­ Verslag enduranceforum 25 mei 2020 - KNHS

Verslag enduranceforum 25 mei 2020

Geplaatst op 25 mei 2020 in Endurance en KNHS

Op 25 mei kwam het enduranceforum online bijeen. Hieronder een beknopte weergave van de vergadering.

Samenstelling enduranceforum
Jorie duizendstra heeft aangegeven dat einde dit jaar haar eerste termijn afloopt. Ze stelt zich niet opnieuw verkiesbaar en geeft daarmee het stokje over aan een nieuw forumlid. Wil jij meedenken over de endurancesport in Nederland? Neem dan contact op met de KNHS Endurancevereniging voor meer informatie over de vacature die in het najaar ontstaat.

1.5 meter endurance
Vanuit wedstrijdorganisaties is de vraag gekomen of het enduranceforum al een protocol heeft voor endurancewedstrijden in de 1.5 meter samenleving. Het enduranceforum heeft hier in de vergadering over gesproken. Op dit moment mogen wedstrijden nog niet plaatsvinden, maar is het wel mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren, wanneer daar lokaal toestemming voor wordt gegeven. Om organisaties op weg te helpen is een handreiking gemaakt, deze wordt per mail naar organisaties en officials gestuurd. Dit geeft aandachtspunten en suggesties aan waarmee op een goede manier invulling gegeven kan worden aan de richtlijnen die op dit moment gelden. Belangrijk is dat gekeken wordt wat er lokaal mogelijk is aangezien locaties van elkaar verschillen.

Wedstrijdreglement endurance

Vanuit het enduranceforum is een werkgroep ingericht voor de herziening van het wedstrijdreglement endurance. In de vergadering zijn een aantal voorstellen besproken die in die herziening worden meegenomen. Zo is er bijvoorbeeld gesproken over het dragen van hoefschoenen tijdens de veterinaire keuringen, over een andere opzet van de finish klasse 0/I, de nakeuring met het oog op de aanschaf van een tijdsregistratiesysteem en over de standaard tijd in de vetgate.
Buiten de vergaderingen om gaat de werkgroep aan de slag met het reglement. In de volgende vergadering komt het wedstrijdreglement opnieuw op de agenda.

 

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


In 2020 zijn de  vergaderingen van het enduranceforum op dinsdag 1 september en dinsdag 3 november.

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 augustus 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 9 t/m 15 augustus 2021
  • Kort verslag enduranceforum 25 januari 2021
    Kort verslag enduranceforum 25 januari 2021
  • Vergadering enduranceforum 1 september 2020
    Vergadering enduranceforum 1 september 2020