­ Verslag enduranceforum 3 november 2020 - KNHS

Verslag enduranceforum 3 november 2020

Geplaatst op 17 november 2020

Op 3 november kwam het enduranceforum online bijeen. Hieronder een korte weergave van de vergadering.

Samenstelling enduranceforum
Het enduranceforum heeft op dit moment drie openstaande vacatures. Heb je interesse in een functie binnen het enduranceforum? Op www.knhs-endurancevereniging.nl vind je de vacatures. Nieuwe forumleden worden voorgedragen aan de leden op de algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging op zondag 22 november.

Informatieavonden endurance

Het enduranceforum wil graag zoveel mogelijk ruiters enthousiasmeren voor de endurance. Daarom worden er informatie avonden opgezet. Met behulp van vrijwilligers in het land worden er in 2021 informatieavonden endurance georganiseerd. We hebben al een mooi aantal enthousiaste vrijwilligers gevonden, daar zijn wij erg blij mee! We zoeken nog vrijwilligers voor vijf provincies, dat zijn Noord Holland, Flevoland, Limburg, Zuid Holland en Zeeland. Wil je ook graag anderen enthousiasmeren voor endurance? Meld je dan aan via forumendurance@knhs.nl.

GPS
De afgelopen jaren zien we dat meer wedstrijden op GPS verreden worden. Om een beter beeld te krijgen van de ervaringen rondom het rijden met GPS is er een enquête uitgezet om de ervaringen met het rijden op GPS inzichtelijk te krijgen. De uitkomsten van deze enquête zijn besproken in de vergadering en worden op de komende algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging ook gepresenteerd aan de leden.

Evaluatie wedstrijdseizoen 2020
Tijdens de vergadering is kort teruggeblikt op het afgelopen wedstrijdseizoen. Ondanks alle maatregelen die gelden in verband met corona zijn er toch nog een aantal mooie wedstrijden geweest. Het enduranceforum spreekt haar complimenten uit naar de wedstrijdorganisaties die, waar mogelijk, toch een mooie wedstrijd hebben georganiseerd.  

Jaarwerkplan 2021
Aan de forumleden is gevraagd om onderwerpen aan te dragen voor het jaarwerkplan 2021. Onderwerpen die zij graag vanuit het enduranceforum willen oppakken of in gang willen zetten. Op basis van deze onderwerpen worden plannen gemaakt voor volgend jaar. Het concept jaarwerkplan, wat op basis van de aangedragen input wordt gemaakt, wordt besproken in de volgende vergadering.

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


De vergaderdata van 2021 zijn op dit moment nog niet bekend.

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 20 t/m 26 september 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 20 t/m 26 september 2021
  • Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Vergroening in de bestuurskamer
    Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Vergroening in de bestuurskamer
  • Gert Jan Heinen KNHS Kampioen 3* eventing
    Gert Jan Heinen KNHS Kampioen 3* eventing