­ Welzijnscode, Jaarplan en andere documenten online - KNHS

Welzijnscode, Jaarplan en andere documenten online

Geplaatst op 15 december 2020

In de bijeenkomst van de KNHS Ledenraad op 12 november werden diverse besluiten genomen. De complete  bijbehorende documenten zoals de Welzijnscode, het Jaarplan en de begroting staan inmiddels online. Hieronder staan de links naar de diverse documenten.

Het verslag van de Ledenraad bijeenkomst van 12 november vind je hier.

Paardenwelzijn liep als een rode draad door de laatst gehouden bijeenkomst van de Ledenraad. De Welzijnscode die is uitgewerkt vind je hier:

https://www.knhs.nl/welzijn/knhs-en-paardenwelzijn/

Het Jaarplan en de begroting zijn hier te vinden:

https://www.knhs.nl/over-knhs/organisatie-beleid-en-missie/beleidsplan-en-jaarplan/

De modelstatuten voor Nationale verenigingen staan hier:

https://www.knhs.nl/over-knhs/organisatie-beleid-en-missie/statuten-en-algemeen-reglement/

Helmplicht
Wijzigingen in het Algemeen Wedstrijdreglement gaan pas in per 1 april en worden later gecommuniceerd om verwarring te voorkomen. Wat wel per 1 januari ingaat is de verplichting voor alle paardensporters om een veiligheidshelm te dragen. Dit komt voort uit het FEI besluit om met ingang van 1 januari 2021 de verplichting tot het dragen van een veiligheidshelm in de dressuur op alle niveaus door te voeren. De KNHS neemt deze wijziging over en voert het verplicht dragen van een veiligheidshelm in voor de gehele paardensport behalve voor de discipline voltige.

Foto Arnd Bronkhorst

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 17 t/m 23 mei 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 17 t/m 23 mei 2021
  • Rumour Has It van Merel Blom overleden
    Rumour Has It van Merel Blom overleden
  • Toewijzing Nederlandse kampioenschappen paardensport 2022-2024
    Toewijzing Nederlandse kampioenschappen paardensport 2022-2024