­ Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Leren van de beste coaches en trainers - KNHS

Column Thomas Bosman op Sport Knowhow XL: Leren van de beste coaches en trainers

Geplaatst op 09 november 2021

Als sporter ben je nooit uitgeleerd, maar toch is het in de praktijk lastig gebleken om je als (amateur) wedstrijdsporter te blijven ontwikkelen. Hoe kom je aan de juiste kennis, techniek en instructie? En hóe kan de sportbond haar kennis op een effectieve manier overdragen aan haar leden? De KNHS heeft vorig jaar in samenwerking met enkele toptrainers een eigen masterclassplatform ontwikkeld. Iedereen kan nu een serie masterclasses volgen van onze olympische bondscoaches en andere toptrainers.

In 2018 heeft de KNHS organisatiebreed een geheel nieuw strategietraject ingezet. Het roer ging om, richting de toekomst. Door middel van ruim opgezette ledenpanels is uitgevraagd waar de KNHS toegevoegde waarde kan bieden aan de paardensporters. De feedback was veelzijdig. Vanzelfsprekend wilden leden goed gereguleerde en georganiseerde wedstrijdsport en tegelijkertijd werd er opgeroepen tot het vergroten van de focus binnen de recreatiesport. Een breed gedragen onderwerp over alle soorten sporters was ‘kennisoverdracht’, in de vorm van rijtechniek, verzorging, welzijn en op veterinair gebied. Er bestonden al ruiter- en instructeursopleidingen, maar er was duidelijk behoefte aan een meer laagdrempelige manier van educatie.  

"Uiteindelijk kan iedereen die behoefte heeft aan een masterclass deze afnemen en ieder lid dat er geen behoefte aan heeft, betaalt er niet aan mee"

In 2019 zijn we om de tafel gegaan met verschillende toptrainers uit de sport en ook met onze eigen bondscoaches. Gezamenlijk zijn we overgegaan tot de opstart van het masterclassplatform www.horseriding.academy met hoogwaardige videocontent. 

Financiering 
Binnen de organisatie is een projectteam opgezet. Er is uitgebreid aan het concept gewerkt en er zijn verschillende uitgangspunten vastgesteld. Besloten is onder andere dat de kwaliteit inhoudelijk én technisch van een hoog niveau moest worden. Ook is er bewust besloten om het project niet met ledengeld te financieren; het platform moet zichzelf gaan bedruipen. Uiteindelijk kan dan iedereen die behoefte heeft aan een masterclass deze afnemen en ieder lid dat er geen behoefte aan heeft, betaalt er dan ook niet aan mee. Bij het schrijven van het projectplan heeft het team inspiratie opgedaan op het Amerikaanse platform masterclass.com. Het concept wat hieruit voort kwam werd positief ontvangen binnen het bestuur en managementteam.

"De pilot liep gedurende het eerste jaar en het target van 500 exclusieve afnemers is behaald"

Het projectteam heeft het plan ook gepitcht bij de innovatiestudio van NOC*NSF en daar kwamen enkele kritiekpunten uit. Al met al moest er hier en daar wat meer focus aangebracht worden en konden bepaalde targets en doelstellingen reëler. Na het verwerken van deze feedback, hebben we voor het project subsidie gekregen uit het NOC*NSF-innovatiefonds waarmee de pilot gefinancierd kon worden. De pilot liep gedurende het eerste jaar en het target van 500 exclusieve afnemers is behaald.

Compleet script
De eerste serie die is opgenomen was met de bondscoach dressuur, Alex van Silfhout. Voorafgaand is er een compleet script opgesteld, zowel tekstueel als met beelden, voor de draaidagen. De masterclass-‘gever’ bepaalt de inhoud van zijn lessen dus de kijker kijkt echt naar de persoonlijke visie en trainingsmethode van deze trainer. De trainer bepaalt zelf wat hij of zij wil vertellen. Naast de theoretische en technische uitleg, wordt ieder besproken onderdeel aangevuld met opgenomen materiaal van een voorbeeldruiter. Ook zijn er in de montage visuele effecten aangebracht om afstanden, afmetingen, houding en drukpunten te accentueren. Voor de productie en opname heeft ons projectteam samengewerkt met een externe partij gespecialiseerd in videocontent. Inmiddels zijn er vier volledige masterclasses opgenomen en beschikbaar via het platform.

"Gemiddeld worden er nu vijftien tot twintig masterclasses per week afgenomen"

Na de productie van de videocontent en het opzetten van het online platform, was er natuurlijk ook marketing nodig. De pilot is breed aangekondigd via onze eigen kanalen en er is ook ingezet op social media advertising. Via doelgroepgerichte advertenties worden de masterclasses onder de aandacht gebracht bij paardensporters. Eind 2020 is dit even ‘on hold’ gezet. Vanwege het verbod op sportwedstrijden hadden we besloten om alle actieve, betalende, wedstrijdruiters (zogenaamde ‘startpashouders’) een compensatie te bieden in de vorm van een gratis masterclass. Inmiddels is de online marketing weer opgestart en we zien de conversie in de vorm van afnemers weer stijgen. Gemiddeld worden er nu vijftien tot twintig masterclasses per week afgenomen. Het target voor dit jaar is gesteld op duizend afnemers (exclusief de ‘coronacompensatie’-kijkers).

Engelse vertaling
Internationaal is er veel vraag naar de kennis en kunde van Nederlandse trainers. Om die reden zijn de masterclasses ook beschikbaar met Engelse ondertiteling en ook de marketing is enige tijd gericht geweest op buitenlandse afnemers. Dit alles heeft echter niet tot een significante hoeveelheid kijkers in het buitenland geleid. Het lijkt erop dat voor internationaal aanbod een meer specifieke aanpak per land nodig is. Zo is de masterclass van bondscoach springen Rob Ehrens recent in het Duits nagesynchroniseerd. Die masterclass wordt via ClipMyHorse (een internationale streamingdienst voor paardensportwedstrijden) aangeboden aan haar premium-leden. Dit is een soort pilot om te beoordelen of hier vanuit het buitenland vraag naar is.

De productie en ontwikkeling van de masterclasses is kostbaar en arbeidsintensief geweest. Uit evaluaties komt naar voren dat veel kijkers de hoge kwaliteit erg waarderen, maar zo nu en dan blijkt ook dat de verhouding sfeer ten opzichte van rijtechniek goed in de gaten gehouden moet worden. Hoe belangrijk is het dat de masterclasses heel filmisch gemaakt zijn? De beelden zijn hoogwaardig, maar zouden de masterclasses niet net zo doeltreffend zijn als het iets minder ‘gelikt’ in elkaar zit? 

"Het platform is een efficiënte manier gebleken om veel hoogwaardige kennis op een laagdrempelige manier aan paardensporters aan te bieden"

Allemaal zaken die nu onderzocht worden. Tegelijkertijd wordt het aanbod op het platform verbreed. We hebben kwalitatief goede opnames van ‘live’-clinics die recent op ons eigen Nationaal Hippisch Centrum zijn gegeven, en die zijn inmiddels ook beschikbaar op het platform. Ook is de registratie van ons jaarlijkse trainersseminar beschikbaar. Het platform is in ieder geval een efficiënte manier gebleken om veel hoogwaardige kennis op een laagdrempelige manier aan paardensporters aan te bieden. 

 

Thomas Bosman (1999) is jeugdbestuurslid bij de KNHS en is vierdejaarsstudent Econometrie en Operationale Research aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast werkt hij voor een grote Amerikaanse barbecuefabrikant en heeft hij een eigen bedrijfje dat websites bouwt voor voornamelijk starters en ZZP’ers. Ook geeft hij doordeweeks bijlessen wiskunde en economie aan middelbare scholieren. Verder is hij ook bestuurslid bij paardensportvereniging PV Midland te Utrecht. Thomas Bosman is ook actief in de springsport, met zijn eigen paard en met een paard in eigendom van een fokker. Hij doet regelmatig mee met springwedstrijden in het weekend. Als zijn agenda het toelaat, bezoekt hij hengstenkeuringen, internationale wedstrijden en kampioenschappen.

Bron: www.sportknowhowxl.nl

 

 

 

 

Ander Nieuws

  • Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
    Tweevoudig Olympisch kampioen Salinero overleden
  • KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
    KNHS-Anemone Horse Trucks Cup weer van start
  • Programma NK Dressuur 2023 bekend
    Programma NK Dressuur 2023 bekend