­ Vergadering voltigeforum 18 februari 2020 - KNHS

Vergadering voltigeforum 18 februari 2020

Geplaatst op 18 maart 2020 in Voltige en KNHS

Op 18 februari kwam het voltigeforum bijeen op het KNHS-centrum in Ermelo. De belangrijkste onderwerpen worden hieronder kort toegelicht.

 

Samenstelling voltigeforum
Er zijn twee nieuwe forumleden voltige; Cynthia Danvers en Sandra Jansen. Zij zijn op de algemene ledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging eind 2019 gekozen door de leden om zitting te nemen in het voltigeforum. Wij wensen beiden veel succes toe in hun functie als forumlid voltige. Hier vind je de actuele samenstelling van het voltigeforum.

 

Hippiade voltige

Het goedgekeurde kampioenschapsreglement voor de Hippiade voltige 2020 is te vinden op www.hippiade.nl. Gedurende het wedstrijdseizoen zal er weer een lijst bijgehouden worden met de gemiddelde hoogste scores per voltigeur. 

 

Ondernemers

Sinds vorig jaar is Anita de Keijzer, afgevaardigde namens de FNRS-ondernemers, actief binnen het voltigeforum. Om te weten wat er speelt en leeft onder de ondernemers heeft Anita contact gezocht met een aantal ondernemers om input op te halen. In de komende periode gaat zij alle verzamelde informatie uitwerken en een voorstel doen.

 

Werkgroep wedstrijdreglement

De werkgroep wedstrijdreglement voltige is vorig jaar hard aan de slag gegaan met een nieuwe indeling voor de wedstrijdsport. In februari is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar van deze werkgroep geweest. Claire de Ridder en Manon Swanenburg zijn bij de werkgroep aangesloten vanuit de Technische Commissie Voltige. In de eerste bijeenkomst is het voorstel voor de nieuwe indeling besproken en zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Inmiddels zijn de werkgroepleden aan het testen in de praktijk. Eind maart is de volgende bijeenkomst waarin de praktijkervaringen met elkaar gedeeld worden. Zodra de oefeningen per klasse definitief vast staan zullen deze gedeeld worden.    

Over het voltigeforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het voltigeforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de voltigesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumvoltige@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/voltigeforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


De vergaderingen van het voltigeforum zijn in 2020 op; 19 mei, 3 september en 17 november.

Ander Nieuws

  • Pilot Online Voltigeproeven Beoordelen is verlengd
    Pilot Online Voltigeproeven Beoordelen is verlengd
  • Nieuwe versie Handboek voltige per 1 juni 2021
    Nieuwe versie Handboek voltige per 1 juni 2021
  • Verslag voltigeforum 3 september 2020
    Verslag voltigeforum 3 september 2020