­ Column Gerard Arkema (3): Pilots nieuwe wedstrijdvormen - KNHS

Column Gerard Arkema (3): Pilots nieuwe wedstrijdvormen

Geplaatst op 15 juni 2021

‘Ik ben positief gestemd dat we op 25 juni de wedstrijdsport kunnen hervatten voor alle leeftijden. De cijfers rondom corona gaan momenteel zo snel naar beneden dat ik er niet raar van opkijk als het zelfs nog eerder gebeurt. Memorabel, na zo’n lang verbod. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Doordat de reguliere sport weer van start gaat, zijn we in staat om nieuwe wedstrijdvormen in het kader van de vernieuwing van de wedstrijdsport te testen. We doen dit met behulp van diverse pilots.

Het is mooi om te zien dat de animo voor onze sport volop aanwezig is. Ook de meetmomenten, die nu nog de laatste stap vormen richting de herstart, zijn populair. Momenteel worden er heel veel georganiseerd door allerlei, vaak ook kleine, verenigingen. Uit mijn hoofd zijn er tot eind augustus nog ruim 1800 aanvragen voor meetmomenten binnengekomen. We praten dan over bijna 900 per maand, en als dat zo doorgaat, zouden we op jaarbasis over de 10.000 gaan. Nu zijn meetmomenten voor velen nog de enige mogelijkheid, maar we hebben ook signalen vanuit het veld ontvangen dat er behoefte is om deze sportvorm naast reguliere wedstrijden te laten bestaan. Daarom willen bekijken of er een doelgroep blijft, die hier behoefte aan heeft als reguliere wedstrijden eveneens plaatsvinden. Als onderdeel van het programma ‘Vernieuwing Wedstrijdsport’ waar we het sportaanbod goed willen laten aansluiten op de behoefte in het veld starten we vanaf 30 juni de pilot meetmomenten om de behoefte te kunnen meten. 

Verschillend leervermogen

Hiermee sorteren we direct voor op een meer doelgroepgerichte sportaanbieding, een essentieel onderdeel van de Vernieuwing Wedstrijdsport. Met meetmomenten verwachten we ruiters te bedienen die liever in het kader van hun ontwikkeling willen weten waar ze met hun paard staan, dan dat ze voor de competitie willen rijden. Die behoefte lijkt bijvoorbeeld anders te liggen bij ponyruiters. Zij zoeken wel graag competitie op en voor hen richten we ons op een leeftijdsgericht sportaanbod. Eindelijk kunnen we de pilots voor jeugdrubrieken gaan opstarten. In eerste instantie draait het om een andere indeling op basis van leeftijd, maar een logisch vervolg is dat de proeven of de beoordeling ook meer op de leeftijd worden afgestemd. Het leervermogen bij een kind van zes is nu eenmaal wezenlijk anders dan bij een  kind van zestien en je verwacht dan ook andere dingen van hen te vragen in bijvoorbeeld een B-proef.

Flex wedstrijden

Zodra de wedstrijdsport opengaat, kunnen we ook starten met de pilot Flex wedstrijden voor springruiters. De Flex wedstrijden maken eveneens onderdeel uit van het programma. We hebben dertien, veelal grotere wedstrijdorganisaties, betrokken bij de ontwikkeling van Flex wedstrijden. De meesten hebben aangegeven wel wat te zien in deze aanvulling op de reguliere springwedstrijden en we verwachten dat zij verschillende Flex wedstrijden zullen organiseren. Twee organisaties hebben zich inmiddels definitief aangemeld voor de pilot en er is inmiddels een flink aantal startpassen Flex door ruiters afgenomen. 

Evaluatie dressuurproeven

Ondertussen zetten we ook weer volgende stappen in het programma ‘Vernieuwing Wedstrijdsport’. De uitkomst van de enquête evaluatie dressuurproeven, gehouden onder juryleden en ruiters/menners, wordt besproken binnen de werkgroep vanuit het forum. Ook de F-proeven worden, in samenwerking met FNRS, geëvalueerd. Binnenkort gaat er een enquête uit. Hierbij zal ook gekeken worden hoe we deze proeven beter kunnen laten aansluiten op de reguliere proeven, zodat de overstap, voor degenen die dat willen, vloeiender wordt. Ik kom hier op een later moment graag nog op terug.

Meer over de vernieuwing van de wedstrijdsport lees je hier.

De vorige column van Gerard Arkema vind je hier. 

Gerard Arkema (1960) is al vele jaren breed actief binnen de paardensport, onder meer als ruiter, bestuurder, jurylid en instructeur. Op zijn thuisbasis in het Groningse Marum runnen vrouw en dochter Dressuurstal De Haarhof. Sinds 2021 is Gerard manager wedstrijdsport bij de KNHS. Voorheen was hij in diverse managementfuncties werkzaam bij de RDW.

 

 

Ander Nieuws

  • Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 5 t/m 11 december 2022
  • Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
    Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
  • KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
    KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start