de laatste stem
De keuze zonder de KNHS verder te gaan is een keuze van de drie verenigingen. Zij zullen dit besluit volgens de bestaande statuten voor moeten leggen aan hun leden. Op KNHS-wedstrijden zijn integriteit van de sport (fairplay), veiligheid en welzijn gewaarborgd door de reglementen en de deskundig opgeleide en ervaren officials  van de KNHS. Vanaf het moment dat de drie verenigingen niet meer zijn aangesloten bij de KNHS kan er door leden van deze verenigingen,  niet meer deelgenomen worden aan de officiële wedstrijden die verreden worden onder auspiciën van de KNHS. Ook worden wedstrijdresultaten aangespannen sport niet meer geregistreerd bij de KNHS.

Discipline Aangespannen sport blijft bestaan
Vooralsnog beslist de KNHS om nog niet volledig en definitief te stoppen met de aangespannen sport. De discipline blijft opgenomen in de KNHS-statuten. KNHS-leden die zich niet kunnen vinden in het genomen besluit van hun verenigingsbesturen kunnen zich melden bij de KNHS. De mogelijkheid blijft open om bij voldoende interesse vanuit het veld de Aangespannen Sport binnen de KNHS te activeren. 

Aangespannen sport rubrieken
Met de KNHS-wedstrijdorganisatoren die ook rubrieken aangespannen sport van de drie verenigingen in het programma op willen nemen wordt zo spoedig mogelijk in overleg besproken hoe hier mee om te gaan. Belangrijk uitgangspunt hierbij zal zijn dat wedstrijdorganisaties en KNHS-vertegenwoordigers van groot belang zijn om zicht te houden op paardenwelzijn, fairplay en veiligheid.

 

 

 

 

 

 

Categorie: aangespannen sport

Ander Nieuws

  • Nieuwe nationale vereniging aangespannen sport
    Nieuwe nationale vereniging aangespannen sport
  • Promoot paardrijden via AH Sportactie 2020
    Promoot paardrijden via AH Sportactie 2020
  • Open Manegedagen van 18 t/m 27 september 2020
    Open Manegedagen van 18 t/m 27 september 2020