­ Verslag springforum 27 januari 2020 - KNHS

Verslag springforum 27 januari 2020

Geplaatst op 18 februari 2020

Op 27 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2020 bijeen. De agenda was gevuld met o.a. onderwerpen als reglementswijzigingen, leeftijdsgericht sportaanbod, klasse BB, pilot 1.45m en hunter wedstrijden (HJEH). Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Reglementswijzigingen

In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Hierin zijn ook de FEI wijzigingen van de jumping rules meegenomen. Het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen, gaat in per 1 april 2020. Hieronder de belangrijkste wijzigingen die hierin hebben plaatsgevonden:

 • Nationale jonge paarden rubrieken
  Nationale jonge paarden rubrieken voor 6 en 7 jarigen worden voortaan op hoogte uitgeschreven en geregistreerd.
 • Verliespuntenregeling
  Er worden geen verliespunten meer toegekend aan combinaties die worden uitgesloten vanwege het starten voor het belsignaal.
 • Achterbeenbeschermers
  De afgelopen jaren hebben er een aantal aanscherpingen plaatsgevonden in het gebruik van achterbeenbeschermers. Hierin zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De KNHS volgt met deze wijziging de reglementen van de FEI.
 • Hulpmiddelen
  Het gebruik van sporen met getande wieltjes is vanaf 1 april 2020 verboden. De KNHS volgt ook met deze wijziging de reglementen van de FEI.

Voor een overzicht van alle reglementswijzigingen klik hier.

Leeftijdsgericht sportaanbod (jeugdrubrieken)
Na het succes van de pilots voor leeftijdsgericht sporten in de dressuur starten we vanaf april 2020 met een nieuwe pilot jeugdrubrieken in het springen. In plaats van de reguliere rubrieken die op categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter. Wil je hier graag aan meedoen? Goed nieuws dat kan! Hou onze website in de gaten. Zodra de pilotwedstrijden bekend zijn worden ze op deze pagina en in de kalender van Mijn KNHS getoond. Ook wedstrijdorganisatie kunnen nog meedoen aan de pilot jeugdrubrieken springen. Als je vanaf mei een springwedstrijd voor pony’s en/of pony’s en paarden organiseert dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.

Bij het goed verlopen van de pilot zal de implementatie van het leeftijdsgericht sportaanbod in 2021 plaatsvinden.

Klasse BB
Ter stimulering van de sport zou het springforum graag zien dat wedstrijdorganisaties ook in de klasse BB een klassement opmaken en prijzen verstrekken. Daarnaast wil het springforum nogmaals benadrukken dat het meegeven van feedback (tip en top) door de speaker een waardevolle toevoeging is zonder dat het veel extra tijd kost. Een wedstrijdorganisatie kan zich ook onderscheiden van andere wedstrijden door een deskundige gastjury (ruiter of trainer) uit te nodigen om een toelichting te geven.


Pilot 1.45m
Binnen het springforum is de pilot 1.45 geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan heeft het springforum akkoord gegeven op het voorstel om de pilot te vervolgen in 2020, waarbij het ook mogelijk wordt voor andere categorie 1 wedstrijdorganisaties om deze rubriek 1.45m uit te schrijven. Bij het goed verlopen van de pilot in 2020 zal de implementatie van de klasse 1.45m in 2021 plaatsvinden.

Hunterwedstrijden georganiseerd door HJEH
Het springforum heeft positief geadviseerd over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Hunter-Jumper Equitation Holland (HJEH) voor de periode van 1 jaar.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 2 maart 2020. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de kampioenschapsbepalingen outdoor 2020, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de springensport de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum, springen

Ander Nieuws

 • Mediaguide TeamNL ruiters OS Tokio
  Mediaguide TeamNL ruiters OS Tokio
 • Verslag springforum 5 juli 2021
  Verslag springforum 5 juli 2021
 • Kort verslag springforum 14 september 2020
  Kort verslag springforum 14 september 2020