­ Vergadering enduranceforum 1 september 2020 - KNHS

Vergadering enduranceforum 1 september 2020

Geplaatst op 08 oktober 2020 in Endurance en KNHS

Op 1 september kwam het enduranceforum bijeen. Hieronder een korte weergave van de vergadering.

Samenstelling enduranceforum
Jorie Duizendstra heeft begin dit jaar aangegeven dat ze zich niet opnieuw verkiesbaar gaat stellen. Daarnaast heeft Michelle Nooijen aangegeven dat ze stopt als forumlid endurance. Er zijn dus twee vacatures ontstaan binnen het sportforum. Het enduranceforum heeft tevens de wens om het forum uit te breiden met een extra forumlid, dit is mogelijk geworden door de vernieuwing van het Algemeen Reglement. Het enduranceforum heeft de KNHS endurancevereniging dan ook gevraagd om drie nieuwe forumleden te werven. De KNHS Endurancevereniging Heeft deze vacatures inmiddels uitgezet.

Heb je interesse in een functie binnen het enduranceforum? Op www.knhs-endurancevereniging.nl vind je de vacatures. Nieuwe forumleden worden voorgedragen aan de leden op de algemene ledenvergadering in het najaar.

Wedstrijdreglement endurance

Vanuit het enduranceforum is een werkgroep ingericht voor de herziening van het wedstrijdreglement endurance. Deze werkgroep is buiten de forumvergaderingen om aan de slag gegaan met herziening van het reglement. De aandachtspunten die in het afgelopen jaar aangedragen zijn vanuit verschillende kanten zijn meegenomen in deze overleggen. De uitkomsten van de overleggen in de werkgroep zijn in deze vergadering besproken met het enduranceforum en worden gedragen door de forumleden. Er zijn nog een aantal punten waar de werkgroep nog verder naar gaat kijken. In de komende weken zal het wedstrijdreglement afgerond worden en ter stemming worden gebracht. Daarna moeten de voorgestelde wijzigingen nog goedgekeurd worden door het KNHS-bestuur. Na goedkeuring gaan de wijzigingen in op 1 maart 2021.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen tot nu toe worden hieronder kort benoemd:

Een aantal wijzigingen zijn gedaan in de volgorde van artikelen om een logischere opbouw te krijgen in het reglement en om artikelen te verduidelijken.

 • De finish van de impuls en klasse I
  De finish van de impuls en klasse I is al jarenlang een onderwerp van gesprek. Veel verschillende formats zijn besproken en onderzocht. Het forum denkt met dit voorstel de finish in deze klassen te vereenvoudigen en praktisch makkelijker uitvoerbaar te maken op de wedstrijd wat op de wedstrijd onduidelijkheid wegneemt en zorgt voor een betere doorstroom.

  Het voorstel is om op de finish van de impuls en klasse I de hartslagfrequentie van alle paarden direct te tellen, waarbij de hartslagfrequentie 60 of lager moet zijn. Wanneer de hartslagfrequentie op de finish hoger is dan 60 slagen per minuut moet de ruiter het paard binnen 10 minuten (eenmalig) opnieuw aanbieden. Wanneer de hartslagfrequentie dan nog steeds > 60 volgt uitsluiting. 
 • Opmaken van het klassement in de impuls en klasse I
  De combinatie die zijn paard op de finish gelijk kan aanbieden en waarvan de snelheid het dichts bij de gemiddelde snelheid van 12km/ uur in de impulsrubriek en 13km/uur in de klasse I ligt, is de winnaar van de betreffende rubriek.
  Combinaties waarbij het paard bij de finish een hartslagfrequentie van 60 of lager heeft eindigen in het klassement boven combinaties waarbij de hartslagfrequentie pas bij de tweede keer tellen 60 of lager is. Ongeacht de gereden snelheid. Vervolgens wordt gekeken naar de gereden snelheid:

  Impuls:
  - De combinatie die het dichtst bij de 12 km/uur gereden heeeft, wordt als eerste geplaatst. De gemiddelde snelheid moet tussen de 8 en 12 km/uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer de gemiddelde snelheid <8 of >12 km/uur is.
  - Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 12kmpu ligt en beide paarden bij de finish een hartslagfrequentie van <60 hebben, is de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaald de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.

  Klasse I:
  - De gemiddelde snelheid van de rit moet tussen de 9 en 14 km per uur liggen. Uitsluiting volgt wanneer de snelheid <9 km/uur of >14 km/uur gemiddeld is.
  - Indien 2 deelnemers met een snelheid hebben gereden die even dicht bij de 13km/uur ligt en beide paarden bij de finish een hartslagfrequentie van <60 hebben, is de laagste hartslagfrequentie bij goedkeuring op de finish bepalend. Is deze ook gelijk dan bepaald de hoofdwedstrijddierenarts de uitslag op basis van de veterinaire kaart.

 •  Het geven van assistentie
  Het was soms wat verwarrend wanneer assistentie nou wel en niet toegestaan is tijdens de wedstrijd. Het forum stelt voor om dit duidelijker te omschrijven in het reglement. 

 • Het gebruik van hoefschoenen op te nemen in het reglement

 • Het rijden op GPS op te nemen in het reglement

 • Er wordt voorgesteld om een rusttijd in de vetgate van 40 minuten op te nemen in het reglement
  De jury kan in overleg met de hoofdwedstrijddierenarts en de wedstrijdorganisatie beslissen de minimale rusttijd te verkorten of te verlengen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit besluit dient direct aan de deelnemers kenbaar te worden gemaakt.

Tijdsregistratiesysteem
De KNHS Endurancevereniging is al enige tijd aan het kijken naar een tijdsregistratiesysteem. De huidige reglementering maakt het lastig om een geschikt systeem te vinden. Er wordt voorgesteld om een principe besluit te nemen met betrekking tot de nakeuring (nakeuren tussen de 30-40 minuten na finishen) zodat de vereniging verder kan zoeken naar een geschikt systeem, wetende dat er geen bezwaren zijn om na de aanschaf van een dergelijk systeem dit in de reglementering aan te passen. Deze aanpassing wordt dus pas doorgevoerd wanneer er een passend systeem gevonden is.

KNHS-kampioenschap endurance
Er is kort gesproken over het KNHS-kampioenschap endurance 2021. Het kampioenschapsreglement wordt in orde gemaakt in lijn met de voorwaarden van dit jaar en formeel vastgesteld. Wedstrijdorganisaties krijgen daarna de mogelijkheid om hun interesse voor het organiseren van het KNHS-kampioenschap in 2021 kenbaar te maken. Wedstrijdorganisaties ontvangen hier t.z.t. bericht over.

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.

De volgende vergadering van het enduranceforum is op dinsdag 3 november.

Ander Nieuws

 • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
  Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
 • Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022
  Deelnemers internationale wedstrijden 18 t/m 24 april 2022
 • Vergadering enduranceforum 21 februari 2022
  Vergadering enduranceforum 21 februari 2022